Rosler MURR2 Schunk

Veletrhy Brno připravují 62. ročník MSV

„Pevně věřím, že do října budou vytvořeny standardní podmínky včetně otevření hranic a zrušení povinnosti nosit roušky a že letošní MSV přispěje k restartu ochromené ekonomiky,“ uvedl Jiří Kuliš, generální ředitel společnosti Veletrhy Brno s tím, že o změně termínu pořadatelé neuvažují.

 

Přípravy na klíčovou událost tuzemského průmyslu tak i přes aktuální situaci, která výrazně zasáhla oblast veletržních akcí, pokračují podle plánu a v areálu brněnského výstaviště by se měla od 5. do 9. října 2020 opět konat reprezentativní přehlídka domácí i zahraniční průmyslové techniky. Za svou více než šedesátiletou historii si MSV vybudoval silnou pozici nejen v České republice, ale v celé Evropě.

„Štamgasti“ i nováčci
Pořadatelé očekávají účast všech tradičních vystavovatelů i vysoký podíl zahraničních účastníků. Zvýšený zájem navíc zaznamenali od firem, které se měly prezentovat na oborových veletrzích, jež byly v souvislosti s opatřeními proti koronavirové pandemii zrušeny. V roli partnerské země letošního veletrhu bude Ruská federace a svou premiérovou oficiální účast potvrdilo Japonsko, které se na této úrovni přihlásilo na MSV poprvé.
Už předchozí ročníky MSV silně akcentovaly aspekty digitalizace, a právě ta bude opět patřit k hlavním tématům letošního veletrhu – ten by měl firmám zprostředkovat příležitosti, jak transformaci průmyslu spojenou s nástupem digitálních technologií ve výrobě úspěšně zvládnout. Již podruhé bude součástí MSV i projekt Digitální továrna 2.0 přibližující koncept tzv. chytré výroby budoucnosti. Tato úspěšná expozice se i letos zaměří na prezentaci nejnovějších služeb a produktů v oblasti digitalizace podniků, zejména na hlubokou digitalizaci výroby, kde je firma chápána jako kyberfyzikální systém, kooperaci mezi zaměstnanci a umělou inteligencí, vzájemnou mezifiremní digitální spolupráci, využití blockchainu a tzv. algoritmickou ekonomiku. Zmíněné přístupy by měly zajistit zvýšení podnikové efektivity o 25–30 %.
Digitální továrna 2.0 je prostorově propojena tematicky strukturovanými expozicemi Digitální naučná stezka a Digitální stage. V expozici Digitální stage mají firmy možnost prezentovat svá řešení, jež budou přenášena online a zpracovávána do archivu. Proběhne také 2. ročník konference „Digitální továrna 2.0 – cesta k algoritmické ekonomice“.
Řešení zaměřená na budoucnost průmyslu budou k vidění ve všech výstavních halách napříč všemi obory. Na posledním ročníku mělo premiéru téma Cirkulární ekonomika neboli systém opětovného využívání materiálů, které bylo zaměřené na snahu udržet materiál v oběhu co nejdéle, a cirkulární inovace v průmyslových firmách se letos budou prezentovat zase.
Nebude samozřejmě chybět soutěž o nejlepší exponáty v prestižní anketě Zlaté medaile MSV. Pro český průmyslu je nepochybně pozitivní skutečnost, že většina loňských Zlatých medailí MSV 2019, udělovaných odbornou hodnotitelskou komisí za mimořádný inovativní přínos zůstala v ČR a ocenění se dočkaly i projekty českých technických univerzit.

Souběžné specializované akce
V letošním roce společně s MSV proběhnou i technologické veletrhy, které se v Brně konají ve dvouletých intervalech. Prvním z nich je veletrh IMT, zaměřený na obráběcí a tvářecí stroje, který je už od svého vzniku v roce 1998 největší takto specializovanou přehlídkou ve střední a východní Evropě. Na jeho 12. ročníku uvidíme špičkové české výrobky, protože toto odvětví má u nás dlouhou tradici a v současnosti jsme třináctým největším producentem obráběcích a tvářecích strojů na světě. Dalšími z akcí jsou slévárenský veletrh FOND-EX, veletrh svařovací techniky WELDING, veletrh technologií pro povrchové úpravy PROFINTECH a veletrh plastů, pryže a kompozitů PLASTEX.
I na těchto veletržních akcích se představí aktuální novinky z daných oborů, které mohou pomoci v úsilí o znovunastartování průmyslové výroby a zotavení z odstávek a ztrát způsobených výpadky v důsledku protiepidemických opatření, jež si vynutily v řadě odvětví i zastavení výroby, např. automobilového průmyslu, který je pro českou i světovou ekonomiku jedním z páteřních sektorů.
Ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR se chystá i program zaměřený na podporu start-upů. Cílem bude propojit start-upy s inovačními firmami, potenciálními zákazníky i investory, kteří se strojírenského veletrhu účastní.
Součástí veletrhu bude rozsáhlý doprovodný program, mj. B2B projekt Kontakt–Kontrakt, který funguje na principu předem sjednaných schůzek.

Petr Kostolník

 
Publikováno: 9. 6. 2020 | Počet zobrazení: 338 článek mě zaujal 70
Zaujal Vás tento článek?
Ano