Rosler MURR2 Schunk

Pozvánka do světa, který se obejde i bez lidí

I když průmyslová automatizace a roboti mají dnes už větším či menším dílem své zastoupení prakticky ve všech hlavních strojírenských a průmyslových veletrzích, hlavní událostí pro tyto obory je už 14 let ve dvouletých intervalech veletrh Automatica. Jeho další, v celkovém pořadí již 8. ročník, proběhne letos od 19. do 22. června tradičně v Mnichově.

 

Tento specializovaný odborný veletrh si během své historie vydobyl v obsáhlém spektru výstav a průmyslových přehlídek prestižní pozici - je jedinou akcí svého druhu, která soustřeďuje všechny technologie a automatizační řešení na jednom místě. Firmy z oblasti automatizační techniky v šesti výstavních halách představí celou řadu řešení průmyslové automatizace - komponenty i ucelené systémy a služby ve všech oblastech tohoto oboru, jako jsou např. montážní a manipulační technika, průmyslové roboty a profesionální servisní robotika, strojové vidění, pohony a pozicovací systémy, technologie řídicích systémů a průmyslové komunikace nebo např. bezpečnostní technologie. Svou práci zde tradičně představují i výzkumné organizace a univerzity zabývající se robotikou a automatizací.

Nové výzvy pro moderní průmysl
Automatica 2018 získá díky IT2Industry novou integrovanou oblast. Zaměří se na interakci mezi automatizací a informačními technologiemi, která je základním prvkem digitální automatizace a robotiky. IT2Industry poskytuje poradenství firmám ohledně nejnovějších trendů digitalizace v průmyslu, slibných strategiích a klíčových technologiích v rámci internetu.
V průmyslu bude v budoucnu hrát hlavní roli tzv. průmyslový internet věcí (IIoT), kde budou vysoce složité, automatizované výrobní stroje a roboty vzájemně propojeny. Výsledkem tak budou flexibilní výrobní systémy nezávislé na výrobě, které nejen budou vyrábět automaticky, ale které se také budou řídit a do značné míry obsluhovat samy. V nedávné studii poradenská firma PwC odhaduje, že německý průmysl bude v příštích pěti letech investovat průměrně 3,3 % svých ročních tržeb do průmyslových řešení 4.0. To odpovídá téměř 50% plánované investice do nových zařízení a roční investice ve výši více než 40 mld. eur ve vztahu k celému německému průmyslu.
Pro průmyslové aplikace 4.0 je třeba investovat do tzv. IoT platforem, které propojují stroje s internetem, zabezpečují, analyzují, řídí a poskytují potřebná rozhraní pro přístup k aplikacím a dalším systémům.

O robotech a lidech
I když automatizace a roboti mají za cíl nahradit lidské pracovníky a převzít práci, často rutinní, únavnou či namáhavou nebo vysloveně rizikovou, a teoreticky by umožnily svět, který by dokázal fungovat i bez lidí, opak je pravdou. Tyto systémy a zařízení budou s námi úzce spolupracovat. Od průmyslových provozů, kde už nyní fungují první tzv. kolaborativní roboti (tzv. koboti) bok po boku s lidmi, až po např. jejich zapojení do služeb např. v podobě servisních robotů pomáhajících seniorům či handicapovaným lépe se zapojit do normálního života. Mimochodem - i samotné mnichovské výstaviště, kde veletrh Automatica probíhá, je koncipováno s ohledem na handicapované a organizátoři pro ně nabízejí i speciální servis, takže i tito návštěvníci si mohou pohled do světa budoucnosti užít bez problémů.
Grafická zobrazení, umělá inteligence a senzory rychle vyvíjejí interakci člověka a robota (MRI). Nová generace servisních robotů tak může být bezpečně a snadno naprogramována a provozována intuitivně. O tom, jak mohou tyto systémy fungovat v praxi se budou moci v Mnichově přesvědčit na vlastní oči i návštěvníci veletrhu Automatica, kde se budou prezentovat nejnovější produkty a systémy tohoto zaměření: od flexibilních, spolupracujících robotů až po inteligentní skladovací systémy a humanoidní pomocníky. Roboti podporují efektivnější a produktivnější výrobu a zajišťují úspory nákladů, současně zůstává ale v popředí lidský faktor.
„Neumíme sice kouzlit, ale již jsme provedli výrazné změny k lepšímu," říká Francesco Ferro, generální ředitel barcelonské firmy PAL Robotics, průkopník humanoidních robotů, a dodává: „Když jsme v roce 2004 postavili našeho prvního dvounohého robota, potřebovali jsme nejméně pět techniků, aby ho zprovoznili a využili. Dnes může zákazník sám robota zapnout a ovládat. V budoucnu musíme docílit toho, abychom s robotem mluvili a on potom vykoná námi zadané úkoly."

Zájemci o návštěvu veletrhu Automatica mohou využít služeb firmy Expo Consult+Service (www.expocs.cz), která v ČR tento veletrh zastupuje a nabízí veškerý návštěvnický servis, zajištění zvýhodněných vstupenek, ubytování a možnost účastnit se organizované cesty na veletrh či zajištění cesty na klíč pro firmy.

 
Publikováno: 31. 5. 2018 | Počet zobrazení: 939 článek mě zaujal 192
Zaujal Vás tento článek?
Ano