Rosler MURR2 Schunk

Evropský parlament odhlasoval klíčové body pro čistou energii

Vyjednávání o legislativním balíčku Čistá energie pro všechny Evropany, který koncem roku 2016 představila Evropská komise, jde do finále. Legislativní balíček má nastavit cíle EU do roku 2030 včetně nástrojů pro jejich dosažení.

 
Poslanci Evropského parlamentu odhlasovali pozici ke třem klíčovým legislativním návrhům z balíčku. Jde o směrnici o energetické účinnosti, směrnici o podpoře využití energie z obnovitelných zdrojů a nařízení o správě energetické unie. Evropská rada má své postoje k těmto návrhům také odsouhlasené a v nejbližší době tak začne vyjednávací trialog o konečné podobě legislativy mezi Radou a Evropským parlamentem (EP) za účasti Evropské komise (EK).
V případě směrnice o energetické účinnosti EP nakonec ustoupil ze svého dřívějšího požadavku na cíl energetických úspor ve výši 40 % a schválil požadavek „jen“ na 35 %. Ani to ale zřejmě nebude pro Radu, která s obtížemi podpořila návrh EK ve výši 30 %, přijatelné. V případě směrnice o podpoře energie z obnovitelných zdrojů jsou pozice ještě vzdálenější. Zatímco Rada podpořila návrh EK na cíl podílu energie z obnovitelných zdrojů do roku 2030 ve výši 27 %, EP požaduje 35 %.
Pro teplárenství jsou však důležité i techničtější aspekty obou směrnic. Směrnice o energetické účinnosti nově vymezuje požadavky na měření a vyúčtování spotřeby tepla. Směrnice o podpoře využití energie z obnovitelných zdrojů stanoví cíl nárůstu podílu tepla z obnovitelných zdrojů energie, kritéria udržitelnosti pro pevnou biomasu nebo podmínky pro přístup tepla z obnovitelných zdrojů do teplárenských soustav. Právě tyto nové požadavky budou patřit mezi témata konference Dny teplárenství a energetiky 2018, která se uskuteční 24. - 25. dubna v Hradci Králové.
„Co se týče technických témat důležitých pro teplárenství, můžeme být s dosavadním průběhem legislativního procesu celkově spokojeni. V pozicích obou hlavních aktérů vyjednávání nejsou zásadní rozpory a v dalším procesu půjde převážně o doladění technických detailů, i tak je stále o co bojovat," řekl výkonný ředitel Teplárenského sdružení Martin Hájek.
Ve směrnici o energetické účinnosti se podařilo významně zmírnit některé návrhy EK a Evropský parlament i Rada požadují, aby zejména individuální měření tepla v bytech bylo podřízeno kritériu nákladové efektivity. Podařilo se také vyjasnit pojmy i požadavky na vyúčtování dodávek tepla. Celkově jsou pozice EP i Rady poměrně blízko a jednání by v této oblasti neměla být příliš složitá.
O finální podobě balíčku čisté energie a jeho dopadech na teplárenství budou na Dnech teplárenství a energetiky diskutovat zástupci státní správy s odbornou veřejností. Pozváni jsou i poslanci Evropského parlamentu.
 
Publikováno: 1. 4. 2018 | Počet zobrazení: 969 článek mě zaujal 217
Zaujal Vás tento článek?
Ano