Rosler MURR2 Schunk

Byznys a výroba pod dohledem počítačů

Na rozdíl od dřívějších dob, kdy byly podnikové informační systémy výsadou velkých a bohatých korporací, aby si je mohly dovolit, dnes už jsou v různé podobě standardní součástí v podstatě každé firmy.

 
Provoz běžného, fungujícího podniku si bez nich už vlastně nelze ani představit, pokud nejde vyloženě o řemeslnou malovýrobu či obchůdek s víceméně stálým, omezeným okruhem zákazníků. Mimochodem, právě slovo standardní má v souvislosti s vývojem podnikových informačních a řídicích systémů zvlášť důležitý význam, protože charakterizuje jednu z hlavních vlastností moderních technologií tohoto druhu. Na rozdíl od mnoha různorodých, a často také vzájemně nekompatibilních řešení se totiž zejména v současné době klade mimořádný důraz právě na standardizaci a vzájemnou propojitelnost, nebo aspoň přinejmenším funkční součinnost těchto systémů. K účetnímu softwaru a informačním programům, které stály na počátku pronikání počítačů do firem, se postupně, zvláště u průmyslových výrobních podniků, přidaly i specializované systémy pro řízení výroby, a samotné IS se staly mnohem komplexnější. Obvykle formou vzájemně provázaných a spolupracujících modulů se snaží souhrnně pokrýt nejrůznější aplikace na základě dat získaných před a v průběhu výrobního procesu. Což je další z charakteristických rysů moderních IS - díky propojení do sítí, sdílení dat a možnosti získávat údaje o nejrůznějších parametrech přímo, v reálném čase se tyto systémy změnily ve výkonný, online připojený nástroj, umožňující získat přehled o aktuálním stavu nejrůznějších operací a v závislosti na tom automaticky provádět požadované navazující činnosti. Nenahraditelný vliv a význam mají tyto údaje i pro logistiku, obchod apod.
K informačním systémům typu ERP se ve výrobních podnicích přidávají navíc systémy specializované na konstrukční a výrobní úkoly a operace, které k souborům na firemních serverech či v cloudu dodávají navíc ještě obsáhlé sady konstrukčních dat a instrukcí pro stroje. V éře propojeného světa vstupují do hry i data z nejrůznějších připojených senzorů, s nimiž moderní informační a řídicí systémy pro výrobu pracují. Ty nacházejí uplatnění nejen v rámci řízení a korekcí aktuálního procesu či monitoringu, ale jsou shromažďovány, analyzovány pro možnost dalšího využití. Získané zkušenosti i data se např. uplatňují i v profesionálním dálkovém dohledu a prediktivní údržbě, které si získávají stále větší popularitu. Nezpochybnitelný význam mají i při zpětném dohledávání informací (např. tzv. backtracking při hledání chyby ve výrobním procesu, která vedla k vadnému výrobku), bezchybná opakovatelnost na základě precizně nastavených dat, která zajišťuje stabilní kvalitu i ve velkých sériích, je dnes podmínkou vyžadovanou především velkými globálními odběrateli.
Cílem je obecně získat maximum využitelných informací, utřídit je do standardizovaných procesů a vybrané údaje pak použít pro co nejefektivnější výrobu a řízení obchodních procesů. Týká se to jak produktů a jejich výroby (např. parametry, používané technologie, materiály apod. a další data přesně definující a charakterizující konkrétní výrobek a jeho vlastnosti), tak údajů o zákaznících samotných, pro návrh a volbu optimálního řešení nejlépe odpovídajícího konkrétním potřebám. Spolehlivé a efektivní informační systémy se tak staly významným faktorem, který může být často důležitou konkurenční výhodou. /jv/
 
Publikováno: 28. 2. 2018 | Počet zobrazení: 1037 článek mě zaujal 220
Zaujal Vás tento článek?
Ano