Rosler MURR2 Schunk

Inteligentní řízení procesů

Průmysl 4.0 závisí na propojení systémů schopných spolu komunikovat, schopných získávat, vyhodnocovat a sdílet data a na takto zpracované informace reagovat v reálném čase. Údaje z měření jsou nezbytné pro shromažďování informací, které mají být použity při inteligentním rozhodování za účelem zabránit nežádoucím procesním změnám.

 

Nový software IPC (Intelligent Process Control – inteligentní řízení procesu) pro flexibilní kontrolní systém Renishaw Equator nabízí funkce pro automatickou úpravu parametrů obrábění. Na základě změření rozměrů právě dokončeného dílce přestaví CNC stroj parametry pro obrábění dílce následujícího. Cílem je vyšší přesnost produkce. Zlepšená schopnost přesného obrábění dílů, kratší doba nastavení a seřízení procesu a vyšší integrace jsou jen některé z výhod, které mohou uživatelé nyní očekávat.
Software IPC běží v řízení systému Equator společně s aplikačním programem. Vyhodnocuje naměřená data získaná aplikačním programem ke stanovení korekcí procesu. Propojení Equatoru s obráběcím strojem je realizováno prostřednictvím ethernetového kabelu.

Řízení procesu prostřednictvím měření
Nový software IPC umožňuje trvalé sledování průběhu obráběcího procesu a průběžné zavádění korekcí do automatického výrobního cyklu. Umožňuje udržování rozměrů obráběných dílů blízko jmenovitých hodnot a v rámci stanovených limitů. To znamená, že jakékoli odchýlení procesu je rychle opraveno. Efektem je zlepšení kvality dílu a zvýšení schopnosti výroby spolu se snížením zmetkovitosti. Kontrolní systém Equator je určen k umístění do výrobního provozu, co nejblíže CNC obráběcímu stroji. Tím se eliminují časové prodlevy a snižují se náklady na kontrolu hotového dílu.
Software IPC může průměrovat výsledky měření z více dílců. Tento přístup je vhodný tam, kde je cílem udržet pod kontrolou již stabilizovaný proces. Nastavení korekcí řezných nástrojů se upravuje o střední hodnotu zjištěných odchylek a proces nemohou narušit případné nahodilé jevy.
Na rozdíl od systémů zabezpečení kvality založených na měření všech prvků dílce v měrové laboratoři využívá systém Equator pro řízení procesu kontrolu pouze některých prvků na dílci. Frekvenci měření a způsob aktualizace korekcí nástrojů je možné nakonfigurovat pro jednotlivé prvky v závislosti na výkresových hodnotách, tolerancích a požadavcích na řízení stability procesu.

Snížení závislosti na operátorech
Schopnost automaticky korigovat proces pomocí softwaru IPC snižuje riziko vzniku chyb při manuálním zadávání dat.
One-to-one nebo One-to-many – korekce parametrů několika strojů z jednoho měřicího systému Equator
Kontrolní systém Equator lze připojit k jednomu nebo několika CNC obráběcím strojům. Obráběné dílce produkované různými stroji tak lze měřit na jednom systému Equator, přičemž aktualizace korekcí jsou zasílány vždy do příslušného stroje. Připojení k několika strojům vyžaduje připojení na stávající počítačovou síť v daném provozu. Samozřejmostí je provoz v uzavřené zpětnovazební smyčce s bezobslužným řízením. Taková konfigurace je základním požadavkem pro systémy podnikové automatizace.

Inteligentní řízení řezných nástrojů v procesu obrábění
Funkce softwaru IPC umožňují trvale sledovat proces a detekovat odchylky rozměrů řezných nástrojů, které přesahují stanovené limity. Odchylky přesahující limit zpravidla značí poškození nástroje nebo vysokou míru opotřebení. Tento údaj může být využit pro automatickou náhradu opotřebeného nástroje.

Kde je IPC software užitečný
Software IPC je velmi efektivní řešení pro kontrolu produkce zvláště ve spojení s CNC soustruhy. Integrace měřicích sond bývá na soustruzích nevýhodná z prostorových důvodů, ale i z důvodu krátkého cyklového času obrábění. Měření mimo stroj a využití korekčního systému IPC je preferovaným řešením tam, kde rozhodujícím požadavkem je minimální doba cyklu.

Kompatibilita IPC
Aktuální verze nového softwaru IPC umožňuje připojení k jednomu nebo několika obráběcím strojům pomocí Ethernet kabelu. Kompatibilní jsou řídicí systémy Fanuc, Mazak a Okuma.
Systém byl testován a ověřen pro řídicí systémy Fanuc verze 0i, 30i, 31i a 32i s nainstalovanou opcí Focas2.
Řídicí systémy Mazak kompatibilní se softwarem IPC jsou Smooth X, Smooth G, Matrix2 a Matrix s nainstalovaným doplňkem Mazak API.
Řídicí systémy Okuma OSP300L a OSP300M jsou podporovány na strojích s nainstalovaným doplňkem Thinc API.
Budoucí verze softwaru budou dále rozšiřovat kompatibilitu s CNC řídicími systémy.

Univerzální kontrolní systém
Kontrolní systém Equator je unikátním zařízením svojí konstrukcí i způsobem měření. Od svého uvedení na trh změnil myšlení stovek výrobních inženýrů, kteří si jej zvolili za metodu měření. Zásluhou své všestrannosti a opakovatelnosti přináší revoluci do světa měření. V kombinaci se softwarem IPC nyní nabízí výrobcům dílů na celém světě ještě širší škálu možností.

www.renishaw.cz/gauging

 
Publikováno: 31. 5. 2018 | Počet zobrazení: 1026 článek mě zaujal 201
Zaujal Vás tento článek?
Ano