Rosler MURR2 Schunk

Česká tribotechnika potvrzuje svou profesionalitu i na mezinárodní úrovni

V květnu letošního roku získal Ing. Jan Novák ze společnosti Kleentek jako vůbec první zástupce ČR mezinárodní certifikaci Certified Lubrication Specialist (CLS), dokládající vysokou úroveň odborných znalostí v oboru mazání a maziv, udělovanou Společností tribologů a inženýrů mazání (STLE).

 

Ing. Jan Novák je jako jediný držitel této vysoce prestižní certifikace v ČR oprávněn používat titul CLS. Stal se tak jedním z úzkého okruhu těchto specialistů v regionu Evropy. Kromě ČR působí většina evropských certifikovaných CLS expertů v Německu, tři ve Španělsku, dva v Nizozemsku, po jednom pak v Anglii, Itálii, Belgii, Norsku a Polsku. Řada evropských zemí vlastní CLS certifikované specialisty vůbec nemá, a to např. ani Slovensko, Maďarsko, Švýcarsko, Švédsko či Rusko.
Certifikovaný specialista na mazání (CLS) je jednou ze tří certifikací vydávaných STLE a jediná nezávislá certifikace pro odborníka na mazání, která ověřuje a potvrzuje rozsáhlé znalosti o mazacích technikách. Získávají ji pouze fundovaní odborníci, kteří absolvovali přísné zkoušky zahrnující kromě tribotechniky samotné i řadu oborů a technických zařízení souvisejících s tribotechnikou, prokázali odpovídající aktuální znalosti o podmínkách mazání a osvědčených postupech při údržbě v průmyslovém prostředí a mají nejméně tříleté profesní zkušenosti v této oblasti.

Mezi kompetence certifikovaného specialisty na mazání patří mj.:
- vyhodnocuje a vybírá maziva a pomáhá s jejich nákupy,
- provádí audity mazání,
- třídí maziva a sestavuje pracovní seznamy,
- rozvíjí programy zajišťování kvality a využití programů analýzy maziv,
- řeší problémy s mazáním,
- evidence záznamů o všech aplikacích, či sběru nebo likvidaci odpadu.
Hodnota certifikace STLE byla prokázána respektováním a důvěryhodností jejích držitelů u zákazníků i vědeckých pracovníků. STLE nabízí tři typy certifikací, platných po dobu tří let (poté musí být obnovovány). Jsou navrženy tak, aby byly v souladu s normami ISO 17024 a také rozlišovaly mezi důvěryhodným skutečným odborníkem a samozvaným „expertem”.

STLE
Společnost tribologů a inženýrů mazání (The Society of Tribologists and Lubrication Engineers) je považována za předního poskytovatele nekomerčního technického vzdělávání v oblasti mazání, zaměřeného na šíření znalostí o tribologii a mazacích technikách se silnou a respektovanou tradicí v oboru.
STLE slouží potřebám více než 13 000 osob a 200 společností a organizací z odvětví tribologie a mazacích strojů. Jejími členy jsou odborníci z řad zaměstnanců  světových korporací, akademických institucí a vládních agentur, zabývajících se vědou a technikou, výzkumem, vývojem a uváděním nových metod a produktů v oblasti mazání a mazací techniky na trh.

 
Publikováno: 31. 8. 2017 | Počet zobrazení: 1275 článek mě zaujal 240
Zaujal Vás tento článek?
Ano