Rosler MURR2 Schunk

V Ostravě testovali novou ekologickou technologii

Vědci z výzkumného Centra ENET a z firmy Ostravská LTS úspěšně dokončili ostrý test nově vyvinutého zařízení, které dokáže přeměnit obtížně využitelný plastový odpad na energie a paliva.

 
Jak uvedl profesor Stanislav Mišák, ředitel Centra ENET, expertního pracoviště Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (VŠB - TUO): „Jde o významný milník ke standardnímu zprovoznění nové progresivní technologie s označením Pyromatic 500 využívající alternativní paliva v symbióze s obnovitelnými zdroji.“ Dalším krokem k jejímu zavedení do praxe by mělo být vybudování zařízení pro plný provoz s napojením např. na vhodnou teplárnu. Po testech budou následovat další k zpracování čistírenských kalů, u nichž odborníci upozorňují na nutnost spalování kvůli příměsím farmak, hormonů a další látek, kterými se zanáší životní prostředí.
Hlavní technologie pracuje na principu pyrolýzy, což je termický proces rozkladu uhlíkatých materiálů, jenž probíhá bez přístupu kyslíku. Součástí zařízení je kromě nezbytné pece, chlazení a čištění také softwarem řízené vzdálené ovládání a monitorování všech podstatných dějů a procesů. Produktem technologie je pyrolýzní plyn a pyrolýzní olej. Obě tyto suroviny jsou dále využitelné pro výrobu tepla, elektřiny a alternativních paliv. Dalším výstupem je uhlík ve formě využitelné po další zpracování, např. pro filtrace v průmyslu anebo po zušlechtění opět jako palivo.
Vstupem pro zařízení mohou být nejrůznější plastové materiály, které by jinak skončily na skládkách nebo ve spalovnách nebezpečného odpadu. Mohou to být obyčejné PET lahve, ale také zbytky z produkce automobilek. V ostravském zařízení se i odřezky z obložení interiérů aut stávají alternativní náhradou za klasické fosilní zdroje a vstupují do procesu tzv. cirkulární ekonomiky.  
Pro současný stav energetiky je podle odborníků nevyhnutelná transformace z centralizované energetiky na decentralizovanou s podporou zavádění nízkouhlíkových technologií a následným postupným snižováním dominance klasických uhelných elektráren. Stejně tak pro pohon aut se stále hledají nové možnosti. Využití vodíku, obsaženého v pyrolýzním plynu pro palivové články, je jedním z řešení, které se pro mobilitu nabízí.
 
Publikováno: 17. 1. 2020 | Počet zobrazení: 287 článek mě zaujal 56
Zaujal Vás tento článek?
Ano