Rosler MURR2 Schunk

Pro české i vzdálené koleje

I když si železnici většina lidí spojuje s jejími viditelnými atributy - vlaky a nádražím - neméně důležitou, a v mnoha ohledech ještě významnější, je infrastruktura a technologie skryté uvnitř nich. A právě to je doména firmy UniControls, která si za 25 let působení na trhu vydobyla renomé i za hranicemi.

 

Loni uzavřela firma významný kontrakt na dodávku řídicích a informačních systémů do rekonstruovaných vozů metra hlavního města Gruzie Tbilisi a na počátku letošního roku získala další zahraniční zakázku, když podepsala rámcovou smlouvu na dodávky elektroměrů pro rakouského železničního dopravce ÖBB-INFRA AG. Obě firmy uzavřely partnerskou dohodu definující spolupráci v oblasti dodávek elektroměrů pro systém Rail Powerbox. „Smlouvy povedou k posílení pozice na trhu měření spotřeby elektrické energie drážních vozidel v evropském prostoru,“ říká Antonín Felber, generální ředitel akciové společnosti UniControls, která je první firmou v ČR, jež s měřením trakční energie na hnacích kolejových vozidlech pro obchodní měření začínala, a to již v roce 2009.

Univerzální MOMA
Další z portfolia vyvinutých zařízení - Systém správy mobilních aplikací MOMA -  využívá přes 2000 drážních vozidel u pěti dopravců v ČR, na Slovensku a ve Finsku, pro které přenáší data z široké škály aplikací. MOMA zabezpečuje např. aktualizaci jízdních řádů pro automatické vedení vlaku, sběr dat měření spotřeby elektrické energie na vozidlech, distribuci elektronické vlakové dokumentace, nahrávání dat pro informování cestujících ve vizuální i akustické podobě, on-line přenos rezervačních dat, predikce zpoždění vlaků a informací o nástupištích.
„Data ze systému MOMA umožňují nabídnout přehled o poloze vlaků s mnohem vyšší přesností, než jak jsou ji schopny zajistit systémy správce infrastruktury,“ říká Tomáš Tichý, vedoucí projektů technického rozvoje UniControls, a doplňuje: „Aby železnice obstála v konkurenci ostatních druhů dopravy, musí nabídnout dopravcům, správcům infrastruktury a hlavně cestujícím nové služby. Ty vesměs vyžadují výměnu množství informací mezi subsystémy vlaku a mezi vlakem a pozemními systémy. Podmínkou jejich realizace je vybavení vozidel vysokokapacitní komunikační infrastrukturou.“  
Systém MOMA řeší výše uvedené problémy sjednocením komunikačních toků mezi vozidlovými aplikacemi a pozemní IT infrastrukturou do jednotné integrační platformy. Zajistí volbu bezdrátové sítě, ať už jde o sítě GSM nabízející nejlepší pokrytí, drážní sítě GSM-R, rychlé datové sítě 3G a LTE nebo lokální pokrytí WiFi. Systém řeší i otázku kybernetické bezpečnosti, takže k přenosům lze využít veřejné sítě bez budování vlastní fyzické nebo virtuální infrastruktury. Tvůrci aplikací nemusí řešit typické problémy spojené s pohybem vozidel, jako jsou výpadky spojení, navazování přenosů, změny IP adres, identifikace vozidel apod.

Budoucnost: vlaky bez oken?
Na veletrhu InnoTrans představila firma systém pro nadřazené řízení vlaku, multimediální, telematický a kamerový systém a také futuristický koncept vlaku bez oken. S konceptem letadla bez oken si už několik let pohrávají designéři výrobců dopravních letadel a je logické, že stejná myšlenka upoutala i konstruktéry kolejových vozidel. Okna se do vagónu vlaku nebo metra vyřezávají, což je stejně nákladné jako pořízení a instalace LCD obrazovky, ovšem na rozdíl od instalace vnitřního LCD displeje vyřezávání děr do konstrukce vagonu snižuje odolnost a tedy i bezpečnostní parametry trupu vagonu a pochopitelně i jízdní vlastnosti soupravy.
Hlavními novinkami firmy však byly nové systémy již reálně užívané dopravci, s nimiž UniControls slaví úspěchy u nás i v zahraničí. „Po vývoji platformy pro řídicí a informační systémy vlaku s komunikací Ethernet vznikla nová generace TCMS pod označením TCMSe (Train Control and Monitoring System based on Ethernet) a Multimediální informační systém pro cestující, který jim přinesl více informací a zábavy v železničních vozech,“ říká Antonín Felber.
Unitrack TCMSe - Modulární a škálovatelná platforma pro realizaci systémů nadřazeného řízení (TCMS) nabízí dle požadavků zákazníka snadnou integraci funkcí palubních systémů komunikační sítě, zařízení a softwarových nástrojů. TCMSe zajišťuje bezdrátovou komunikaci mezi vlakem a stacionárními systémy prostřednictvím bezdrátových 3G/4G, GSM-R a WiFi sítí. Řídicí a diagnostické funkce jsou prováděny řídicími a zobrazovacími jednotkami pro strojvedoucí a I/O systémy. Umožňuje rozsáhlý soubor diagnostických funkcí a poskytuje velkou variabilitu v připojení dalších systémů vlaku. Systém je nasazen v metru v Petrohradě nebo čínském Chengdu a využívají jej japonské dráhy Toyo Denki i ČD.
Unitrack OMTS - Univerzální řešení v sobě integruje služby orientované na cestující vhodné pro všechny typy kolejových vozidel v městské, regionální i dálkové dopravě. Jeho součástí je informační, rezervační, diagnostický a kamerový systém včetně vlakového rozhlasu. Je navržen tak, aby vzájemné vazby jednotlivých subsystémů vytvářely synergické efekty a umožnily tak snižování pořizovacích a provozních nákladů. Robustní softwarový ekosystém zabezpečuje jednotné datové rozhraní na vozidlové i pozemní systémy, správu datového obsahu, diagnostiku a vzdálený SW update. Kromě zobrazování dopravních informací (info o trase vlaku, návazných spojích, aktuální rychlosti, poloze vlaku na mapových podkladech apod.) umožňuje systém zobrazit na displejích i multimédia (obrázky, animace, prezentační a reklamní spoty), podporuje bezpečnostní funkce (nouzová komunikace, kamerový systém) a díky otevřenému rozhraní ho lze snadno rozšířit o řešení třetích stran (např. WiFi a odbavovací systémy). Toto řešení využívá např. polská PESA Bydgoscz, rumunské S.C. Atelierele C.F.R. Grivita, Pars Nova i ŽOS Trnava.  /joe/

 
Publikováno: 2. 8. 2017 | Počet zobrazení: 1479 článek mě zaujal 251
Zaujal Vás tento článek?
Ano