Rosler MURR2 Schunk

Konstrukční software pro aditivní výrobu

Společnost Autodesk uvedla software Netfabb 2018, který pomáhá realizovat a optimalizovat návrhy pro aditivní výrobu pomocí pokročilých nástrojů, zefektivnit pracovní postup a rychle se dostat od 3D modelu k úspěšně vytištěným dílům.

 
Software nabízený ve třech variantách: Standard, Premium a Ultimate umožňuje přípravu modelů pro aditivní výrobu a 3D tisk, simulace procesů s přísadami kovů a plánování pro následné zpracování CNC. Uživatel má možnost importovat, analyzovat a upravovat modely z různých CAD formátů a pomocí opravných nástrojů rychle odstranit případné chyby, identifikovat oblasti vyžadující podporu a s využitím poloautomatických nástrojů pro vytváření podpůrných struktur připravit modely pro výrobu. Software pro pokročilé dráhy nástrojů inteligentně distribuuje i cesty nástrojů mezi více tiskovými hlavami pracujícími společně na jedné tiskárně.
Netfabb nově obsahuje řadu výkonných funkcí např.:
- optimalizace topologie (umožňuje optimalizovat řešení pro tuhost a hmotnost),
- integrovaná analýza výkonu (testuje, jak budou optimalizované návrhy fungovat),
- optimalizační engine (automaticky ověřuje prvky povrchu, aby splňovaly požadavky na zatížení),
- vybrané prostorové struktury (umožňují vyplnit objemy pevných látek pomocí standardních nebo vlastních struktur).
 
Publikováno: 29. 3. 2018 | Počet zobrazení: 950 článek mě zaujal 217
Zaujal Vás tento článek?
Ano