Rosler MURR2 Schunk

AMR roboty pomáhají firmám

Trend Průmys 4.0 přinesl do výrobního segmentu významné změny v oblasti automatizace výrobních linek. Jak ale lze aplikovat tyto principy na automatizaci interní logistiky a jak mobilní roboty zapadají do podnikových strategií postavených na Průmyslu 4.0?

 

Technologie autonomních mobilních robotů (AMR) nepředstavují jen autonomní zařízení převážející materiál z bodu A do bodu B, ale ucelenou platformu schopnou propojit se s existujícím podnikovým prostředím a vytvořit automatizovaný logistický ekosystém. K takovému úkolu je ale potřeba několik nezbytných komponent.

Fleet Management

Jednou z klíčových funkcionalit autonomních mobilních robotů společnosti MiR, které vycházejí vstříc integračním požadavkům, je fleet management reprezentovaný softwarem MiRFleet. Tento software poskytuje podnikům nástroje k rychlé a centralizované konfiguraci více mobilních robotů. Umožňuje automatizovaně prioritizovat a volit robota, který je v aktuální moment nejlépe připraven k danému úkolu, plánovat využití různých nadstavbových modulů, propojit se s ERP systémem či centralizovaně spravovat celou flotilu. Software rovněž dokáže ovládat dveřní systémy a výtahy, což přináší autonomnější přepravu bez nutnosti zásahu operátorů, a tím pádem i vyšší produktivitu.

Automatizovaná nakládka a vykládka
Zákazníci nepožadují jen autonomní přepravu samotnou, ale také automatizovanou nakládku a vykládku s podporou nadstavbových modulů. K nejběžnějším takovým modulům se dnes řadí pásové dopravníky, paletové racky, robotická ramena a spádové regály.
Jakmile AMR robot dorazí na místo nakládky nebo vykládky, nadstavbový modul automaticky přemístí materiál na resp. z robota, který pak pokračuje ve svém úkolu, aniž by bylo potřeba asistence pracovníka. Tímto se přeprava stává rychlejší, efektivnější a nakonec také pomáhá minimalizovat pracovní úrazy a nemoci z povolání vlivem fyzické námahy pracovníků.

Umělá inteligence

Roboty ke svému pohybu využívají senzory a algoritmy umožňující bezpečnou navigaci v dynamických prostředích, avšak nejsou schopny využít informace ze senzorů k pokročilému rozhodování. Dalším krokem ve vývoji autonomních robotů je tak integrace prvků umělé inteligence (AI), která zlepšuje schopnosti chytrých mobilních robotů. Umělá inteligence těmto robotům umožňuje zvládnout širší paletu úkolů, adaptovat se lépe na okolní prostředí a omezit změny ve výrobních prostředích.  
S AI zabudovanou v kamerách, které fungují jako rozšířená sada robotických senzorů, mohou roboty MiR optimalizovat plánování trasy a chování během přepravy. Speciální kamery umožňují detekovat a rozpoznat různé druhy pohybujících se objektů a podle toho reagovat. Například detekuje-li robot ve svém okolí osobu, bude pokračovat po své původní trase, rozpozná-li však třeba AGV vozidlo, zaparkuje a počká, než přejede. Robot také dopředu rozpozná oblasti s dočasnou uzavírkou či s intenzivním provozem, takže vypočte objízdnou trasu. AI je dalším prvkem, který zlepšuje trendy automatizovaných provozů.     

Průmysl 4.0 ve Whirlpool
Společnost Whirlpool sází na růst s pomocí automatizace a nových technologií. Tímto způsobem zlepšuje efektivitu svých procesů a kvalitu produktů, přičemž zároveň redukuje své náklady a posiluje konkurenceschopnost. Roboty MiR jsou jí v tomto úsilí významnými pomocníky. Ve své továrně v polské Lodži, ve které vyrábí sušičky a samostatně stojící sporáky, nasadila tři autonomní roboty MiR200, jež přepravují komponenty po výrobním zařízení.
Na každý cyklus zvládne jeden robot převézt 12 otevíracích dvířek najednou a zpět veze prázdné boxy – celá trasa činí 130 m. Každý robot přijede v místě nakládky pod naložený vozík, zachytí ho a odveze na montážní linku. Zde náklad zanechá a s pomocí spádových regálů automaticky naloží prázdné boxy. Poté odjede na místo nakládky, kde se celý cyklus opakuje. Ve firmě také nasadili software MiRFleet, který pomáhá robotům efektivně prioritizovat přepravní požadavky a monitorovat stav nabití baterií k zajištění nepřerušovaného provozu.
„Změnou systému z manuální na automatizovanou přepravu dokážeme zvýšit produktivitu a zainteresovat pracovníky na úkolech finální výroby. Roboty MiR nám poskytují efektivní náklady na automatizaci a flexibilitu při změnách výrobního nastavení. Investice se nám vrátí během dvou let,“ řekl Adam Bakowicz, Process Technology Senior Engineer ve společnosti Whirlpool.

 
Publikováno: 17. 1. 2020 | Počet zobrazení: 293 článek mě zaujal 62
Zaujal Vás tento článek?
Ano