Rosler MURR2 Schunk

Zefektivnit výrobu pomůže automatizace

Společnost 2D&S se zabývá lisováním termoplastických hmot a výrobou nástrojů určených pro lisování těchto materiálů. Nabízí komplexní služby, které zahrnují i zpracování návrhu pomocí konstrukčního software.

 

„Efektivita práce, zvýšení produktivity a docílení co nejkratších výrobních cyklů je pro nás největší výzvou,“ říká David Dědek, jednatel společnosti 2D&S z Kuřimi. Rostoucí požadavky ze strany zákazníků na rychlost a kvalitu výrobků vedly firmu k rozhodnutí plně automatizovat lisovací stroj na termoplastické hmoty.
Při uvažování o pořízení standardního průmyslového robota by byly nutné náklady na případné stavební úpravy výrobní haly. Proto bylo na základě četných pozitivních referencí rozhodnuto o pořízení největšího modelu kolaborativního robota UR10 od Universal Robots, který splňuje náročné předpoklady pro spolehlivou integraci do stávajícího výrobního procesu.
Kobot byl primárně určen pro zakládání IML (in-mould labelling) fólií do formy na plastový výlisek. Při technologii IML je vícevrstvá fólie během procesu výroby zalita plastem. Při aplikaci plastu je etiketa ze zadní strany zalévána roztaveným plastem a tím fixována na vnější stranu formy. Částečným natavením IML fólie je pak zaručena adheze k plastu. Fólie se tak stanou nedílnou součástí finálního produktu, např. vratného plastového kelímku se kterým se můžeme setkat na venkovních akcích nebo festivalech.
Výroba takovýchto kelímků je značně monotónní činností, která ale vyžaduje velkou přesnost při manipulaci a zakládání plastových fólií do formy. Pracoviště, u kterého je robot umístěn, musí být kolaborativní, protože lidský pracovník pokládá fólie do připraveného zásobníku, ze kterého robot následně bere IML fólie. Vzhledem k velikosti je také třeba překonat poměrně velkou vzdálenost ze zásobníku fólií přímo do nitra vstřikovacího stroje. K tomuto účelu je kobot UR s velkým pracovním rozsahem ramene ideální volbou.
„Produkce plastových kelímků se dramaticky zrychlila. Na začátku jsme měli drobné problémy s nastavením přesnosti, které byly velice rychle vyřešeny. Nyní můžeme hrdě říci, že si již nedokážeme bez kolaborativního robota výrobu představit,“ říká Jiří Kašparec, operátor výroby ve společnosti 2D&S.

Přínosy
Robot UR10 podstatně zrychlil výrobu plastových výlisků. Momentálně firma používá 6osého kolaborativního robota od Universal Robots na jednom vstřikovacím stroji. Zároveň se usilovně pracuje na rozšíření výroby a rozvoji firmy, které si vyžádá plánované pořízení dalších dvou kobotů.
„Doposud jsme neměli žádné robotizované pracoviště, tudíž jsme měli před pořízením lehké obavy zejména z nasazení a spolehlivosti kolaborativních robotů. Proběhlo plánované proškolení našich zaměstnanců společností Universal Robots, které bylo velkým přínosem pro rozběh výroby s tímto pro nás novým zařízením. Díky perfektně předpřipravenému programu od firmy MP LINE se výroba velmi rychle rozběhla a drobné editace a úpravy programu byly ze strany našich operátorů možné. Integrace kolaborativního robota do procesu výroby nás příjemně překvapila zejména díky svojí rychlosti a jednoduchosti,“ doplňuje David Dědek.

Systémový integrátor MP Line
Díky dlouholetým zkušenostem v oblasti automatizace výroby, zejména periferií ke vstřikovacím strojům, přivedly společnost MP LINE k poskytování komplexních a spolehlivých řešení pro zefektivnění výrobních procesů firem. Využitím moderních technologií dokážou navrhnout a zaintegrovat proces automatizace do různých průmyslových oborů, a zajistit tak efektivní proces výroby. Jednou z oblastí činnosti je integrace řešení Universal Robots, kde se stali respektovaným integrátorem a prvním certifikovaným integrátorem UR v České republice.

Petr Kostolník

 
Publikováno: 22. 7. 2019 | Počet zobrazení: 596 článek mě zaujal 130
Zaujal Vás tento článek?
Ano