Rosler MURR2 Schunk

Na VUT sestrojili unikátní přístroj magnetické rezonance

Vědci z CEITEC VUT Brno učinili významný posun ve fyzice, chemii i medicíně. Sestavili unikátní přístroj, který mění doposud zavedený princip měření elektronové paramagnetické rezonance.

 
Tým ing. Petra Neugebauera, který získal na sestrojení spektrometru od Evropské výzkumné rady prestižní grant 2 mil. eur, přišel s revoluční myšlenkou, že paramagnetickou rezonanci, která doposud převážně funguje na principu proměnlivého magnetického pole za neproměnlivé frekvence, obrací. Navrhl metodu, která funguje naopak, a to v neproměnlivém magnetickém poli s rychlou změnou frekvence, což mimo obdržená spektra umožní i odhalit relaxační časy různých materiálů, které jsou v současné době velkou neznámou. Díky této metodě je měření rychlejší, komplexnější a přesnější.
S magnetickou rezonancí se nejčastěji setkáváme při NMR vyšetření v nemocnici. „Mou dlouhodobou vizí je představa, že by takové zdlouhavé vyšetření v tunelu, jak jej známe dnes, nahradila metoda mnohonásobně rychlejší. Aby stačilo na kompletní vyšetření projít jen rámem dveří,” popisuje svou vizi Petr Neugebauer. Mimo lékařství však může přístroj pomoci i v odhalování defektů v průmyslu nebo třeba při vývoji čipů. Díky novému spektrometru bude možné navíc sledovat dynamické děje procesů. To otevírá nové možnosti při studiu nových materiálů a jejich charakterizaci, přes biologické molekuly až po materiály, jako je např. grafen.
 
Publikováno: 17. 1. 2020 | Počet zobrazení: 268 článek mě zaujal 59
Zaujal Vás tento článek?
Ano