Rosler MURR2 Schunk

Jak 5G ovlivní podnikání?

Technologické testy a pilotní projekty naznačující blížící se nástup 5G vyvolávají nejen otázky, kdy lze čekat rozsáhlejší spuštění jejich reálného komerčního provozu, ale i diskuzi o jejích konkrétních přínosech pro podniky. Mají investice do 5G smysl a měly by firmy o nich uvažovat?

 

Analytici předpokládají, že už během nadcházejících několika let potenciál využití sítí 5G výrazně naroste. Prognózy hovoří až o půl miliardě uživatelů do roku 2022. Výrazném nárůstu přenosové rychlosti i kapacity 5G přinese možnosti řízení a využití mobilních dat na nové úrovni. Není proto divu, že např. v souvislosti s nedávnou zprávou společnosti Deloitte, která uvádí, že „5G má jasný potenciál nabídnout oproti stávajícím mobilním technologiím řadu nových a vylepšených možností,“ vyvolává nástup sítí 5G očekávání v různých odvětvích a podniky už se začínají připravovat na zavedení této technologie.
Výzkum společnosti Ericsson o vlivu 5G v klíčových sektorech, včetně výroby, zdravotnictví, energetiky a inženýrských sítí uvádí, že 78 % respondentů předpokládá rozvoj možností, které budou moci nabízet svým zákazníkům. Z tohoto pohledu je zřejmé, že 5G představuje pro podniky příležitost zlepšit digitální toky, stávající operace i infrastrukturu.

Přínosy i rizika
Faktem je, že 5G bude hrát pro organizace důležitou roli v oblasti posílení mobilní práce a umožní zaměstnancům pracovat rychleji, efektivněji a produktivněji na místech mimo práci. Vzhledem ke stále vyspělejším počítačovým hrozbám tak současně vyvstává problém spolehlivého zabezpečení citlivých firemních informací.
Tak jako prakticky u všech moderních digitálních technologií využívajících síťovou infrastrukturu je i zde kritický faktor: bezpečnost. Zpráva firmy ThreatMetrix o bezpečnostních hrozbách souvisejících s 5G uvádí, že během prvního čtvrtletí roku 2018 zažila Evropa 80 mil. kybernetických útoků, což je o 30 % více než v předchozím roce. Kromě toho, že 5G nabídne vyšší rychlost než technologie 4G a LTE, bude jejich vedlejším efektem i zvětšení napadnutelného prostoru, protože kybernetičtí zločinci se budou moci zaměřovat na rostoucí počet zaměstnanců pracujících mimo kancelář a větší množství připojených zařízení.  
Podle výzkumu společnosti Toshiba považuje bezpečnost dat za klíčovou investiční prioritu téměř polovina (48 %) vedoucích IT pracovníků, a to zejména pokud jde o správu dat generovaných s rostoucím využíváním technologií M2M a IoT. Nedávná zpráva Univerzity of Surrey uvádí, že „bezpečnost je zásadní podmínkou úspěšného využití sítí 5G v celé řadě průmyslových odvětví". Proto také vznikají nové technologie zaměřené na ochranu před těmito hrozbami, které umožňují např. lokálně šifrovat datovou komunikaci před jejím odesláním do datového centra společnosti přes cloudové služby.

Edge Computing
Pro mnoho organizací se tak stává stále zajímavější využití fenoménu Edge Computing, tedy počítačů zpracovávajících data „na okraji sítě“, hned u zdroje jejich vzniku. Tento způsob zpracování dat nejen zvýší jejich zabezpečení během přenosu, ale i efektivitu a produktivitu mobilních pracovníků, protože zároveň snižuje objem přenášených dat, a tím dochází i k menšímu zatížení cloudových služeb.
Tato řešení mohou také sloužit jako brána ke zvyšování množství IoT zařízení využitelných ve firemním prostředí s tím, že řada z nich najde uplatnění právě s rozšířením 5G. Typickým příkladem jsou chytré brýle. Podle průzkumu společnosti Toshiba byl vedoucími pracovníky v oblasti IT uváděn nástup 5G jako klíčový faktor, který povede k využívání inteligentních brýlí v průmyslovém sektoru. Nové možnosti, které přinesou 5G pro zaměstnance pracující v terénu, by mohly znamenat revoluci ve způsobech práce. Například servisní technik provádějící revizi průmyslového zařízení může využít inteligentní brýle k zobrazení jeho schématu i pracovního postupu, jenž mu umožní vykonat nečekanou opravu rychleji a zároveň podat okamžitě zpětné hlášení v reálném čase.
Technologie 5G zajistí podnikům zvýšení produktivity a konektivity a otevře jim více příležitostí. Bude však třeba posilovat zabezpečení dat, které bude vždy aktuálním problémem. Pro organizace bude velmi důležité správně uchopit nástup 5G, který je vnímán jako katalyzátor pro přijímání přicházejících technologií. Řešení jako je Edge Computing bude těžit z možností 5G a nové technologie mohou podnikům pomoci maximalizovat potenciál 5G jak z hlediska mobility, tak i z hlediska produktivity a bezpečnosti.

Nick Offin, Toshiba Northern Europe

 
Publikováno: 29. 11. 2018 | Počet zobrazení: 847 článek mě zaujal 183
Zaujal Vás tento článek?
Ano