Rosler MURR2 Schunk

Pro lepší práci s litinou

Nové nástroje firmy Kennametal pro hrubování a obrábění načisto umožňují dosáhnout nižších nákladů na obrobek a konzistentně vynikající kvalitu při obrábění litiny.

 

S litinou se můžeme ve strojírenství setkat prakticky všude, její opracování však není úplně jednoduchou záležitostí. Proto se řada výrobců obráběcích nástrojů zaměřuje na produkty, jež budou snadno použitelné a umožní obrábět litinu levně a efektivně.

Efektivní hrubování
Významný krok tímto směrem představuje nová generace hrubovacích nástrojů určených speciálně pro rychlý úběr velkého objemu litiny - čelní frézy Mill 16. Nabízejí nejvyšší produktivitu a nejmenší náklady na obrábění při hrubování a střední dokončování. Kennametal nyní rozšiřuje rodinu těchto fréz novými typy frézovacích těles, nových geometrií výměnných břitových destiček a prstencovou konstrukcí frézovacích těles pro velké průměry, snižující zatížení ložisek vřetene.
Nové přírůstky umožní použít nástroje pro jakékoliv operace čelního frézování litiny. Od obrábění malých komponent až k velkým obrobkům. Od fréz s malou roztečí břitových destiček s klínovým upínáním pro nejvyšší produktivitu a velmi výkonné stroje až po frézy se střední a hrubší roztečí břitových destiček s upínáním šroubkem pro obrábění na strojích s omezeným výkonem.
Konstrukce tělesa fréz Mill 16 s klínovým upínáním (wedge-style) má v průměru 300 až 500 mm. A pro ty, kteří by měli obavu upnout na své vřeteno tak ohromný nástroj, je tu dobrá zpráva: největší fréza Mill 16 se složeným tělesem má hmotnost jen 20,4 kg, tzn. téměř třetinovou ve srovnání s podobnými nástroji, přitom je schopná dosáhnout rychlosti až 2800 ot/min (tj. obvodová rychlost více než 76 m/s)!
Všechny frézy navíc používají stejné, inovované vícebřité destičky. Oboustranná výměnná destička s šestnácti břity umožňuje dosáhnout nejnižší ceny obrábění vztažené na jeden břit.

Nástroje pro hladké finále
Pro výrobce motorů je rovinnost a hladkost povrchů zásadním kritériem, protože bez dodržení přísných podmínek dochází k netěsnostem. To samé platí ale i pro výrobce převodovek, hydraulických ventilů a všude tam, kde je zapotřebí naprosto dokonale hladký povrch těsnicích ploch.
V současnosti je na trhu mnoho nástrojů pro obrábění litiny načisto - a mnoho z nich skutečně dokáže zajistit požadovanou kvalitu povrchu. Avšak udržovat ji konzistentně, a dosahovat při obrábění litiny načisto stabilně spolehlivých výsledků, už je jiná záležitost. Právě tento problém je pro mnoho zákazníků jedním z palčivých míst. Ke zhoršení kvality povrchu totiž dochází i jakmile se objeví jen malé opotřebení břitů, které způsobuje zvětšení přítlaku frézy. Jeho důsledkem jsou vibrace a na povrchu se objevují stopy po posuvu. Břitové destičky se tak musí měnit velmi často, což vede k nežádoucímu prodlužování doby odstávek.
Proto firma Kennametal vyvinula frézy se superpozitivní geometrií KCFM v nové sortě KBK50 z polykrystalického kubického nitridu bóru (PCBN). Zákazníci tak nyní mohou vyrobit více kusů na břit a dosahovat při tom spolehlivých a konzistentních výsledků, takže náklady na obrobek klesají. Navíc se výrazně zkracuje strojní čas obrábění, protože PCBN může pracovat třikrát větší řeznou rychlostí než břitové destičky ze slinutého karbidu.
Frézy řady Mill 16 jsou použitelné pro všechny operace od těžkého hrubování po střední dokončování. Ale i pro obrábění litiny načisto má firma atraktivní řešení v podobě další novinky - dokončovacích břitových destiček pro cenově výhodné produktivní obrábění.

Břitové destičky pro všechny aplikace  
Šestiúhelníkové výměnné břitové destičky s hladicími fazetkami Wiper umožňují dosáhnout nejvyšší produktivity. V případě, že se v seřiditelném lůžku použijí čtvercové destičky, lze dosáhnout kvalitnějšího povrchu s drsností až Rz 2. Sortiment výměnných břitových destiček zaručuje velkou flexibilitu. Zahrnuje destičky ze slinutých karbidů, keramiky i z PCBN pro nejvyšší řezné rychlosti.
Kombinace středních dokončovacích destiček KY3500 z nitridu křemičitého s dokončovacími břitovými destičkami KBK50, představující velmi produktivní a cenově výhodné řešení pro zákazníky, kteří nevyužijí plný výkon, jejž umožňují břitové destičky z PCBN. PCBN, stejně jako keramické materiály jsou perfektní pro hromadnou výrobu a stabilní řezné podmínky. Ale v mnoha případech je nutné obrábět litinu načisto i za poněkud proměnlivých řezných podmínek, např. při nepříliš pevném upnutí obrobku, omezené rychlosti vřetene či dlouhém vyložení, nebo v situaci, kdy primárním požadavkem jsou nízké náklady na obrábění. Vhodnou alternativou jsou v těchto případech slinuté karbidy třídy KC514M, které mohou být používány s řeznou kapalinou i bez ní. Povlak PVD z TiAlN je současně houževnatý i odolný proti opotřebení. Materiál je určen pro lehké až střední obrábění.

 
Publikováno: 28. 2. 2018 | Počet zobrazení: 1080 článek mě zaujal 213
Zaujal Vás tento článek?
Ano