Rosler MURR2 Schunk

Nová laboratoř ČVUT pro drony

Na tradičním Dni otevřených dveří pořádaném na počátku roku představila Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze kromě možností, které nabízí zájemcům o studium, také své špičkové laboratoře a projekty. Mezi nimi i nejmladší ze specializovaných pracovišť, kterým je nově otevřená laboratoř pro práci s drony.

 
Laboratoř pro vývoj aplikací s drony vznikla v prostorách areálu fakulty v pražských Dejvicích a jejím účelem je zajistit praktickou část výuky zaměřené do oblasti bezpilotních prostředků a avioniky, k řešení studentských prací a vědecko-výzkumných projektů. Vědci v laboratoři pod vedením docenta Jana Roháče vyvíjejí technologie pro indoor/outdoor navigaci dronů s širší aplikovatelností. Na výzkumu se podílí i studenti nového magisterského studijního programu Letectví a kosmonautika. V rámci laboratoře byla vybudována i tzv. Indoor Flight Aréna, kde si budou moci studenti vyzkoušet provoz bezpilotních prostředků a jejich komponent.
„Tato laboratoř katedry měření, která rozšiřuje možnosti praktického testování výsledků vědecko-výzkumných činností a zároveň bude studentům umožňovat si přijít zalétat, naučit se, jak se drony ovládají, a zároveň, co je nutné znát k jejich provozu, znamená velký posun vpřed. Měla by být využívána napříč ČVUT, ne jen pro potřeby Fakulty elektrotechnické či katedry měření,“ komentuje otevření nové laboratoře její vedoucí Doc. Jan Roháč.
Práce českých výzkumníků je uznávána nejen u nás, ale i v zahraničí - např. výzkum v oblasti mobilní komunikace s využitím dronů byl oceněn na konferenci European Wireless 2017 v Drážďanech.
 
Publikováno: 28. 3. 2018 | Počet zobrazení: 959 článek mě zaujal 200
Zaujal Vás tento článek?
Ano