Rosler MURR2 Schunk

EMO nejsou jen stánky s nástroji

Do Hannoveru se vrací opět po čtyřech letech stěžejní událost strojírenské sezóny. Tamnímu výstavnímu komplexu předalo štafetu italské Miláno, kde proběhl v roce 2015 (zároveň se světovou výstavou EXPO 2015) poslední ročník veletrhu EMO. Letošní ročník veletrhu bude pod heslem „Connecting systems for intellinegnt production“ – tedy ve znamení inteligentních systémů pro propojenou výrobu.

 

EMO 2017 představí na podzim Hannoveru nejmodernější novinky v nástrojařské produkci, ale nejen to. Jeho nedílnou součástí je tradičně i řada doprovodných akcí, věnovaných technickým i ekonomickým otázkám, kde se špičkoví odborníci z různých zemí, oborů i firem budou zabývat tématy, trendy atd.
Kromě produktových novinek výrobců obráběcích strojů, dodavatelů nástrojového vybavení pro ně, automatizovaných linek, robotů apod. - přičemž téměř polovina (45 %) vystavovatelů představila na posledním veletrhu EMO 2013 v Hannoveru novinky ve vývoji - je EMO také tradičním setkávacím místem odborníků. A mělo by být zajímavé i pro české firmy - jak lze vyčíst ze statistik organizátorů zachycujících stav na počátku května letošního roku. Téměř 1200 vystavovatelů pochází z nejdůležitějších dodavatelských zemí pro český průmysl.

Tržiště cenných informací
Jak uvedl při květnové prezentaci EMO v Praze Christoph Miller, ředitel veletržního odboru z frankfurtské centrály Svazu německých výrobců obráběcích strojů VDW (Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken), je veletrh důležitým zdrojem informací pro identifikaci trendů v oboru. Mnoho výrobců v rámci veletrhu a jeho doprovodného programu prezentuje své řešení na konkrétních technologiích – tedy co se aktuálně řeší i co bude třeba budoucím standardem či oceňovaným prvkem přidané hodnoty, příslovečným „něčím navíc,“ co ve finále může rozhodnout při volbě určitého produktu či řešení.
VDW pořádá v rámci veletrhu EMO Safety Day, specializovanou akci zaměřenou na problematiku bezpečnosti při obrábění. Stroje, které jsou nově konstruovány, musí být bezpečné a standardy a normy zaměřené na tuto oblast už zjevně přinášejí své ovoce, jak dokumentují klesající počty úrazů. To však znamená i výzvu pro výrobce a konstruktéry obráběcích zařízení i jejich uživatele z hlediska znalosti těchto pravidel a předpisů. Mezinárodní experti představí v rámci přehlídky „EMO Safety Day for Machine Tools“ aktuální stav vývoje i nejnovější změny, např. v normách, které se nyní upravují. Příslušné instituce musí určit stroje a zařízení, které neodpovídají technickým požadavkům a které jsou proto v zájmu všech vyřazovány z provozu. Evropská asociace výrobců obráběcích a tvářecích strojů CECIMO představí proto další nový svazek řady CE-Guides, tentokrát o bezpečnosti fréz, který má sloužit jako praktická pomůcka pro kontrolu trhu a zároveň zájemcům o koupi zařízení.
Vědecká společnost pro výrobní techniku WGP (Wissenschaftliche Gesellschaft für Produktionstechnik) sdružující na 35 ústavů německých univerzit a Fraunhoferova ústavu, organizuje symposium „Production for tomorrow“. Na téma výrobní techniky na něm bude představeno 6 zásadních inovačních projektů. A podniky budou mít možnost vyžádat si např. kompletní technickou a vědeckou expertízu výrobní techniky.   
Speciální přehlídka Industrie 4.0 Area, kterou připravila německá mediální skupina Korandin, by měla sloužit jako platforma pro výměnu zkušeností mezi odborníky v rámci mezinárodní komunity a představuje spojení vědy a praxe. Konkrétně tam např. představí svá řešení určená k využití pro potřeby průmyslové praxe univerzitní instituty a Fraunhoferovy ústavy výrobní techniky, americké Industrial Internet Consortium, francouzská Alliance Industrie du Futur, iniciativa Industrial.Value-Chain z Japonska nebo čínská Made In China 2025.

Strojírenská hi-tech
Speciální expozici bude mít i výroba pro letectví a kosmonautiku nazvaná Síť pro inovace ve strojírenství (Machining Innovations Network). Jde o integrační a partnerskou platformu, kterou vytvořilo spojení podniků a výzkumných ústavů s cílem představit to nejmodernější v třískovém obrábění - ukázat všechny kroky od plánování až po konečnou úpravu včetně simulací, nástrojů, kontroly procesu, řízení systémů a zařízení apod.
I když je aditivní výroba podle aktuální studie VDW v průmyslovém měřítku zatím ještě na okraji výroby, rychle se rozvíjí a už nachází uplatnění ve strojírenství a automobilovém průmyslu, v medicínské technice i ve výrobě pro letectví a kosmonautiku. V Hannoveru budou představeny nejnovější vývojové momenty aditivní výroby v kovoobrábění ve spojení s dalšími stěžejními postupy - vedle čistých systémů aditivní výroby vznikají také hybridní technologie, kde se angažuje už řada výrobců, kteří tento postup integrují do svých strojů a zařízení. Vzhledem k omezené kvalitě povrchů dílů vyrobených aditivním postupem, kdy se musí většina z nich doobrábět, bude podle studie VDW stoupat poptávka po strojích pro jemné obrábění. A právě těmito tématy by se měla zabývat i konference, kterou připravují na letošní ročník veletrhu EMO společně Evropská asociace výrobců obráběcích a tvářecích strojů Cecimo a Pracovní sdružení  Additive Manufacturing ve Svazu VDMA. /ev/

 
Publikováno: 31. 8. 2017 | Počet zobrazení: 1166 článek mě zaujal 231
Zaujal Vás tento článek?
Ano