Rosler MURR2 Schunk

Teplárny: významný prvek energetické soustavy

Poptávka po flexibilitě a službách pro bezpečný a spolehlivý provoz elektrizační soustavy poroste. Jak na to mohou reagovat teplárny? I to bude jedno z témat letošního ročníku konference s doprovodnou výstavou Dny teplárenství a energetiky pořádané 24. a 25. dubna v Hradci Králové.

 

Reforma trhu s elektřinou v EU se v únoru posunula do závěrečné fáze. V nejbližších týdnech začne vyjednávání mezi EP a Radou o konečné podobě této legislativy. V závěru loňského roku také nabylo účinnosti nařízení Komise 2017/2195, které obsahuje požadavky na organizaci trhu s podpůrnými službami a jeho rozhodující části budou aplikovatelné od prosince letošního roku. Otevírá se tak nové pole působnosti i pro menší teplárny, aby se aktivně účastnily poskytování podpůrných služeb.
Rozvoj výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů si vynutí větší flexibilitu výrobců elektřiny. V koaliční smlouvě německé vlády se předpokládá navýšení podílu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů z 38 % v loňském roce na 65 % v roce 2030. Tento růst by měl být tažen především větrnými a fotovoltaickými elektrárnami, jejichž instalovaný výkon se má přibližně zdvojnásobit. Na druhou stranu se očekává, že ve střední Evropě bude do roku 2022 z různých důvodů odstaven výkon jaderných a uhelných elektráren, který by mohl přesáhnout 30 GW. Úplný odklon od využívání uhlí pro výrobu elektřiny připravuje např. do roku 2030 Rakousko a Maďarsko a podobný krok zvažuje i Slovensko.
„Protože cena elektřiny bude z obnovitelných zdrojů kolísat mnohem více než dnes, znamená to také velkou příležitost pro teplárny. Musí ale zvýšit flexibilitu výroby elektřiny a naučit se její přebytky i spotřebovávat,“ řekl výkonný ředitel Teplárenského sdružení Martin Hájek.
Největší systém akumulace tepla do horké vody mají k dispozici Teplárny Brno na provoze Červený mlýn. Jde o unikátní technické dílo, kde lze v akumulátorech o celkovém objemu 9900 m3 ukládat až 345 MWh tepelné energie. Toto množství dokáže pokrýt denní tepelnou potřebu přibližně 17 tisíc domácností.
Teplárny si už pořizují elektrokotle, které umožňují přeměnit elektřinu na teplo a pomáhají elektrizační soustavě reagovat na krátkodobé přebytky elektřiny způsobené obvykle neřiditelnou výrobou elektřiny z obnovitelných zdrojů. Samostatnou kategorií je pak akumulace elektřiny v bateriových systémech. Pro jejich využití mají opět teplárny vynikající podmínky, protože mohou baterii dobít vlastním generátorem.
A právě o technických i ekonomických otázkách spojených s problematikou akumulace energie budou na Dnech teplárenství a energetiky v Hradci Králové diskutovat zástupci Energetického regulačního úřadu, tepláren, distribučních soustav i výrobci technologií.

/dr/

 
Publikováno: 31. 5. 2018 | Počet zobrazení: 918 článek mě zaujal 208
Zaujal Vás tento článek?
Ano