Rosler MURR2 Schunk

Konec neplánovaných odstávek ve spalovně

Dvě plánované údržby za rok místo pěti neplánovaných odstávek ve spalovně odpadů znamenají nižší náklady na údržbu a uvolnění zdrojů pro investice.

 
Závod společnosti Renova ve Švédsku přeměňuje odpad na energii a každoročně tím zajišťuje třetinu objemu dálkového vytápění göteborgské oblasti. Odpad se spaluje ve třech obrovských pecích, z nichž každá je vybavena primárními ventilátory, které dodávají do ohně kyslík a udržují teplotu na 1000 °C. Sekundární ventilátory zajišťují cirkulaci vzduchu ve spalovacím prostoru a recirkulační ventilátory odpad vysušují.
Tyto ventilátory jsou pro fungování závodu zásadní, přestane-li jeden z nich fungovat, může se ztráta závodu vyšplhat až na 100 000 eur za den. V minulosti závod Renova kvůli neplánovaným odstávkám ztrácel přibližně 1000 výrobních hodin ročně.
Nyní je již provoz spolehlivý, přerušuje se jen za účelem plánované údržby - tím se výrazně zvýšila produktivita. Základem řešení neplánovaných odstávek se stal program Proaktivní spolehlivostní údržby SKF (Proactive Reliability Maintenance - PRM), který zajistil výrazné vylepšení provozní stability rotačních zařízení. V rámci smlouvy o Proaktivní spolehlivostní údržbě PRM pomáhá SKF závodu zvyšovat provozní efektivitu pomocí měření, servisních aktivit a analýz ložisek a maziv.
V roce 2016 tak Renova nezaznamenala žádnou nouzovou odstávku, přičemž o 10 let dříve bylo takových odstávek 5 za rok. Díky použití PRM byly v témže roce provedeny pouze dvě plánované údržby, což je o polovinu méně než před deseti lety. Zvýšení provozní spolehlivosti přineslo firmě nižší náklady na údržbu a uvolnilo tak zdroje pro jiné investice.
SKF vybrala a klasifikovala téměř 40 potenciálně ohrožených strojů společnosti Renova, u kterých zajišťuje rychlý přehled ve formě zpráv a dalších vizuálních pomůcek a poukazuje tak na místa, která vyžadují další servisní opatření. Zjištěné výsledky poskytují oddělení údržby jasný přehled o potenciálních hrozících problémech tak, aby bylo možno přijmout nápravná opatření ještě předtím, než k mimořádné události dojde.
Může se jednat o nesouosost, která se opakovaně objevuje u daného stroje a přetrvává i po novém ustavení. Díky měření provozních tvarů kmitu (ODS) lze odhalit příčinu, kterou může být např. nerovnost základu. Tu je pak nutné odstranit.
Analýza maziv může odhalit příčiny odstávky naprosto odlišné od původních domnělých příčin. Může se jednat o nesprávné mazání, závadu indikátorů vody nebo příliš vysokou teplotu ložisek, což může zvýšit riziko vzniku nebezpečných chemických látek. Mazivo může oxidovat, může dojít ke změně viskozity a vytvoření kyseliny a následnému poškození povrchu ložiska. Taková analýza může v podstatě pomoci předcházet potenciální katastrofě.
Renova dodává také asi 5 % elektřiny spotřebované v druhém největším švédském městě Göteborgu. Všechna tato energie je vyprodukována z odpadu, který nelze recyklovat. Závod Renovy v průmyslovém parku Sävenäs spaluje odpad 24 hodin denně po celý rok. Každá spálená tuna odpadu se v podobě elektřiny a dálkového vytápění přemění na 3,3 MWh energie.
 
Publikováno: 31. 5. 2018 | Počet zobrazení: 1082 článek mě zaujal 207
Zaujal Vás tento článek?
Ano