Rosler MURR2 Schunk

Nová generace vodní turbíny s unikátními parametry

Strojírenská společnost ŽĎAS a firma PROTUR představily na veletrhu AquaTherm novou generaci bezlopatkové turbíny. V případě systému PROTUR (Precession ROlling TURbine) jde o vylepšenou bezlopatkovou odvalovací turbínu vynalezenou Miroslavem Sedláčkem.

 
V letech 2013 až 2017 probíhala partnerská spolupráce na projektu odvalovací turbíny mezi autorem vynálezu, Fakultou stavební ČVUT a společností P.F-Economy consulting. Následně bylo navázáno partnerství s českou strojírensko-metalurgickou výrobní společností ŽĎAS, jejíž vývojáři konstrukci vylepšili a provedli všechny potřebné zkoušky jako přípravu pro sériovou výrobu.
Na trhu zcela unikátní mikro-energetické zařízení, jehož hlavní předností je schopnost efektivně pracovat s nízkými průtoky vody a velmi malými spády terénu, je nyní celosvětově chráněno patentem. Turbína už nyní funguje mj. ve výstupním kanálu Čistírny odpadních vod ve Žďáru nad Sázavou nebo v okruhu chladicích věží v kombinaci se solárními panely ve společnosti ŽĎAS. V únoru byly 4 turbíny PROTUR zprovozněny v čistírně odpadních vod tepelné elektrárny ČEZ v Ledvicích.
 
Publikováno: 9. 4. 2020 | Počet zobrazení: 369 článek mě zaujal 77
Zaujal Vás tento článek?
Ano