Rosler MURR2 Schunk

Český projekt malého reaktoru zaujal

Na mezinárodní konferenci o malých jaderných reaktorech (Annual International SMR and Advanced Reactor Summit 2018) v Atlantě prezentovala Skupina ÚJV Řež vlastní projekt malého jaderného reaktoru s názvem Energy Well. Originální český koncept vzbudil mezi zahraničními účastníky značný zájem.

 

Konference, kterou pořádá organizace Nuclear Energy Insider, patří mezi nejvýznamnější každoroční setkání k problematice malých modulárních jaderných reaktorů. Letošní ročník s účasti tří stovek odborníků ze dvou desítek zemí představil nové technologické poznatky a aktuální stav výzkumu a vývoje v této oblasti.
Český stánek odborníků z Centra výzkumu Řež (CVŘ) a ÚJV Řež s projektem malého modulárního jaderného reaktoru sklidil velký ohlas a řada firem už na místě projevila zájem účastnit se dalšího vývoje.

Co je Energy Well?
Koncept Energy Well (Studna energie) představuje návrh malého modulárního vysokoteplotního reaktoru s nízkým výkonem cca 20 MWt, chlazeného tekutými solemi (primární chladivo: FLiBe, sekundární chladivo: NaBF4 a terciární chladivo: superkritické CO2). Jeho design je založen na unikátních znalostech tří generací českých jadrných inženýrů. Kombinace dlouhé životnosti, snadné transportovatelnosti (všechny tři okruhy - primární, sekundární i terciární lze přepravovat jako oddělené jednotky) a jednoduché konstrukce reaktoru s velkým důrazem na bezpečnost má široký rozsah použití. Například pro odsolování a čištění vody, zajištění dodávek energie pro uzavřené komunity nebo pro systémy ukládání energie prostřednictvím výroby vodíku.
Tým Skupiny ÚJV předpokládá, že už za tři roky by mohl představit studii proveditelnosti a predesign projektu. Přestože lze ve světě napočítat nejméně čtyři desítky projektů malých jaderných reaktorů, z nichž některé už pokročily do fáze žádosti o licenci (např. americká NuScale Power), není český projekt bez šance uspět na reálném trhu. Systematický výzkum reaktorů chlazených tavenou solí se uskutečňuje pouze v USA, v Číně a v ČR. Důležitým mezníkem tohoto výzkumu byl v roce 2012 podpis memoranda o porozumění mezi Ministerstvem energetiky USA a Českým ministerstvem průmyslu a obchodu o podpoře spolupráce v oblasti fluoridových technologií. V rámci této spolupráce byla z Oak Ridge National Laboratory poskytnuta ČR jako jedinému zahraničnímu partnerovi sůl FLIBE (směs fluoridů lithia a beryllia s isotopem 7Li), která tvoří základ experimentů realizovaných na výzkumném jaderném reaktoru LR-0 v CVŘ.
Projekt má unikátní potenciál vytvořit pro český průmysl obchodní příležitosti s vysokou přidanou hodnotou a podpořit udržení a rozvoj národních jaderných kompetencí.

 
Publikováno: 31. 5. 2018 | Počet zobrazení: 1002 článek mě zaujal 202
Zaujal Vás tento článek?
Ano