Rosler MURR2 Schunk

Efektivní synergie „made by Leipzig

Za necelý rok se bude v Lipsku konat tradiční tandem dvou významných mezinárodních akcí – veletrh Intec zaměřený na obráběcí stroje a automatizaci výroby, a veletrh Z specializující se na subdodavatelskou branži.

 

Město knih či hudebního génia J. S. Bacha je i významnou průmyslovou metropolí saské části Německa. A tamní výstaviště bude na jaře příštího roku hostit od 2. do 5. března hned dva evropské průmyslové veletrhy najednou.
Veletrh Intec patří k předním veletrhům obráběcích strojů a automatizace výroby, kde svou nabídku prezentují jak globální koncerny, tak inovativně zaměřené malé a střední firmy. Druhý veletrh Zuliefermesse neboli Z je zase klíčovým termínem pro evropské subdodavatele. Se svou specializací na inovativní a flexibilní subdodávky pro průmysl je důležitou platformou pro dodavatele hledající konkrétní spolupráci a zakázky.
Kromě atraktivního portfolia vystavovatelů podtrhuje význam zmíněných veletrhů i kompetentní odborné publikum. Návštěvníky jsou finální výrobci, systémoví dodavatelé i jejich servisní organizace. Poslední ročník (2019) těchto veletrhů zaznamenal podle statistik společnosti Leipziger Messe opět vyšší zájem: Cestu na tamní moderní výstaviště našlo 24 400 převážně odborných návštěvníků.

Kovozpracující Intec
Patří mezi přední veletrhy kovozpracujícího průmyslu nejen v Německu, ale i v Evropě. Spolu s veletrhem METAV v Düseldorfu tvoří stěžejní události kovozpracujících firem v příštím roce 2021. Představí reprezentativní a kompletní nabídku v celém spektru strojů a zařízení.
Těžiště nabídky tvoří obráběcí stroje, systémy pro přípravu a finalizaci automatizované výroby i další výrobní technika pro kovozpracování. Vedle standardní přehlídky obráběcích strojů a multifunkčních center se prezentují i specializované firmy nabízející inovativní řešení „na míru“ i jednoúčelové stroje. V rámci jednotlivých veletržních hal budou představena nejrůznější řešení navazujících výrobních procesů pod hlavičkou Průmyslu 4.0 či automatizace výroby obecně, včetně příkladů zpracování náročných materiálů.
Profil nabídky shrnutý pod mottem „Inovace – technologie – výroba“, tvoří obráběcí stroje a nástrojářské systémy, stroje na zpracování plechů, lisy a tvářecí stroje, ale i celé výrobní linky a strojírenská centra.
V posledních ročnících se stále výrazněji prosazuje výrobní automatizace a robotika, průmyslové služby, skladová a manipulační technika nebo výrobní technika pro produkci zařízení na výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Významné zastoupení na veletrhu mají i výzkumná zařízení, instituce i univerzity.

Subdodavatelský Z
Veletrh Z patří k předním evropským subdodavatelským přehlídkám a jeho těžiště spočívá v subdodávkách pro automobilový průmysl, výrobu dopravních prostředků, strojírenství a další průmyslové obory.
Svou nabídku prezentují zejména subdodavatelé ze střední fáze produkčního řetězce. V nomenklatuře této akce tak dominují komponenty, spojovací a montážní procesy, polotovary i hotové díly, ale i výrobní postupy a procesy jako technologická subdodávka, zušlechťování, montáž, testování, kompozitní materiály, nástroje, pracovní pomůcky a související elektrotechnika a elektronika.
Tato subdodavatelská akce má výrazně mezinárodní charakter (zhruba čtvrtina vystavovatelů je ze zahraničí) a patří k nejvýznamnějším v Evropě vůbec. Posledního veletrhu se zúčastnili vystavovatelé z 22 zemí. Česká republika zaujímá mezi expozicemi ostatních zemí důstojnou pozici, a nabídka českých firem se na tomto veletrhu setkává s velkým zájmem návštěvníků, mj. i kvůli jejich geografické blízkosti, díky níž se tak mohou uplatnit jako spolehliví subdodavatelé pro německé výrobce. Expozice českých firem organizovaná pod záštitou Ministerstva obchodu a průmyslu ČR tak poutala na veletrhu zaslouženou pozornost.

Synergie přináší efektivitu pro všechny
Se svojí nabídkou obráběcích strojů a automatizační techniky se Intec výborně doplňuje se souběžně probíhajícím veletrhem Zuliefermesse mj. i proto, že strojírenská branže je jedním z nejvýznamnějších cílů subdodávek. Tato veletržní kombinace zajišťuje výrazné synergie pro vystavovatele i návštěvníky hned v několika úrovních. Efektivní platforma je ideální pro tvorbu strategických partnerství, dodavatelských aliancí i řetězců, stejně jako pro inovativní transfer technologií. V neposlední řadě jsou veletrhy i významnou platformou pro inovace, kdy v rámci samotné výstavy a v doprovodném odborném programu probíhají atraktivní inovační přehlídky prezentující řešení i nápady, jež mohou firmám poskytnout důležitou inspiraci.
Nabídka vystavujících firem se tak na lipských průmyslových veletrzích velmi efektivně setkává s poptávkou. Odborní návštěvníci oceňují ucelenou prezentaci inovací a techniky napříč celým strojírenským výrobním řetězcem.

Výhodou je, že vstupenka na Intec opravňuje k návštěvě veletrhu Z a naopak, takže na dvou vzájemně navazujících akcích mohou návštěvníci získat komplexní informace.

 
Publikováno: 9. 6. 2020 | Počet zobrazení: 303 článek mě zaujal 69
Zaujal Vás tento článek?
Ano