Rosler MURR2 Schunk

VUT a ČVUT nabídnou nový studijní obor pro Průmysl 4.0

Vysoké učení technické v Brně hostilo 12. června seminář zaměřený na Průmysl 4.0. Jedním z výsledků bude mj. i nový anglický doktorský studijní program pro zájemce z průmyslu, který společně připraví VUT a ČVUT.

 

Seminář, který zahájil rektor VUT Petr Štěpánek, usiloval o představení vládou schválené Iniciativy Průmysl 4.0. „Jedním z aktuálních problémů je nedostatek vedoucích odborníků schopných zvládnout složitost Průmyslu 4.0 v celé jeho šíři. Chybí nám vzdělaní lidé, kteří dokáží obsáhnout tuto problematiku. Brzy budeme potřebovat tyto specialisty, jsme si tudíž vědomi nutnosti rychlého dovzdělání odborníků pro oblast Průmyslu 4.0 - zejména těch, kteří působí v manažerských pozicích. VUT a ČVUT proto připraví společný doktorský studijní program, na kterém se budou podílet fakulty a výzkumná centra obou největších českých technických univerzit,“ řekl Petr Štěpánek. Nový studijní program, do kterého se budou moci zájemci hlásit po udělení akreditace, což by mohlo být koncem roku 2018, bude určen především uchazečům přímo z průmyslu a přednášky budou vedeny v anglickém jazyce.
Jak uvedl ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček, výstupy z tohoto setkání budou diskutovány s Výborem pro Průmysl 4.0, který vznikl z rozhodnutí české vlády. MPO aktuálně připravuje výzvu se zaměřením na Průmysl 4.0, kterou hodlá zveřejnit na podzim letošního roku, aby požadavky vzešly přímo z praxe. Ministerstvo počítá pro tyto účely s alokací zhruba půl miliardy korun.
Dalším z účastníků semináře byl i Vladimír Mařík, ředitel Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze, který buduje první velký český testbed na ČVUT a je připraven pomoci vytvořit podobnou testovací laboratoř i v Brně. „Základní myšlenky Průmyslu 4.0 stojí na mezioborové spolupráci. Stále se objevují nové technologie, máme nové požadavky na průmyslovou výrobu, kdy se snažíme o individualizovanou výrobu s co nejkratší výrobní dobou. Společně s CEITEC VUT a německými partnery jsme pro tento záměr získali financování 1. fáze projektu RICAIP. Bude to základ česko-německého výzkumného centra pro pokročilou průmyslovou výrobu s ambicí rozvoje evropské vědecké infrastruktury,“ uvedl Vladimír Mařík s tím, že právě technické univerzity jako ČVUT a VUT nesou velký díl zodpovědnosti za směřování Průmyslu 4.0.

První český studijní obor k Průmyslu 4.0 už běží
ČVUT má s přípravou studijních programů zaměřených na oblast moderní digitální ekonomiky a automatizované průmyslové výroby už i praktické zkušenosti. Jako první česká univerzita získala akreditaci na nový obor Průmysl 4.0, který se má zabývat propojením strojírenství a kybernetiky. Fakulta strojní ČVUT od akademického roku 2016/2017 nabízí zcela nově formou individuálního studijního plánu v oboru Mechatronika navazující magisterský studijní program Průmysl 4.0, který je reakcí na zmíněný koncept. První ročník nového oboru už mají za sebou první studenti. A vypadá to, že na úřadě práce rozhodně neskončí - o studenty už projevila zájem mladoboleslavská Škodovka nebo Třinecké železárny.

Co se v mládí naučíš...
V tomto duchu hodlají reagovat na přípravu nových odborníků technického zaměření od raného věku i školy - snaží se vzbudit zájem o techniku u nejmladší generace. Brněnská technika spouští pod označením VUT Junior technickou univerzitu pro děti. Od září proto otevírá dětskou univerzitu pro žáky druhého stupně základních škol, kde se každý měsíc dozví zajímavosti z technického nebo přírodovědného směru, jako jsou např. chemie, architektura, informatika nebo stavebnictví. Mladí nadšenci se mohou těšit např. na Elektrikárium na FEKT, kde se zábavnou formou dozví o fungování elektrické energie, nebo si vyzkouší práci špičkového vědce v technologickém institutu VUT. Závěrem se mohou těšit i na „skutečnou” imatrikulaci a promoci v novobarokní aule rektorátu VUT.
„Myslím, že je důležité nadchnout děti pro technické směry už v raném věku. Spousta žáků nastupuje po základní škole na gymnázia a nemají ještě jasnou představu, jaké možnosti studia mají. Chceme jim ukázat, že technika je zajímavý a perspektivní směr, kterým se mohou v budoucnu vydat,“ uvedl Petr Štěpánek. Své potomky mohou rodiče přihlásit na www.vutjunior.cz do 31. července 2017.

 
Publikováno: 30. 8. 2017 | Počet zobrazení: 1262 článek mě zaujal 228
Zaujal Vás tento článek?
Ano