Rosler MURR2 Schunk

Strojaři očekávají v příštím roce pokles

Objem nasmlouvaných zakázek ve strojírenském průmyslu se dramaticky snížil a polovina strojírenských firem se už připravuje na pokles zisku.

 

České strojírenství po dosavadních úspěšných letech čeká v příštím roce pokles v průměru o 2,0 %. Tento trend bude pokračovat i v roce 2021, kdy by výkon strojírenské výroby měl klesnout o 0,7 %. Vyplývá to ze Studie českého strojírenského průmyslu 2019/H2, kterou zpracovala analytická společnost CEEC Research a prezentovala na prosincovém Setkání lídrů průmyslu a exportu na Pražském Hradě.
„Po několikaleté velmi úspěšné růstové fázi, kdy firmy českého strojírenského průmyslu měly často převis zakázek nad svými kapacitami, dochází nyní ke stabilizaci a pro některé firmy také k zásadnímu zhoršení situace. Tomu odpovídá i dramatické snížení nasmlouvaných zakázek – oproti minulému pololetí, kdy byly strojírenské firmy zabezpečeny v průměru na deset měsíců dopředu, došlo k poklesu těchto zakázek v průměru na sedm měsíců,“ popisuje Alena Burešová, ředitelka pro průmysl, CEEC Research, aktuální situaci ve strojírenském průmyslu.
„Nepříznivé vlivy, které již delší dobu působily na některé segmenty strojírenského průmyslu (slévárenství, těžké a energetické strojírenství, automobilový průmysl) společně s aktuálním vývojem na zahraničních trzích (zpomalení německé ekonomiky, Brexit, celní válka mezi Čínou a USA) a všeobecně růst nákladů většinou převyšující růst produktivity práce, se promítly do očekávání ředitelů strojírenských firem,“ uvádí Alena Burešová.

Pohled analytika
Pro rok 2020 očekávají ředitelé strojírenských firem v průměru zhruba 1% snížení  tržeb. Poklesu se obávají zejména malé a střední firmy – jejich ředitelé predikují pokles svých tržeb v průměru o 1,4 %. Tento negativní vývoj předpokládá třetina (33 %) z nich. Naopak zhruba polovina (55 %) očekává růst svých tržeb. U velkých společností je procentní rozložení podobné – růst tržeb očekává 58 % firem, jejich pokles 36 % společností. Průměrný výsledek vývoje tržeb pro velké strojírenské firmy vychází na pokles ve výši 0,7 %. Jakub Lichnovský z advokátní kanceláře PRK Partners k situaci ve strojírenství vysvětluje: „Je v rukou politické reprezentace, aby stimulovala jak kvalitativní rozvoj průmyslu, zejména jednoduššími metodami odpočtu, případně formou pobídek investic do výzkumu, tak podpořila rovnoměrný regionální rozvoj, tj. rozmístění výroby a pracovních míst v rámci celé ČR. Věříme, že se tomuto trendu rovnoměrného rozmístění investic dá smysluplně pomoci i případným rozdělením daňové zátěže v závislosti na regionu, kde se vytvořila pracovní místa, aby zaměstnanost vznikala i ve vyloučených regionech. Je neudržitelné, aby se mladá generace hromadně, bez dlouhodobé strategie, stěhovala do několika velkých měst, kde nejsou podmínky pro život rodin a jejich vybudování extrémně náročné. V současné době dochází také na úrovni EU k vytváření fondů pro podporu vyčleněných oblastí (u nás by připadaly v úvahu zejména regiony Severních Čech a Ostravsko).“

Očima aktérů
A jak vidí situaci samotní manažeři strojírenských firem působících na českém trhu? „Pro zachování konkurenceschopnosti českého strojírenství budou investice do digitalizace, robotizace a nových technologií nutností. Získáme tak větší flexibilitu v reakcích na požadavky zákazníka, stabilní procesy a vyšší produktivitu. Základními pilíři úspěchu v továrnách budoucnosti nebudou jen lidé a stroje, ale i data,“ říká Milan Šlachta, reprezentant Bosch Group v ČR a na Slovensku.
„Pro rok 2020 předpokládáme pokles tržeb ve výši 12–15 %, tuto ztrátu budeme kompenzovat již rozpracovanými novými projekty,“ konstatuje Lubomír Stoklásek, generální ředitel a.s. Agrostroj Pelhřimov. „Očekáváme pokles obratu i ziskovosti o minimálně 10 %, snaha o udržení ziskovosti OEM zvýší tlak na snížení cen od dodavatelů,“ dodává Tomáš Jahn, ředitel STASTO Automation. „Na hospodářský výsledek naší firmy mají největší vliv mzdové náklady, náklady na materiál a energii a ziskovost našich zakázek,“ hledá řešení pro svou firmu Jan Kočvara, člen představenstva Kovosvit MAS Foundry.
Téměř polovina (47 %) firem strojírenského průmyslu se tak v roce 2020 připravuje na snížení zisku, zatímco zvýšení své ziskovosti očekává pouze 8 % z nich. „V letošním roce očekáváme pokles tržeb a ziskovosti, a to z důvodů spojených s Brexitem a neustálých celních válek, rostoucích cen energií a oceli, ale i kvůli nárůstu mezd a očekávaným inflačním tlakům od všech našich dodavatelů. Ziskovost naší firmy bychom rádi udrželi i přes 10% pokles tržeb v příštím roce. Půjdeme cestou zvyšování produktivity, hledání levnějších dodavatelů při zachování kvality,“ popisuje situaci typickou pro autoprůmysl Petr Novák, generální ředitel Koyo Bearings ČR. „Ziskovost mírně poklesne z důvodu drastického zvýšení nákladů na mzdy, energie, služby a vyšší náklady vynaložené na získání zakázek,“ vysvětluje důvod poklesu ziskovosti firem Pavel Sobotka, Managing Director, Frentech Aerospace.

Studie českého strojírenského průmyslu je na: www.ceec.eu

 
Publikováno: 17. 1. 2020 | Počet zobrazení: 295 článek mě zaujal 66
Zaujal Vás tento článek?
Ano