Rosler MURR2 Schunk

Nový optický klastr chce silné seskupení high-tech firem

Vznikem nového optického klastru by jeho zástupci chtěli jako hlavní priority více rozvíjet optický průmysl v České republice, snadněji uplatňovat špičkové výsledky výzkumu a vývoje a posilovat mezinárodní konkurenceschopnost českých firem.

 

Optický klastr vznikl v Olomouckém kraji, což není náhoda, protože v olomouckém regionu je největší koncentrace špičkových firem a výzkumných týmů z oblasti optiky. Navíc Univerzita Palackého v Olomouci nabízí jako jediná u nás specializované vzdělání v tomto oboru a dosahuje v něm excelentních výzkumných výsledků.
„Hlavním cílem Českého optického klastru je vytvořit silné seskupení high-tech organizací v oboru optiky, které bude napomáhat rozvoji každému z jeho členů a posilovat jeho konkurenceschopnost. Zároveň chceme podpořit vznik a růst vysoce inovačních společností využívajících výsledky vědy a výzkumu v optice a příbuzných oborech,“ řekl Jiří Nuc, předseda výkonné rady Českého optického klastru.
Jednou z priorit klastru je snadnější zapojování firem a výzkumných organizací z oblasti optiky, jemné mechaniky a optoelektroniky do společných projektů. Takovým prvním společným projektem by mohla být zakázka pro Armádu ČR na pořízení optických systémů do nových bojových vozidel pěchoty v hodnotě ca 5 mld. korun. Pořízení nových bojových vozidel pěchoty představuje totiž jeden z největších projektů v historii české armády a optika je důležitou součástí tohoto projektu.

Výjimečné postavení
Firmy z oblasti optiky a jemné mechaniky zaměstnávají v Olomouckém kraji zhruba 6000 pracovníků. Objem jejich exportu přesahuje 17 mld. korun. Přitom ve střední a východní Evropě chyběl klastr, který by sdružoval jejich zájmy, umožňoval koordinovat a využívat inovační potenciál a formoval budoucí výzkumné a obchodní směry optiky.
„Nejbližší optické klastry jsou v Německu a Holandsku, kde výborně funguje propojení univerzit, firem a vědecko-výzkumných institucí. Toho chceme také dosáhnout,“ říká Petr Přikryl, místopředseda výkonné rady klastru. Podle něj má Český optický klastr ambici stát se do čtyř let špičkovým centrem pro inovace v optice ve střední Evropě. Navíc spolupráce v rámci klastru by mohla přilákat zájem mladé generace o obor optika a ukázat jeho atraktivitu a multidisciplinaritu.

Výzkumné a vývojové zázemí
Zakládajícími členy optického klastru jsou Meopta-optika, Pramacom-HT, Hella Autotechnik Nova, Zebr a Ústav přístrojové techniky Akademie věd ČR. V letošním roce se do klastru zapojí Univerzita obrany a Univerzita Palackého v Olomouci, která má dlouholetou tradici v oblasti špičkového výzkumu na poli optiky a nových materiálů. „Český optický klastr znamená pro naši univerzitu především možnost hlubšího propojení s průmyslovými firmami, armádou a výzkumnými centry. Provádíme špičkový výzkum na poli optiky a chceme svůj potenciál dále rozvíjet. Proto podporujeme rozvoj optického klastru a chceme jako jeho člen hrát jednu z hlavních rolí,“ říká rektor Jaroslav Miller.
Olomoucká univerzita plánuje do budoucna vybudovat další vědecko-technické centrum - Středomoravské centrum inovací a transferu technologií - jehož zázemí a infrastrukturu by mohly využívat i firmy zapojené v klastru. Ty by zde rády spolupracovaly také při výuce a odborných praxích studentů a následně jim nabídly pracovní uplatnění. „Máme zájem i na vzniku akreditované optické laboratoře, která v České republice chybí. České firmy a státní instituce si zatím musejí odborná měření zadávat v zahraničí,“ upřesňuje Vladimír Chlup, člen výkonné rady klastru.
Český optický klastr chce poskytovat své služby firmám a výzkumným organizacím z celé České republiky, vzájemně je propojovat, ale i hledat a zpřístupňovat pro ně příležitosti, jako je právě chystaná armádní zakázka. Myšlenka založení a rozběhu klastru navazuje na činnost Centra digitální optiky Technologické agentury ČR.

Denisa Ranochová

 
Publikováno: 31. 5. 2018 | Počet zobrazení: 1086 článek mě zaujal 215
Zaujal Vás tento článek?
Ano