Rosler MURR2 Schunk

Obrábění zacílené na automatizaci

Odborně technický seminář s názvem „Obrábění od kusu po sérii" pořádaný firmami Misan a Hofmeister (29.–30. května v Lysé n. Labem) byl tentokráte zaměřený na vysoce aktuální téma: Aspekty automatizace výroby.

 

Automatizace je už trendem nejen u velkosériové výroby, ale i u firem produkujících menší série, jež zatím profitovaly ze své větší flexibility oproti vysoce standardizované výrobě chrlící velké objemy.
Ovšem i moderní velkovýroba reaguje na trendy typické původně pro malosériovou produkci, jako je třeba tzv. customizace, tzn. úprava finálního výrobku podle požadavků zákazníka. Obecně lze říci, že od dřívějšího trendu (velkosériové výroby) se směřuje spíše k přechodu na variabilnější a rozmanitější výrobu označovanou jako HMLV (High Mix – Low Volume), tedy vysoce různorodou výrobu malých sérií. Na tento trend reagují i výrobci – japonské firmy jako Okuma či Brother, které Misan na českém trhu zastupuje, nevyjímaje. Dokladem je nový koncept automatizace malosériové výroby Okuma – systémy Armroid a Standroid určené právě pro výroby typu HMLV, jež jsou odpovědí na další výrazný trend: robotizaci. Ta se stále více prosazuje u obráběcích center doplněných roboty. V praxi se lze setkat se dvěma odlišnými koncepty: Robot je umístěn vně stroje nebo integrovaný přímo v něm. Obojí má své výhody a nevýhody, a nasazení je potřeba posoudit v závislosti na konkrétním typu aplikace. Jak ovšem podotýká jednatel firmy Misan Ondřej Svoboda, rozhodnutí o optimálním způsobu a sériovosti výroby je velmi obtížné, zejména jsou-li kritéria nestabilní.
Na příkladě malosériové výroby nerotačních dílců s automatizací představil Misan různé možnosti řešení zahrnující obráběcí centra se systémy s výměnou palet a vícepaletové systémy a robotizované buňky s obráběcím centrem a zakládáním obrobků i s výměnou palet, případně kombinací obou těchto systémů umožňujících konfigurovat pružné výrobní systémy i autonomní řešení s vysokým stupněm flexibility pro výrobu.

Roboty kolem (a také uvnitř) strojů
Univerzální řešení představuje externí robot – výhodou je, že jeden robot může obsluhovat dva stroje (je-li umístěn na pojezdu, i více), ale v pomalejším tempu mj. i kvůli otevírání/zavírání pracovního prostoru. Většina řešení s robotem umístěným mimo pracovní prostor stroje používá 6osé roboty, tedy obecně dražší systémy, ačkoli ne všechny osy jsou potřeba. Robot integrovaný do pracovního prostoru, jako v případě řešení Okuma Armroid, je výrobcem vyvinuté 4osé rameno, řízené přímo z řídicího systému stroje. Toto řešení je tedy už z principu rychlejší a vyhýbá se tak i možným problémům rizika nedokonalé kompatibility v případě použití více prvků různých výrobců.

Levné nástroje nemusí být nejvýhodnější
Novinky pro automatizaci obrábění v portfoliu firmy Hofmeister představil v navazující části její zástupce Stanislav Škabraha. Plzeňská společnost se zaměřuje zejména na specializovaná řešení, některé vznikly ve spolupráci s tamní Západočeskou technickou univerzitou, s níž firma úzce spolupracuje hlavně v oblasti vývoje. Připomenul mj., že právě cena nástrojů, která bývá při rozhodování jedním z klíčových faktorů, může být velmi ošidným kritériem. Na konkrétních příkladech dokumentoval, že dražší, ale výkonnější a spolehlivější nástroje s vyšší životností jsou často výrazně lepší volbou, protože jejich pořizovací náklady ve finále plně kompenzuje výrazně vyšší efektivita výroby, kvalita produkce a menší spotřeba nástrojů. Takže v celkové kalkulaci vztažené na vyráběný díl vycházejí ve skutečnosti výhodněji.

Josef Vališka

 
Publikováno: 24. 7. 2019 | Počet zobrazení: 761 článek mě zaujal 117
Zaujal Vás tento článek?
Ano