Rosler MURR2 Schunk

Projektování a provoz povrchových úprav

Ve dnech 18.–19. března 2020 se v Praze koná již 46. ročník konference na téma Projektování a provoz povrchových úprav, pod záštitou Hospodářské komory ČR.

 

Konference je určena pro široký okruh posluchačů od pracovníků lakoven, galvanizoven a zinkoven přes technology a mistry povrchových úprav, řídící technicko-hospodářské pracovníky, konstruktéry, projektanty až po výrobce, distributory a uživatele nátěrových hmot nebo technologií pro jejich nanášení, pracovníky odborných škol aj.
Pořádána je ve spolupráci s Asociací korozních inženýrů, Českou společností povrchových úprav, Asociací českých a slovenských zinkoven, vědecko-výzkumnými ústavy, vysokoškolskými pracovišti, státními orgány a českými i zahraničními firmami.
Akce je každoročně zahrnuta mezi akreditované vzdělávací programy pro členy České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT), a slouží jako školení.

Na programu konference budou: Aktuální informace o pokroku v technologiích, zařízeních pro povrchové úpravy, právních předpisech tak, aby se zvýšila kvalita výrobků a zlepšila jejich konkurenceschopnost. Návštěvníci konference se mohou těšit na aktuální právní předpisy včetně chystaných změn, progresivní technologie a zařízení povrchových i předpovrchových úprav v lakovnách, žárových zinkovnách, při galvanickém pokovování, včetně informací o nátěrových hmotách apod. Také se dozvědí o problematice provozů povrchových úprav, opatřeních týkajících se ochrany zdraví lidí nebo životního prostředí a projektování povrchových úprav.

Nebude chybět ani exkurze na pracoviště povrchových úprav a diskusní večer.

www.konferencepppu.cz

 
Publikováno: 17. 1. 2020 | Počet zobrazení: 289 článek mě zaujal 63
Zaujal Vás tento článek?
Ano