Rosler MURR2 Schunk

Misan a Tungaloy odkrývají plány pro letošní rok

První letošní seminář společnosti Misan s názvem Technologie roku 2018 představil ve dnech 21. a 22. února novinky značky Okuma. Společně s tím byly prezentovány i produktové novinky firmy Tungaloy, s níž Misan tuto akci ve svém technologickém centru v Lysé nad Labem spolupořádal.

 

Japonská firma Okuma, kterou Misan na českém a slovenském trhu zastupuje, slaví právě letos kulaté jubileum: 120 let od svého vzniku. Z původní továrničky na stroje na výrobu nudlí, kterou založil vynálezce Eiči Okuma v roce 1898, se stal jeden z nejvýznamnější světových výrobců obráběcích strojů. Na počátku 20. století (v roce 1904) začal podnik vyrábět obráběcí stroje, a v roce 1918 vstoupil do historie japonského průmyslu jako firma Okuma Machinery Works Ltd. s prodejem soustruhů. Už v roce 1937 se stala největším výrobcem obráběcích strojů v Japonsku.
V současné době má firma své zastoupení po celém světě. Jedním z posledních historických milníků je otevření Centra excelence pro letecký a kosmický průmysl v Německu, který disponuje nejmodernějšími technologiemi a špičkovými obráběcími stroji z portfolia značky.
Jednatel společnosti Misan Ondřej Svoboda představil aktuální novinky Okumy pro letošní rok:
Víceúčelové soustružnické centrum MULTUS B250II - Jde o kompaktní multifunkční stroj se zdvihem osy Y 200 mm, který je vybaven výkonným hlavním vřetenem 22 kW/427 Nm a nástrojovým vřetenem 12 kW, 12 000 ot/min. Umožňuje obrábění do max. Ø 600 mm.
Kompaktní 5osé obráběcí centrum MU-S600 - Toto nové 5osé centrum získalo ocenění jako jeden z desítky nejlepších produktů roku 2017 v Japonsku. Umožňuje obrábět dílce do max. rozměru 600 x 350 mm a disponuje vestavěnou automatizací (koncept předávání dílce).
Soustružnické stroje Genos L2000-e, L3000-e - Liší se rozměry a výkonem 15/22 kW. Nabízejí inovovaný design krytování a přepracované třískové hospodářství (samostatná vana a rozšířený odvod třísek). Disponují integrovaným vřetenem a NC koníkem.
Svislé 5osé obráběcí centrum GENOS M460V-5AX - Disponuje osvědčenou konstrukcí otočného/naklápěcího stolu, jeho koncepce umožňuje použití jako 3- i 5osé centrum. Stroj není koncepčně nový, ale lze jej konfigurovat podle požadavků zákazníka. Extrémně tuhá portálová konstrukce zajišťuje přesnost polohování os X, Y, Z do 2 μm. Už ve standardu je v nabídce např. měřicí sonda Renishaw, přímé odměřování na lineárních osách X, Y, Z, ovládací dotykový displej, systém ServoNAVI apod.
Všechny stroje Okuma a Brother lze vybavit řadou doplňkových systémů pro automatizaci, které výrazně zvyšují výkon a produktivitu. K nim patří např. automatizační systém FEEDIO od ABB se dvěma velikostmi robotů, nebo HALTER LoadAssistant od firmy Fastems se třemi velikostmi robotů. Misan se ale zaměřuje i na vlastní robotizované výrobní buňky s označením RC_X_R. Příkladem můžou být realizace v konfiguracích např.: 1x LT3000 + R450X1 + Equator + 1x robot, nebo 2x Brother R450X1 + 1x robot či 8x Brother R450X1 + 4x robot.

Řízení je základ
Úvodní část prezentace patřila ovšem problematice vývoje řídicích systémů, na níž se Misan rovněž svým způsobem podílí. Od roku 2004 spolupracuje s americkou společností Parlec, jejíž tehdejší prezident Douglas Woods hledal univerzální systém komunikace seřizovacích přístrojů této značky s různými řídicími systémy obráběcích strojů. S jeho jménem jako prezidenta americké organizace AMT (Association for Manufacturing Technology) jsou spojeny i základy systému MTConnect, který se v USA stal standardem pro komunikaci mezi systémy řízení, měření, snímání parametrů a přídavných jednotek výrobních zařízení.
Jak zdůraznil Ondřej Svoboda, strojírenská výroba má ve srovnání s dalšími obory svá specifika, která se odrážejí i v oblasti řídicích systémů. Ať už jde o klasické třískové obrábění se značnou rozmanitostí dílů podle typu výroby, nebo až po nyní nastupující technologie aditivní výroby. Většina výrobců používá nějaký svůj vlastní řídicí systém, ale v jejich nabídce se objevuje i příprava pro MTConnect. Otevřený komunikační protokol bez licenčních poplatků, který podporuje větší interoperabilitu mezi výrobními zařízeními a softwarem od různých dodavatelů, je tak určitým sjednocujícím prvkem mezi strojním vybavením od různých výrobců. Tento standardizovaný systém, který vychází ze současných internetových technologií XML a HTTP pro sdílení dat v reálném čase, zajišťuje konektivitu a schopnost monitorovat a sbírat data z celého výrobního systému: z jednotlivých strojů, výrobních celků, přídavných zařízení a probíhajících procesů. Uživatelé výrobních zařízení tak mohou používat údaje o výrobě v reálném čase, aby zlepšili celkovou produktivitu a mohli pružně reagovat na změny požadavků na trhu. Prostřednictvím MTConnect lze zajistit i připojení řídicího systému Okuma OSP k platformě IIoT.

Chytrá továrna zvládá plánování i výrobu
Okuma vyvinula pro řízení strojů svůj vlastní koncept Okuma Smart Factory, který Ondřej Svoboda detailněji představil návštěvníkům akce. Jeho prostřednictvím má uživatel po připojení řídicího systému monitorujícího stav strojů prostřednictvím vizualizace dokonalý přehled o dění na celé výrobní lince. Data přenášená do centrálního úložiště poskytují informace o všech fázích obráběcího procesu od přípravy, programování a seřízení stroje přes samotné obráběcí operace až po závěrečnou kontrolu. O všech operacích je veden detailní záznam. Součástí je i analýza výroby a mimořádných událostí. Systém umožňuje i detailní analýzu operací prováděných na obráběcím stroji a pomocí nástroje 3D Virtual Monitor i ověření obráběcího procesu na virtuálním stroji Okuma, včetně kompletního nastavení a automatické tvorby seřizovacích listů.
Koncept je založen na propojení řetězce zahrnujícího komplex: sběr dat - analýza - optimalizace - predikce a připojení. Připojení všech strojů se realizuje pomocí nástroje Connect Plan. Při predikci stavu stroje a plánování údržby se uplatní systém OSP-AI, využívající, jak je patrné již z jeho označení, prvků umělé inteligence.
Připojení výrobních strojů jiných výrobců a starších řídicích systémů Okuma je umožněno prostřednictvím řešení Okuma NetBox Suite, které funguje i jako prvek oddělující podnikovou síť od externí sítě či jiného připojení. Stejně jako u celého konceptu Okuma Smart Factory je kladen mimořádný důraz na bezpečnost datového připojení.
Monitorovací systém strojů poskytuje přehled všech činností dílny od přípravy a instalace nástrojů, jejich seřizování, upozorní na chybějící materiál nebo programy a poskytuje informace pro dálkovou diagnostiku a preventivní údržbu. To umožňuje vyšší využití strojů, prodloužení bezobslužného provozu, úsporu až 80 % času seřízení, zlepšení kvality a snížení nákladů na nástroje.
Součástí chytré továrny Okuma je i systém plánování výroby, jehož posláním je zajistit automatické plánování s ohledem na aktuální situaci a umožnit rychle reagovat při změnách plánu. Lze jej integrovat s MRP nebo jinými existujícími systémy. Aktualizace plánu výroby je realizována na základě dat z řídicích systémů strojů. Kompletní informace o výrobním procesu jsou díky sběru dat z výroby k dispozici v reálném čase (!) jako zpětná vazba realizace plánu. Lze tak např. zobrazit aktuální stav rozpracovanosti, vizualizovat distribuci a vykazování jednotlivých zakázek.

Aby stroje běžely jako nové
Pozoruhodnou funkcí obráběcích strojů Okuma, skrývající se za názvem ServoNAVI, je optimalizace vlastností a dynamiky stroje v závislosti na čase, resp. době jeho využívání, s ohledem na proces jeho stárnutí. Automatická korekce umožňuje dosahovat dlouhodobou přesnost obrábění a jakost povrchu obráběných dílů.
Foto: Okuma

 

Tungaloy: nové nástroje i řešení jejich organizace
Na téma úvodní části - automatizace a monitorování výrobních strojů a procesů - navázala i přednáška jednatele společnosti Tungaloy Petra Galušky, který kromě nástrojových novinek a nového katalogu představil mj. i výdejní automaty Matrix pro automatizované nástrojové hospodářství.
Tyto průmyslové výdejní automaty na nářadí a nástroje umožňují efektivní správu nástrojů, sledují jejich využití a náklady na ně, a optimalizují logistiku, což strojírenským firmám pomáhá snižovat výrobní i skladové náklady. Navíc je lze pomocí různých modifikací a bohaté palety nadstaveb přizpůsobit na míru konkrétním požadavkům zákazníka a optimalizovat jej pro dané typy aplikací. Matrix dokáže analyzovat průběh výroby a spočítat náklady na výrobu položky.
Dále byly představeny nástrojové inovace značky Tungaloy. Výrobce zdokonalil utvařeče třísek a geometrii břitových destiček, díky čemuž se podařilo dosáhnout ještě lepšího odvodu třísky a vyšší kvality obráběného dílu i zvýšení produktivity, ale také delší životnosti břitové destičky.
V reakci na vývoj nových materiálů nabízí celé řady nástrojů i pro práci s těžkoobrobitelnými materiály, jako je obrábění kalených ocelí či povlakovaných slitin. K takovýmto novinkám patří např. AH750 z řady MillLine. AITiN povlak na ultrajemném substrátu zaručuje pevné ostří a brání vylamování břitu. Jemnozrnný karbid použitý v materiálu KS15F vyniká vysokou houževnatostí a odolností proti opotřebení. Je vhodný pro obrábění AL slitin, neželezných materiálů a slitin na bázi titanu a niklu.


Pro další z představovaných produktů je stěžejním karbid. Například celokarbidové závitové frézy MTECB a MTECS jsou určeny pro obrábění kalených a těžkoobrobitelných materiálů. Vnitřní chlazení osou nástroje přivedené přímo na břity frézy zajišťuje spolehlivý odvod tepla. Frézy nabízejí výborný odvod třísek a u MTECB i prevenci proti zlomení ve slepých otvorech.
Nová řada celokarbidových vrtáků SolidDrill s vysokou stabilitou řezu zahrnuje dvě varianty: DSW-DE bez vnitřního chlazení a DSW-DI s vnitřním chlazením. Jsou určeny pro obrábění materiálu z uhlíkové a legované oceli, litiny apod. Emulzí chlazený SolidDrill s novým povlakem AH725 s velkým rozsahem aplikací je určen pro vertikální obráběcí centra. Díky novému tvaru drážky pro odvod třísek a inovované geometrii řezné hrany zaručují spolehlivý řezný proces.
K letošním novinkám patří i povlakované CBN destičky pro soustružení kalených ocelí BXA20. Podle výrobce jsou vhodné pro plynulý i přerušovaný řez při středních a vyšších řezných rychlostech. Nabízejí vysokou odolnost proti opotřebení a vyštipování. U CBN destiček aplikovala firma Tungaloy nový tvar CNGA, který vylepšuje stabilitu řezného procesu a díky zmenšení úhlu snižuje řezné síly, vylepšuje odvod třísky i výslednou kvalitu povrchu obrobku. Novinkou u CBN je i systém Wavy Joint, díky němuž je velikost CBN trojnásobná oproti standardním produktům této kategorie. Pájená plocha se zvětšila o 160 % a díky zvětšenému objemu CBN je lépe odváděno teplo v místě řezu. To pomáhá řešit tradiční slabinu CBN bez chlazení, zatímco Wavy Joint umožňuje bezproblémové aplikace přerušovaného řezu.

/pk/

 
Publikováno: 30. 5. 2018 | Počet zobrazení: 1168 článek mě zaujal 215
Zaujal Vás tento článek?
Ano