Rosler MURR2 Schunk

Nová generace reaktorů VVER v Kurské JE

V únoru 2017 zahájil komerční provoz první jaderný blok generace III+ na světě - byl jím 1. blok ruské jaderné elektrárny Novovoroněžská II s reaktorem VVER-1200. V první polovině letošního roku začne v Rusku vyrůstat další, modernější verze tohoto typu reaktorů - VVER-TOI.

 

V Česku a na Slovensku známe technologii VVER ve verzích VVER-440 a VVER-1000, které jsou v provozu již několik desítek let. Do zrušeného tendru na rozšíření JE Temelín se přihlásilo česko-ruské konsorcium firem Škoda JS, Atomstrojexport a OKB Gidropress s bloky typu VVER-1200, což jsou nejmodernější reaktory nabízené ruskou korporací pro atomovou energii Rosatom na zahraničních trzích. Zároveň patří k nejmodernějším tlakovodním reaktorům na světě. Kvůli průtahům ve výstavbě reaktorů EPR a AP-1000 jak v Evropě a Spojených státech, tak v Číně to byl právě ruský VVER-1200, který se stal prvním komerčně provozovaným blokem generace III+ na světě.
Nejvýraznějším rysem, který odlišuje reaktor VVER-1200 od jeho předchůdců, je nový přístup v oblasti bezpečnosti provozu, protože kombinuje aktivní a pasivní bezpečnostní systémy, a navíc technické vybavení elektrárny bylo rozšířeno o systémy pro řízení těžkých havárií a pro minimalizaci jejich následků. Zjednodušeně řečeno, projekt elektrárny počítá s tím, že může dojít k hypotetické vážné havárii, při níž nebudou funkční bezpečnostní systémy, a budou tedy muset nastoupit jiné systémy, které zajistí dlouhodobé chlazení reaktoru a zabrání tak roztavení jaderného paliva. Navíc se počítá s tím, že by havárie mohla být tak závažná, že ani tyto systémy nebudou fungovat, takže budou uplatněna opatření, která zabrání úniku radioaktivity do životního prostředí. Elektrárna vydrží minimálně 72 hodin v bezpečném stavu, aniž by byl nutný zásah zvnějšku.
Projekt VVER-TOI používá uvedená bezpečnostní opatření, a navíc se soustředí na zefektivnění provozu elektrárny a optimalizaci výstavby: snížení investičních nákladů, zkrácení výstavby a minimalizaci rizika růstu nákladů na výstavbu a posouvání termínu spuštění. Písmena TOI znamenají: typový, optimalizovaný a informatizovaný. Sériová výstavba stejných typových projektů umožňuje snadněji přesouvat zkušenosti a know-how mezi jednotlivými staveništi. V rámci optimalizace dochází ke snížení investičních nákladů, provozních nákladů a zkrácení délky výstavby. Použití moderních výpočetních technologií usnadňuje řízení výstavby i provozu budoucí elektrárny.

Výstavba v Kurské JE
V Kurské JE jsou v současnosti provozovány čtyři bloky typu RBMK-1000, které ale budou postupně dosluhovat. V prosinci 2016 elektrárna slavila, protože za dobu své existence vyrobila 850 TWh elektřiny. Nejstarší z bloků by měl ale být uzavřen v roce 2022, takže z důvodu zachování energetické bezpečnosti tohoto regionu jej tou dobou musí nahradit nový blok tlakovodního typu. Stejná situace panuje např. v ruské Leningradské jaderné elektrárně, kde starší bloky RBMK-1000 nahradí VVER-1200. Pro jadernou elektrárnu Kurská II byl vybrán nový typ VVER-TOI, který Rosatom zatím nenabízí na zahraničních trzích. Nejdříve postaví doma referenční dvojici bloků a teprve potom, až se tento projekt osvědčí, s ním vyjde do světa.
Stavební technika se na pozemku pro nové bloky poprvé objevila v roce 2014, kdy začala stavba nového mostu pro přístup těžké techniky a transport těžkých komponent. Šlo o první infrastrukturní projekt a podařilo se jej dokončit o 9 měsíců v předstihu oproti plánu. V roce 2015 se rozběhla stavba železničního mostu a haly pro montáž betonářské oceli do větších bloků, a hlavně začaly výkopové práce v místě samotné elektrárny.
Při formování podloží pod budoucí základovou desku byl použit nový postup, který umožňuje snížit náklady o pětinu a zkrátit dobu přípravy podloží. Pokud se tyto moderní stavební postupy používané v obecném průmyslu osvědčí v Kurské elektrárně, Rosatom je začne používat i při výstavbě dalších jaderných objektů. V červnu udělil ruský dozorný orgán Rostechnadzor stavební povolení pro 1. blok elektrárny Kurská II, takže se práce mohly rozběhnout v plném rozsahu.
Pro rok 2017 bylo na projekt vyčleněno 16,5 mld. rublů (zhruba 5,9 mld. korun), z čehož většina posloužila na objednávky komponent s dlouhou dodací lhůtou (např. reaktor a turbína). V dubnu 2017 byla na staveništi zřízena projekční kancelář, která slouží k zefektivnění řízení výstavby. Její osazenstvo tvoří zástupci jak přímo Rosatomu, tak generálního dodavatele, společnosti IK ASE (součást inženýringové divize Rosatomu). Kancelář umožňuje operativně reagovat na případné problémy vznikající v průběhu stavebních a montážních prací. Za rok 2017 bylo celkem přemístěno 1,2 milionu kubíků zeminy a stavební technika převážela 4,5 tisíce kubíků písku a štěrku denně.
V září 2017 dorazila na staveniště kontrola z Rostechnadzoru, která kontrolovala kvalitu prováděných prací. O měsíc později byla dokončena příprava podloží, jehož upravená výška dosahuje 13 m. Koncem prosince začali dělníci na toto podloží klást bloky betonářské oceli, které poslouží pro vyztužení základové desky. První z nich vážil 16 tun a byl sestaven v montážní hale, jednom z podpůrných objektů na staveništi. Celkově bude použito 105 bloků o hmotnosti v souhrnu 1600 tun. Zahájení betonáže základové desky pod budovy hlavního výrobního bloku elektrárny je plánováno na první polovinu letošního roku.

Česká stopa
Již nyní je jasné, že české podniky budou mít svou stopu v referenčním projektu VVER-TOI. Podle smlouvy z roku 2017 dodá firma SIGMA DIZ z Lutína pro tento projekt čtyři hlavní čerpadla pro chlazení kondenzátorů a 8 čerpadel technické vody důležité pro chlazení spotřebičů sekundárního okruhu. Dodávka v celkové hodnotě 8 milionů eur (v přepočtu zhruba 210 mil. korun) bude realizována koncem roku 2019 pro 1. blok a koncem roku 2020 pro 2. blok.
České firmy mají zkušenosti i s reaktory VVER-1200, které používají velké množství stejných komponent jako VVER-TOI. Například pro již zmiňovanou elektrárnu Novovoroněžská II dodaly zboží v přepočtu za více jak 1,4 mld. korun. Do Kurské elektrárny už česká produkce dorazila v minulosti. Pro čtveřici starých bloků RBMK-1000 dodávají české firmy např. armatury a elektropohony. /vv/

 
Publikováno: 1. 4. 2018 | Počet zobrazení: 1306 článek mě zaujal 215
Zaujal Vás tento článek?
Ano