Rosler MURR2 Schunk

Srážení ostřin a hran po vrtání – problém a jeho řešení

Prakticky v každé strojařské firmě se vyskytuje problém, jak dokončit obrobek po vrtání otvorů. Mezi typické případy patří: 1. Odstranění ostřin nebo sražení hrany na výstupní hraně otvoru, bez nutnosti otáčení obrobku. 2. Produktivní sražení hrany na vstupní i výstupní hraně otvoru na jeden průchod nástroje. 3. Vyvrtání otvoru a současné oboustranné sražení hrany. A za 4. Zpětné zahloubení vyvrtaného otvoru.

 
Řešení uvedených aplikací nabízí švýcarská firma HEULE Werkzeug AG z Balgachu. Jejím zakladatelem byl v roce 1961 Heinrich Heule. Původně se firma zabývala výrobou dílů pro jiné společnosti, ale už u jednoho z prvních obrobků bylo nutné řešit produktivní sražení hran z obou stran. V té době na trhu neexistoval žádný vhodný nástroj, proto Heinrich Heule zkonstruoval a vyrobil nástroj podle vlastní představy. Ze začátku musel bojovat s nedůvěrou spolupracovníků i zákazníků, nikdo nevěřil, že takový nástroj může spolehlivě fungovat. Průlom znamenala první úspěšná dodávka do firmy Daimler-Benz.

Dnes už je firma HEULE společností, která v oblasti dokončování hran po vrtání udává tón pro celý svět. Neustále vyvíjí nové typy nástrojů a spolupracuje se zákazníky na jejich úspěšném nasazení. Princip prvního nástroje zůstává zachovaný.
V současnosti vede firmu se 75 zaměstnanci syn zakladatele Ulf Heule, a nastoupila už i třetí generace rodiny Heule. Senior Heinrich se však i přes svůj vysoký věk aktivně podílí na chodu společnosti. Byly založeny dceřiné společnosti v USA, Číně a Jižní Koreji.

Nástroje HEULE lze rozdělit do několika skupin:
- oboustranné sražení hran nebo odstranění ostřin po vyvrtání otvoru, pro otvory od Ø 2 mm vrtané do rovné desky, šikmé stěny nebo i do trubky,
- současné vyvrtání otvoru a oboustranné sražení hran jedním nástrojem na jeden průchod, pro Ø od 5 mm,
- nástroje pro oboustranné sražení hran před řezáním závitu; po vyřezání závitu už nevznikne ostřina,
- zpětné zahloubení vyvrtaného otvoru v automatickém cyklu, bez nutnosti ručního zásahu do procesu,
- speciální nástroje na konkrétní zadání.

Většina nástrojů má podobný princip jako ostatní obráběcí nástroje: do těla nástroje je uchycen nůž ze slinutého karbidu, který se po opotřebení vymění. Různou kombinací geometrie nože a použitého povlaku lze najít nejvhodnější řešení pro právě obráběný materiál. Nástroje pracují pouze v axiálním směru, většinou bez změny smyslu otáček. Základní typy nástrojů jsou standardní, jednotlivé díly jsou k dispozici na skladě u výrobce; po objednání se smontují a expedují. Dodací lhůta se pohybuje mezi jedním až dvěma týdny.

V České republice prodává nástroje HEULE firma HOFMEISTER Plzeň, která má pro jejich distribuci výhradní zastoupení. Společnost má 12 techniků, kteří jsou rozmístěni po celé republice, a zajišťují návrh nástroje, jeho odzkoušení a poprodejní servis.

Mezi velmi úspěšné aplikace patří např. sražení hrany u otvoru o Ø 3 mm, který ústí do centrálního otvoru o Ø 5,65 mm. Tento případ je typický pro celý systém zajištění nástrojů HEULE - byla nutná velmi úzká spolupráce mezi výrobcem (firma HEULE), distributorem (firma HOFMEISTER), a konečným uživatelem. V průběhu několika let se vyvíjela podoba nástroje, měnila se geometrie a povlak nožů. Po dosažení určitého stavu se objevil nový požadavek zákazníka (např. na velikost hrany nebo její tvar), a to znamenalo nový návrh geometrie nebo povlaku. Jednalo se o případ, kdy velikost, tvar a jakost povrchu hrany mají zásadní vliv na funkci celého výrobku.

Podobným úspěšným nasazením je sražení hrany na průniku otvorů o průměrech 5 a 8 mm v nerezové oceli na soustružnickém centru. Situaci komplikovala skutečnost, že průnik otvorů byl velmi blízko kolmé stěny. Vhodnou volbou geometrie nože a řezných podmínek se podařilo dosáhnout dobrého výsledku jak v oblasti parametrů hrany, tak v oblasti trvanlivosti nože.

Základní nástroje pro srážení hran jsou velmi rychlé. Řezná rychlost se pohybuje v rozsahu cca 40 až 80 m/min., podle jakosti obráběného materiálu. Posuv může mít hodnoty od 0,1 až do 0,5 mm/ot. podle typu a velikosti nástroje. Pokud je síla stěny větší, je možné projet mrtvou dráhu rychloposuvem.

Základní informace o uvedených produktech, včetně informačního videa a katalogu, jsou k dispozici na www.heule.com. Jsou zde i úspěšné příklady nasazení pro všechny typy nástrojů.


Ing. Stanislav Škabraha, Hofmeister
 
Publikováno: 28. 2. 2018 | Počet zobrazení: 1513 článek mě zaujal 301
Zaujal Vás tento článek?
Ano