Rosler MURR2 Schunk

MESING získal ocenění elektrotechniků

Elektrotechnická asociace ČR udělila výroční cenu za rok 2017 brněnské společnosti MESING za soubor automatických kontrolně rovnacích lisů pouzder a hřídelí speciálních vřeten.

 
Společnost MESING se problematikou měření, ale i technologiemi výroby prvků speciálních vřeten, zabývá dlouhodobě a v této oblasti dosáhla nemalých výsledků. Nejprve to byla provozní měřidla na kontrolu jednotlivých parametrů a končilo to kontrolně technologickými linkami. V poslední době se kolektiv firmy zaměřuje i na rovnání pouzder a hřídelí, které přirozeně zahrnuje i měření průhybu.
Vlastnosti pouzder a hřídelí jsou diametrálně odlišné a odlišné jsou i podmínky měření a rovnání. Kalené hřídele se rovnají rázem, při rovnání pružných pouzder se pohybuje rovnací prvek pomalu. Podmínky rovnání nezávisí jen na velikosti a tvaru, ale i na materiálu, tepelném zpracování atd. K měření průhybu se používají indukčnostní snímače a rychlé vyhodnocovací jednotky. Často se měří a rovná i ve více řezech. Tyto podmínky určuje většinou již konstrukce vřeten.
První operací je úvodní změření průhybu. Pokud je v toleranci, neprobíhá žádné rovnání, když v toleranci není, následuje první rovnání a opětovné měření. To pak probíhá tak dlouho, až je součástka srovnána. Doba měření a rovnání jedné součástky je limitována. Hůře srovnatelné součástky jsou vytříděny jako zmetky.
Tato automatická zařízení (mohou být koncipována i jako poloautomatická) se vyznačují velmi náročným algoritmem a jeho stanovení vyžaduje mnohaleté zkušenosti. Samozřejmostí je vybavení kontrolních a rovnacích lisů podpůrnými prvky – manipulátory, třídiči, dopravníky, zásobníky atd. Poznatky získané s vývojem a výrobou oceněných kontrolně rovnacích lisů jsou přirozeně použitelné i k rovnání součástek s nekruhovým průřezem. Zařízení řešila firma MESING v souladu s programem Průmysl 4.0, a to mnohem dříve, než byl široce medializován.
/re/
 
Publikováno: 31. 8. 2017 | Počet zobrazení: 1264 článek mě zaujal 247
Zaujal Vás tento článek?
Ano