Rosler MURR2 Schunk

Mazání, neoddělitelná součást průmyslu

V současné době jsou tribotechnika a tribologie progresivně se vyvíjející obory. Zveme Vás proto na mezinárodní konferenci zaměřenou na „Mazání v moderním průmyslovém podniku", kde budou prezentovány inovace a jejich možnosti zapojení do praxe. Přednáškové okruhy budou vhodně doplněny o praktické aplikace.

 

Součástí konference bude i prezentační výstava společností, které jsou úzce spjaty s dotčenou problematikou. Tím se naskýtá neocenitelná možnost navázání odborných, ale i společenských kontaktů mezi odbornými pracovníky v oboru a poté jejich následné využití pro svoji práci v mateřské společnosti.

Na výstavě se budou prezentovat:

- ALS Czech Republic, s. r. o., Praha,
- DECKENBACH CZ, s. r. o., České Budějovice,
- KLEENTEK, spol. s r.o., Praha,
- NICOLET CZ, s.r.o., Praha,
- ŠPONDR CMS, spol. s r.o., Brno,
- TechMagazín - mediální partner konference
    
Hlavní tematické okruhy a odborní garanti konference:

- Ošetřování maziv a mazací systémy / Vladislav Chvalina, Ing. Jan Novák
- Maziva a procesní kapaliny / Ing. Jiří Valdauf, Ing. Petr Dobeš, CSc.
- Diagnostika mazacích a provozních kapalin / Ing. Vladimír Nováček
- Průmysl 4.0 v tribotechnikce / Ing. Petr Kříž

Konference je určena: pro pracovníky výroby a údržby, technického rozvoje, obchodu, laboratoří a podniků se strojírenským profilem. Je vhodná zejména pro tribotechniky, projektanty, konstruktéry, technology, prodejce, zásobovače atd. ze všech druhů průmyslových odvětví výroby, energetiky, dopravy, těžby, zemědělství a dalších. Rovněž je vhodná pro pedagogické i odborné pracovníky a studenty středních a vysokých škol se strojírenským zaměřením.   
Konference se koná: v turisticky přitažlivé oblasti ležící v samém středu Českomoravské vrchoviny s řadou kulturních památek a přírodních zajímavostí.
V okolí jsou upravené běžecké a cyklistické tratě v délce 15 km, které lze využít pro relaxaci. V rámci hotelového komplexu jsou k dispozici tenisové kurty, minigolf, wellness centrum, fitness, biatlonová střelnice, půjčovna kol, tenisového vybavení a také míčů.

 
Publikováno: 30. 5. 2018 | Počet zobrazení: 1071 článek mě zaujal 214
Zaujal Vás tento článek?
Ano