Rosler MURR2 Schunk

Zapojte do podnikání inteligenci nejen v době epidemie

Umělá inteligence, internet věcí nebo strojové učení se stávají nedílnou součástí nové generace podnikových informačních systémů, označovaných zkratkou ERP (Enterprise Resource Planning).

 

Hlavním úkolem těchto softwarových řešení stále zůstává řízení všech podnikových procesů, od financí přes nákupy až po logistiku, s okamžitě a přehledně dostupnými informacemi o stavu hospodaření firmy i celé její pobočkové sítě. Díky zakomponování funkcí umělé inteligence (AI) a automatizace mnoha procesů mohou však být řízení podniku i práce s daty ještě jednodušší a především efektivnější. Ze seznamu úkolů navíc naráz vypadnou nejrůznější rutinní činnosti.

Průmysl 4.0 ve výjimečném stavu
Narušení globálních dodavatelských řetězců kvůli pandemii vedlo některé firmy k úplnému zastavení výroby, řada jiných zaznamenala snížení poptávky nebo naopak její rychlý nárůst. Ačkoliv digitální transformace a Průmysl 4.0 s aktuálním stavem zdánlivě nemají nic společného, opak je pravda. Ukazuje se totiž, že čím dál firma došla v digitalizaci, tím menší škody mohla utrpět.
Po návratu k „normálu“ se firmy budou snažit poučit se z krize a zvýšit svoji odolnost. V nové a chaotické situaci kolem koronaviru je ve velké výhodě ten, kdo má přehled o celém svém dodavatelském řetězci, partnerech i zákaznících. Prostor pro zlepšení nabízí i výrobní procesy.
„Dokud podnik bude organizovat výrobu jako sled na sobě nezávislých aktivit, mezi nimiž se informace předávají tu automaticky (digitálně) tu manuálně, nikdy nebude tak efektivní jako jeho konkurence, která k digitalizaci přistoupí holisticky a na organizaci práce se dívá jako na jeden provázaný celek,“ vysvětluje Ivo Procházka, expert na internet věcí a digitální dodavatelský řetězec v SAP ČR.

Průmysl 4.0 nabízí řadu konkrétních technologií, které pomohou firmám zvýšit efektivitu běžného chodu i odolnost a agilitu během nenadálých situací. Například AI a strojové učení jsou již nasazovány v dílčích procesech, ale zatím nejsou zapojeny ve vyhodnocování a plánování základních činností firmy. Nejvíce je potřeba automatizovat rutinní procesy s nízkou přidanou hodnotou. Závislost na lidské práci mohou snižovat i mobilní technologie, virtuální či rozšířená realita, 3D tisk nebo digitální dvojčata. Řízení celého podniku a práce s daty je díky zakomponování funkcí AI a automatizace mnoha procesů jednodušší a efektivnější.
„Často se zapomíná například na plynulé a včasné zásobování automatizované výrobní linky. Chod těch nejlepších výrobních podniků v zahraničí však řídí data,“ říká Ivo Procházka.

Technologie jako základna pro růst
Vedení firem, které má k IT dost daleko, nedoceňuje, jak velký pokrok technologie za posledních deset let udělaly a jak dramatický dopad jejich využívání na podnikání může mít. Čím dříve firma nové technologické postupy zavede, tím větší konkurenční náskok získá. Ruku v ruce s tím jde i nesprávné zařazení IT v rámci organizační struktury.
„Podniky nedoceňují, že je to právě IT, které v 21. století rozhodne o jejich budoucím úspěchu. Ve výrobních firmách je IT často nákladovou položkou, a ne strategickým nástrojem rozvoje podnikání. Vedlejší role IT se odráží v organizační struktuře, kde se IT skrývá ve finančním oddělení a nezaujímá rovnocenné místo s ostatními odděleními. IT oddělení mnohdy ani nerozumí tomu, co digitalizace výroby znamená, a výroba naopak nechápe, jak důležité jsou pro ně IT technologie,“ zdůrazňuje Ivo Procházka.
České firmy se přitom mohou lehce inspirovat např. Amazonem. I když přes internet prodává spoustu různého zboží, je v podstatě IT firmou. IT nástroje Amazonu řídí logistické operace tak dobře, že je schopen vychystat objednávku ještě ten samý nebo nejpozději následující den, a z distribučních center pokrývá velkou část trhu. Pro mnoho firem včetně kamenných obchodů je Amazonu těžké konkurovat, zejména pokud jde o rozsah nabídky a rychlost dodávky.
Dalším inspirativním příkladem může být společnost Škoda Auto, která již před pár lety realizovala několikaměsíční projekt přechodu na inteligentní systém SAP HANA během necelých dvou dnů. Odstávka byla naplánována na víkend, v pondělí už muselo být vše plně funkční. Díky nasazení nového řešení je firmě umožněna komplexní digitalizace podnikových procesů včetně vedení účetnictví, controllingu, personálních procesů, všeobecného nákupu, správy originálních dílů i příslušenství. To vše bylo plánováno dlouhodobě v souladu s firemní strategií. Navíc lze přistupovat k systému z mobilních telefonů či tabletů.

Sběr dat z výroby a logistiky
Základem pro jakoukoliv inteligentní analýzu jsou data. České výrobní a logistické firmy se většinou začínají se sběrem dat a jejich vyhodnocováním teprve seznamovat. A to prostřednictvím menších, taktických inovací, jako je např. jednoduché připojení výrobních strojů pomocí externích senzorů. Seznamují se nejenom s tím, jak data sbírat, ale i s tím, jak je vyhodnocovat a jak z nich vyvodit závěry třeba pro lepší zorganizování výroby. Firmy vlastněné zahraničním kapitálem, u nás povětšinou přítomny v automobilovém průmyslu, jsou ve sběru dat, jejich vyhodnocování a zapojení do řízení výroby většinou dále. Také častěji nasazují robustnější řešení zasahující celou výrobu nebo logistiku.
Ve výrobní firmě jsou to data přímo z produkce, tedy např. z CNC center nebo jiných strojů. Výrobní stroje jsou již senzory osazeny nebo se k nim externí senzory dají doplnit. Sbíraná data se následně využívají např. pro lepší pochopení toho, jak efektivně stroj a jeho obsluha pracují, nebo pro prediktivní údržbu, která vhodnou kombinací předchozích zkušeností a současných trendů včas upozorní na možnou poruchu.
V logistické firmě to jsou data o poloze dodávky a jejích environmentálních charakteristikách. Tato data zákazníka informují, kde se dodávka nachází a jestli je s ní zacházeno dle jeho požadavků. Například zda se teplota uvnitř kontejneru nedostane nad určenou maximální hodnotu. Pořízení jednoduché senzoriky, díky níž bude mít firma přehled o tom, co se ve výrobě či v logistice vlastně děje, je relativně levné a rychlé. Co jednoduché není, je rozmyslet se, jaká data chce firma sbírat a co chce jejich sběrem a analýzou dosáhnout.
Přeorganizování výroby směrem k vyšší procesní integraci a automatizaci dle intencí Průmyslu 4.0 vyžaduje zásadní zásah do fungování firmy a robustní řešení pro sběr, ukládání a vyhodnocování dat.
Povědomí firmy o průběhu výroby je mnohdy založeno na zkušenostech, odhadech a dobré víře. Realita reprezentovaná analýzou dat (tj. jak moc jsou stroje a jejich obsluha vytíženy, kolik kusů výrobku vyprodukují za směnu, jak moc se opotřebovávají nástroje a další) je mnohdy velmi překvapí.
„Sběrem a analýzou dat získá podnik lepší vhled do organizace práce a na základě získaných dat se bude lépe rozhodovat i řídit své podnikání,“ dodává Ivo Procházka ze SAP ČR.

Kamil Pittner

 
Publikováno: 9. 6. 2020 | Počet zobrazení: 452 článek mě zaujal 67
Zaujal Vás tento článek?
Ano