Rosler MURR2 Schunk

COMPRO – kouzlo oleje pro dlouhou životnost kompresorů

Jen stěží si dnes umíme představit průmysl, který by se obešel bez velkých výkonných vzduchových kompresorů. Jejich úloha je zcela nezastupitelná, a proto se jejich provozu a údržbě věnuje velká pozornost.

 

Společnost Petro-Canada, výrobce kompresorových olejů, staví na svých mnohaletých zkušenostech, a tak dnes může nabízet ucelenou řadu špičkových kompresorových olejů s názvem COMPRO.
Každý obor však vyžaduje u kompresorů jiné provozní podmínky, a stejně tak i odlišné parametry. Můžeme se setkat s využitím lopatkových, odstředivých, pístových nebo šroubových kompresorů. Zejména poslední dva zmíněné typy mají v průmyslu největší zastoupení. Provozovatele kompresorů spojuje napříč všemi odvětvími požadavek na nízké náklady v podobě co nejdelšího servisního intervalu výměny oleje a také na zkrácení času servisní odstávky při jeho nutné výměně. Podstatnou část servisního času tvoří navíc často složité čištění technologických částí kompresoru.


Čistota je základ
A tady přichází na řadu první efektivní řešení výrobce olejů Petro-Canada v podobě aplikace unikátního prostředku Compressor Cleaner, který za chodu kompresoru, tedy bez jeho odstávky, dokáže po omezenou dobu (max. 400 operačních hodin) nahradit běžně používaný olej a zároveň kompresor uvnitř účinně vyčistit od úsad, laků a kalů. To vše po vypuštění starého oleje a před aplikací nového. Tvorbu úsad však lze s těmito kompresorovými oleji eliminovat. „Jejich kvalita se opírá o základní složku, a tou je zcela unikátní patentovaný křišťálově čirý základový olej, jehož míra čistoty dosahuje hodnoty 99,9 %! Tento stupeň čistoty ho zcela odlišuje od konkurence,“ zdůrazňuje Jiří Kocourek ze společnosti I.O.B., která značku Petro-Canada v ČR zastupuje.
Pro nasazení správného typu oleje je rozhodující použitý typ kompresoru a také teplota vzduchu na výstupu. Pracuje-li v přerušovaném provozu pístový či rotační kompresor se vzduchem a netečnými plyny, kde teplota nepřesahuje 85 °C, je možné se spolehnout na základní řadu bezpopelnatých olejů s označením COMPRO. Ta poskytuje vyšší rezistenci proti oxidačnímu selhání, což ve výsledku přináší delší životnost oleje (např. u pístového až 500 h, resp. 2000 h u rotačního kompresoru) a tím vyšší efektivitu jejich provozu. Pokud spoléháme ve výrobě na jedno i vícestupňové pístové kompresory, kde teplota vzduchu na výstupu dosahuje vyšších teplot (až 150 °C) a tlaku (do 413 barů), doporučuje výrobce použití výkonné řady olejů COMPRO XL-R. Kompresoru je tak dopřána excelentní lubricita tohoto produktu, která je doplněna teplotní stabilitou a silnou rezistencí proti oxidačnímu selhání. Zvyšuje se tak celková ochrana proti opotřebení součástí kompresoru.

Celý rok na jednu náplň
V současných podmínkách jsou nejvíce využívané rotační kompresory šroubové, a právě pro ně nabízí Petro-Canada na trhu svými vlastnostmi zcela ojedinělou řadu s označením COMPRO XL-S. Tento olej má vyšší termální a oxidační stabilitu než nejlepší maziva na syntetickém základovém oleji. To umožňuje jeho využití v servisním intervalu až 8000 h, tedy celý jeden rok. Mezi jeho vlastnosti patří vedle ochrany proti opotřebení také nízká těkavost, což zabraňuje jeho pronikání do vzduchového systému. Zdůraznit je nutné také jeho chemickou netečnost. Pokud kompresor pracuje s vyšší teplotou vzduchu (do 105 °C), stačí zvolit syntetiku, kterou reprezentuje olej COMPRO SYNTETIC vyrobený na bázi polyalkylenu glykolu (PAG), esteru a speciálních aditiv proti opotřebení a vzniku koroze. Olej svým složením nevytváří karbonové úsady ani při vysokých operačních teplotách. I v tomto případě je nedotčena hranice servisního intervalu až 8000 provozních hodin. „Právě tento parametr přináší největší finanční úspory v servisních nákladech na provoz vzduchových kompresorů,“ potvrzuje zkušenost z praxe Jiří Kocourek.  

www.petro-canada.cz      

 
Publikováno: 24. 7. 2019 | Počet zobrazení: 661 článek mě zaujal 111
Zaujal Vás tento článek?
Ano