Rosler MURR2 Schunk

Plastická maziva pro široké použití

Většina průmyslových a strojírenských odvětví, ale i stavebnictví včetně důlního průmyslu, se dnes nemůže obejít bez použití plastických maziv. Jsou aplikována tam, kde není možné využít k mazání klasické oleje. Společnost Petro-Canada má v oblasti využití plastických maziv dlouholeté zkušenosti.

 

Nejvíce rozšířené aplikace plastických maziv je v místech kluzných a valivých uložení. Typickým příkladem použití je mazání ložisek, pantů nebo čepů, a to z několika důvodů. Tím prvním je nutnost dlouhodobého mazaní, v některých případech po dobu celého životního cyklu součásti. Dalšími důvody jsou odpudivost vůči vodě, odolnost proti rzi u valivých součástí či požadavek bezproblémové funkce v širokém spektru teplot, v některých případech až extrémních.
Plastická maziva jsou složena ze základového oleje (až 90 %), přídavných aditiv a zpevňovadla. Právě základový olej je u značky Petro-Canada zásadním rozdílem oproti široké konkurenci. Čistota zcela unikátního patentovaného křišťálově čirého základového oleje dosahuje totiž hodnoty 99,9 %. Tomu poté odpovídají i špičkové vlastnosti plastických maziv Petro-Canada pro různá využití.
Různé druhy aditiv určují přesné zaměření použití maziva, jako např. aditivum pro ochranu proti korozi, proti vysokému tlaku a opotřebení nebo proti stárnutí a jiná další aditiva. Do složení se mohou přidat i aditiva na bázi pevné látky tzv. plnidla, jakými jsou Molybdendisulfid, Grafit, Teflon a jiné.
Velmi důležitou složkou plastických maziv jsou zpevňovadla. Jde o chemickou látku vytvářející mřížkovou strukturu, jejíž prostor je vyplněn olejem. Takto vzniklá struktura neumožňuje kapalný stav oleje, ale mění se v tuhou mast. Zpevňovadla jsou dodávána na bázi lithia, sodíku, vápníku či speciálních komplexů. Dalším rozlišovacím prvkem u plastického maziva je jeho konzistence dle klasifikace NLGI (National Lubricating Grease Institute), rozdělená do několika číselných tříd. Vyšší číslo třídy udává tužší stav maziva.
Společnost Petro-Canada dělí své produkty v oblasti plastických maziv do třech základních řad podle možnosti využití. Řada Precision Synthetic je určena pro extrémní tlaky a zátěž a její předností je použití v extrémně nízkých i vysokých teplotách, což ji předurčuje pro použití např. v těžebním průmyslu. Ve verzi XL a XL Moly se navíc přidává i trojnásobná životnost pro dlouhodobou ochranu součástí, třeba valivých ložisek, proto se dají využít např. v automobilovém, lodním, důlním, ale i papírenském průmyslu. Pro případy požadavku odolnosti ložisek či ozubení vůči vodě či rázovému namáhaní se používá typ Precision General Purpose.
Druhá řada plastických maziv Petro-Canada nese název Peerless. Jde o super výkonné mazivo na bázi vápníko-sulfátového komplexu odolávajícího vysokým teplotám až 200 °C, krátkodobě dokonce 300 °C (platí pro velmi často používaný typ Peerless LLG). Nachází tak mj. využití k mazání ložisek u pecí či sušáren, ale lze je aplikovat třeba v zapouzdřených ložiskách elektromotorů.
Poslední řadou plastických maziv příští generace je Vultrex, která využívá jako zpevňovadla hliníkový komplex a obsahuje silně viskózní základový olej s velmi vysokou adhezí maziva. Díky tomu se, na rozdíl od jiných plastických maziv, toto okamžitě vrací do své původní konzistence po použití v nízkých i vysokých teplotách. Tato řada je také více šetrná k životnímu prostředí. Lze je aplikovat ve vysoce zatěžovaných převodech, ložiskách a na otevřených kluzných plochách. Svými unikátními vlastnostmi, jakými je např. resistence proti omývání vodou, jsou vhodná pro bagry, důlní stroje nebo rypadla. Převedeno do řeči čísel, např. životnost ozubeného kola točny na důlním bagru je s použitím maziva Vultrex až 100 000 hodin, což je dvojnásobek standardní životnosti. Výsledkem takové aplikace jsou pro provozovatele výrazně snížené provozní náklady. Zcela samostatnou kapitolou jsou plastická maziva pro potravinářský průmysl splňující všechny požadované normy pro čistý provoz.

www.petro-canada.cz

 
Publikováno: 17. 1. 2020 | Počet zobrazení: 295 článek mě zaujal 65
Zaujal Vás tento článek?
Ano