Rosler MURR2 Schunk

Větrná energetika má nového šampiona

Na počátku listopadu začala vyrábět elektřinu v testovacím režimu největší větrná turbína na světě – Haliade-X.

 

Obří větrník, instalovaný v přístavu nizozemského Rotterdamu, zahájil oficiálně svůj testovací provoz a vyrobil první kW elektrické energie. Pro společnost GE Renewable Energy je nový typ vysokovýkonné turbíny důležitým milníkem pro získání certifikace. Platforma Haliade-X s instalovaným výkonem 12 MW a lopatkami s délkou přes 100 m je v současnosti největším zařízením svého druhu na světě.
Výstavbu prvního prototypu oznámila firma už na začátku letošního roku. V dubnu pak byla vyrobena první lopatka na světě delší než 100 m (konkrétně 107 m), a následně testována ve zkušebním středisku větrných technologií Massachusetts Clean Energy Center (MassCEC) v Bostonu, aby se mj. prověřilo, že turbína bude schopná fungovat v drsném mořském prostředí minimálně 25 let. V červnu byl do Rotterdamu odeslán i příslušný stožár s impozantní výškou 260 m, aby mohla být turbína zkompletována k provozním testům. Během testovací fáze bude výrobce analyzovat různé provozní stavy a chování turbíny. Firma předpokládá, že by certifikaci pro Haliade-X získala během příštího roku, pak by mohla sériová výroba začít v roce 2021.
Turbína je určena pro offshore nasazení, a už nyní jsou naplánovány instalace stovek těchto obřích elektráren. Pro tři velké větrné projekty už byla GE Renewable Energy vybrána jako dodavatel větrných turbín. Jde o Skip Jack (120 MW) a Ocean Wind (1100 MW) v Americe a o projekt Dogger Bank (3600 MW) ve Velké Británii. Tyto tři projekty s instalovaným výkonem téměř 5 GW budou disponovat celkem 400 turbínami typu Haliade-X.
Ačkoli je nová větrná turbína podle výrobce vhodná zejména pro prostředí s vysokou až střední rychlostí větru, její větší kapacita může produkovat energii i při nižších rychlostech větru. Kombinace většího rotoru, delších listů a vyššího kapacitního faktoru způsobuje, že turbína je méně citlivá na kolísání rychlosti proudění vzduchu, zvyšuje předvídatelnost a schopnost generovat větší výkon i při nízkých rychlostech větru. Výrobce uvádí, že Haliade-X dokáže i za nízkých větrných podmínek zachytit více roční produkce energie (AEP) než jakákoli jiná větrná turbína na moři.
Významnou součástí výbavy větrného obra jsou i digitální nástroje, vyvíjené výhradně pro offshore prostředí s operačním přístupem, který pomůže provádět vzdálenou diagnostiku, zlepšit údržbu (tzn. trávit méně času na moři) a optimalizovat operace. Nová platforma by tak měla přinést vyšší ziskovost s významnými úsporami při výstavbě, servisu i opravách.
Haliade-X generuje o 45 % více energie než největší konkurenční zařízení dostupné nyní na trhu. Má také 63% kapacitní faktor, což je 5 až 7 bodů nad průmyslovým standardem. Kapacitní faktor porovnává vyrobenou energii při nepřetržitém provozu na plný výkon za určité časové období ve srovnání s průmyslovým standardem.

Kamil Pittner

Jedna turbína Haliade-X s rotorem o průměru 220 m (obsáhne plochu 38 tis. m2) by v průměrných podmínkách Severního moře u Německého pobřeží měla za rok vyrobit zhruba 67 GWh čisté elektrické energie. To představuje množství postačující k napájení 16 000 domácností. V podobě offshore větrného parku s celkovou kapacitou 750 MW by to odpovídalo pokrytí energetické spotřeby až milionu domácností. Ušetří také až 42 000 metrických tun CO2, což je ekvivalent emisí generovaných ročně 9 tisícovkami vozidel.

 
Publikováno: 17. 1. 2020 | Počet zobrazení: 281 článek mě zaujal 57
Zaujal Vás tento článek?
Ano