Rosler MURR2 Schunk

MSV před vstupem do šesté dekády

Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně je nejvýznamnější průmyslový veletrh nejen u nás, ale i ve středoevropském regionu, zastoupeny jsou všechny klíčové oblasti strojírenského a elektrotechnického průmyslu. Nyní se intenzivně připravuje na svůj 59. ročník.

 

Letošní strojírenský veletrh je navíc specifický i tím, že mu předchází další z významných průmyslových přehlídek, zaměřená především na oblast strojů a nástrojů - mezinárodní veletrh EMO 2017 v Hannoveru, kde bývá tradičně premiérově prezentována řada novinek, z nichž mnohé se objeví hned po svém oficiálním představení pak i na MSV v Brně. Veletrh je tak příležitostí seznámit návštěvníky s nejnovějším vývojem v oboru strojírenství, automatizace výroby, robotiky, obráběcích a tvářecích strojů i nástrojů a vybavení pro ně. I díky tomu patří mezi stěžejní akce pro průmyslové firmy, a to nejen z řad domácích podniků.
Podle veletržních statistik organizátorů až 93 % vystavovatelů potvrzuje výrazný obchodní přínos své účasti na veletrhu, 81 % hodnotilo návštěvníky jako tu správnou klientelu a plných 92 % vystavovatelů navázalo konkrétní kontakty s potenciálními tuzemskými či zahraničními zákazníky. Pro účast dalšího ročníku veletrhu je rozhodnuto 82 % vystavovatelů, což prakticky vzato znamená, že při loňské evidované účasti více než 1700 vystavovatelů by se letošního ročníku mělo jen na základě své pozitivní zkušenosti zúčastnit nejméně 1400 firem. Pořadatelé jich ale očekávají více, obvyklá účast činí většinou přes 1500 vystavovatelů (třetina až polovina ze zahraničí) a 80 000 návštěvníků (poslední ročník jich absolvovalo 84 tisíc) se zhruba desetinovým podílem zahraničních. Podstatné je, že návštěvnost brněnského veletrhu je vysoce odborná - přes 70 % návštěvníků ovlivňuje rozhodování o investicích a třetina patří přímo k vrcholovému managementu.

Go East: po Číně nastupuje v roli partnerské země Indie
Z pohledu struktury vystavovatelů a prezentovaných komodit tvoří největší část kovoobráběcí a tvářecí stroje, nářadí, svařování, povrchové úpravy (36 %), materiály a komponenty pro strojírenství (16 %) a plasty, pryže, kompozity a chemie pro strojírenství (11,5 %), takže převážná většina (62,5 %) expozic je zaměřena do oblasti strojírenství a souvisejících oborů - automobilového, leteckého a elektrotechnického průmyslu. Struktura tak koresponduje s koncepcí této tradiční veletržní průmyslové přehlídky, která příští rok dovrší jubilejní šestou dekádu svého působení. Hlavním tématem letošního ročníku je průmyslová automatizace, prezentace měřicí, řídicí, automatizační a regulační techniky prolínající se prakticky všemi obory veletrhu. Obor elektronika, automatizace a měřicí technika je po obráběcí technice a materiálech ve strojírenství třetím nejobsazenějším specializovaným celkem veletrhu.
Partnerskou zemí veletrhu bude letos po pěti letech opět Indie, která patří mezi klíčové hospodářské velmoci a stává se po Číně (jež byla partnerskou zemí minulého ročníku) druhým nejdůležitějším obchodním partnerem ČR ze skupiny zemí BRICS (Brazílie, Rusko, Indie, Čína, Jižní Afrika). Indie má podle všeho potenciál stát se ve střednědobém horizontu třetí největší ekonomikou světa po Číně a USA. Pro ČR může být výhodou, že naše země má v Indii velmi dobré jméno díky dřívějším dodávkám investičních celků. To může pomoci nabídnout zajímavé šance pro české firmy, pro něž patří k perspektivním oblastem na tamním trhu dopravní infrastruktura, energetika, vodohospodářství, strojírenství, důlní technika, potravinářská zařízení i obory jako bio- a nanotechnologie.

 

Nejen samotný veletrh
Součástí letošní přehlídky bude již podruhé i expozice mladých inovativních firem Start-Up, kdy se v rámci třídenní prezentace mohou představit potenciálním investorům, kooperačním partnerům i široké škále odborníků. Veletrh nabízí tradičně i obsáhlý doprovodný program odborných konferencí, seminářů a workshopů na aktuální technická, obchodní a ekonomická témata. Mezi nimi např. Konference Vize v automatizaci - Průmysl 4.0, kterou pod záštitou Českomoravské elektrotechnické asociace a VUT v Brně pořádá nakladatelství Sdělovací technika, nebo konference Robot a člověk v jednom týmu, kterou pod záštitou Trade Media International pořádá Vydavatelství Nová média. Nebude také chybět tradiční roboticky řízená balicí linka Gaben Packaging Live doplněná odborným komentářem, kde se letos budou balit hračky pro dětské nemocnice. Akci zajišťuje společnost EQUICom společně s odbornými partnery.
Souběžně s MSV proběhnou rovněž veletrh dopravy a logistiky - Transport a logistika a veletrh technologií pro ochranu životního prostředí - ENVITECH, jedna z mála specializovaných akcí zaměřených na technologie, výrobky a služby, které přispívají k ochraně a obnově čistého životního prostředí.  /re/

 
Publikováno: 30. 8. 2017 | Počet zobrazení: 1178 článek mě zaujal 224
Zaujal Vás tento článek?
Ano