Rosler MURR2 Schunk

MSV Brno již pošedesáté

V prvním říjnovém týdnu proběhne na brněnském výstavišti již 60. ročník MSV a spolu s ním dalších pět mezinárodních specializovaných veletrhů: IMT - 11. ročník veletrhu obráběcích a tvářecích strojů, PLASTEX - 6. ročník veletrhu plastů, pryže a kompozitů, WELDING - 24. ročník veletrhu svařovací techniky, 17. ročník slévárenského veletrhu FOND-EX a 7. ročník veletrhu technologií pro povrchové úpravy PROFINTECH.

 

Pořadatelé očekávají účast více než 1600 vystavujících firem a nejméně 80 tisíc odborných návštěvníků.

Jubileum v roce slavných výročí
Největší a nejvýznamnější tuzemský veletrh oslaví jubileum ve výborné formě. České ekonomice se daří, průmysl šlape na plné obrátky a o účast na MSV je v posledních letech enormní zájem. K uspokojení všech požadavků na výstavní plochu by brněnské výstaviště potřebovalo další pavilon. Ze zahraničí přijíždí vystavovat už polovina firem a MSV přitahuje také stále více odborných návštěvníků jak z okolních, tak i ze vzdálenějších zemí. Stejně nabitý by měl být i letošní ročník - prognózy pro rok 2018 předpokládají pokračující ekonomický růst, který se odrazí i v expozicích vystavovatelů.
Šedesátý ročník strojírenského veletrhu v Brně bude jedním z řady jubileí, která v „osmičkovém roce” oslavíme. To nejkulatější výročí - 100 let od vzniku Československa - se bude na brněnském výstavišti připomínat po celý rok a na MSV vyvrcholí účastí Slovenska jako partnerské země. Připomene se tak dlouhá společná historie této akce, vždyť delší část své existence byl MSV veletrhem československým a dodnes je pro mnohé slovenské průmyslové podniky nejvýznamnějším místem prezentace na mezinárodní scéně. Navíc nejde pouze o historii, protože i 25 let od rozdělení na dva samostatné státy jsou si Česká a Slovenská republika navzájem druhými nejvýznamnějšími hospodářskými partnery. Poprvé bylo Slovensko oficiální partnerskou zemí MSV již v roce 2009, ale letošní partnerství v roce velkých jubileí dostane ještě slavnostnější rámec.
Vedle dalších významných výročí se v Brně letos připomíná i 90 let od otevření výstaviště a uspořádání Výstavy soudobé kultury v Československu. Akce konaná v roce 1928 pod patronátem prezidenta T. G. Masaryka oslavila první desetiletí nového státu a založila tradici Brna jako veletržního centra republiky. U příležitosti MSV 2018 se uskuteční výstava, která připomene nejen všechna tato výročí, ale hlavně 60letou historii strojírenských veletrhů.   

Inovativní technologická řešení pro výrobu budoucnosti
To, že hlavním tématem MSV 2018 bude Průmysl 4.0 - automatizace, robotizace a digitalizace, není žádné překvapení, protože nastupující čtvrté průmyslové revoluci se brněnský veletrh věnuje již od roku 2015, kdy byla právě zde vyhlášena Národní iniciativa Průmysl 4.0. Během posledních ročníků se téma Průmyslu 4.0 stále více přesouvá z konferenčních sálů do expozic, které ukazují konkrétní řešení šetřící pracovní sílu a zvyšující produktivitu práce a přidanou hodnotu. Na MSV 2018 se očekává ještě více řešení určených nejen pro velké výrobce, ale i pro malé a střední firmy.
Problematice se dlouhodobě věnuje i průřezový projekt AUTOMATIZACE, který v rámci letošního MSV proběhne již pojedenácté. Loni se do něj zapojilo na 300 firem, které prezentovaly využití průmyslové automatizace, informačních technologií a řízení výrobních procesů napříč všemi veletržními obory.

Společně s IMT a technologickými veletrhy
Klíčovým oborem ročníku opět budou kovoobráběcí a tvářecí stroje, kterým je vyhrazen jak největší pavilon P, tak další výstavní plochy. Tento mezinárodní veletrh se v Brně koná vždy v sudých letech a patří i k nejvýznamnějším svého druhu v Evropě. Letos očekává účast přibližně půl tisícovky vystavovatelů, z nichž mnozí si plochu rezervovali v předstihu.
K sudým ročníkům patří také spojení s kvartetem technologických veletrhů. Vždy jednou za dva roky se v Brně představují nejmodernější slévárenské technologie, které již od roku 1972 prezentuje Mezinárodní slévárenský veletrh FOND-EX. Ještě delší tradicí se chlubí Mezinárodní veletrh svařovací techniky WELDING, který měl premiéru již v roce 1969 a podobně jako FOND-EX dlouhodobě zaujímá pozici oborové jedničky ve střední Evropě. Posedmé se na výstaviště vrací Mezinárodní veletrh technologií pro povrchové úpravy PROFINTECH, který představuje novinky v dokončovacích operacích, a jen o jeden ročník méně má za sebou Mezinárodní veletrh plastů, pryže a kompozitů PLASTEX. Všechny tyto obory mají v lichých letech své místo i ve struktuře MSV, ale na specializovaných veletrzích se jejich nabídka rozšiřuje a přitahuje více zájemců právě z těchto branží.

Ohlédnutí za MSV 2017
Na posledním ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu se v Brně představilo 1631 firem z 32 států, přičemž podíl zahraničních vystavovatelů dosáhl 49,2 %. Jejich expozice si prohlédlo 81 836 návštěvníků z 60 zemí a zvýšil se především zájem ze zahraničí, odkud přijelo již 8369 registrovaných návštěvníků, tj. 10,2 % z celkového počtu.
Výsledky tradičního průzkumu spokojenosti, který na MSV 2017 provedla mezi návštěvníky i vystavovateli agentura Ipsos potvrdily, že veletrh jde správným směrem: kladně jej hodnotilo 82 % vystavovatelů a spokojeno odjíždělo dokonce 89 % návštěvníků, což je nejvyšší číslo za posledních pět let. Více než dříve oceňovali  účastníci veletrhu možnost navázání obchodních kontaktů: pro 79 % vystavovatelů šlo o jeden z největších přínosů veletrhu, u návštěvníků se takto vyjádřilo 41 % dotazovaných. V obou případech šlo o velmi výrazný nárůst oproti ročníku 2016. Potvrdila se i kvalitní struktura návštěvníků, z nichž 79 % patřilo mezi tzv. decision makers.
To vše je důvodem, proč se na MSV každoročně chystají prezentovat své novinky a služby stovky firem. Ovšem vzhledem k tomu, že nejatraktivnější plochy bývají tradičně vyprodány již dlouhé měsíce předem, neměli by zájemci dlouho otálet – organizátoři evidují už nyní poslední volná místa. Nejjednodušší je přihlásit se elektronicky na www.bvv.cz/e-prihlaska.msv.

Jiří Erlebach

 
Publikováno: 31. 5. 2018 | Počet zobrazení: 1024 článek mě zaujal 197
Zaujal Vás tento článek?
Ano