Rosler MURR2 Schunk

CONTROL vstupuje do čtvrté dekády

Začátkem května proběhl již tradičně ve Stuttgartu po jednatřicáté největší světový veletrh měřicí techniky a řízení jakosti, kde jsou formulovány nejnovější trendy dalšího rozvoje v tomto oboru. Zaměření veletrhu je určeno zejména pro manažery kvality, kteří jsou ve firmách odpovědní za úroveň a rozvoj metrologie.

 

Necelý měsíc po veletrhu CONTROL na něj navazuje veletrh SENSOR - TEST v Norimberku, určený primárně pro vývojáře a konstruktéry měřicí a zkušební techniky. Návštěvou těchto dvou odborných akcí lze získat nejnovější poznatky, související s měřicími metodami, stavebními prvky, měřicí technikou, ale i organizací kontroly.
Hlavním motorem rozvoje měřicí i zkušební techniky je automobilový průmysl, který má v Německu obrovské zázemí. Je proto přirozené, že je dnes Německo lídrem nejen v měřicí a zkušební technice, ale i v řízení kvality a je i nejvhodnějším pořadatelem obou těchto mimořádně významných veletrhů.

100% automatická kontrola: ano, ale jak kde
Stoprocentní automatická kontrola nebude hned tak samozřejmostí a jedním z určujících faktorů je zejména samotný charakter výroby. Je rozdíl, jestli jde o hromadnou výrobu autodílů a třeba ložisek, nebo o kusovou výrobu v méně náročných oborech strojírenství.
Montážní linky hlavních konstrukčních skupin aut (motor, převodovka atd.), ale i finální kompletace automobilů nepřipouští zmetek - pás se nesmí zastavit. Zde jsou již dnes, a to i v ČR, zásady Průmyslu 4.0 dávno samozřejmostí a do výrobních linek se standardně instalují účelově koncipovaná automatická měřicí zařízení pro permanentní 100% kontrolu.
Takové požadavky by ovšem byly v méně náročné výrobě nesmyslné (nikdo by to ani nezaplatil). Zde budou nadále platit existující pravidla pro řízení kvality. Své místo budou mít nadále ruční dílenská měřidla u výrobních strojů, přístroje koncipované pro provozní měrová střediska a přirozeně i laboratorní přístroje. Nicméně i zde jsou všeobecné trendy, aby laboratoře s velmi přesnými přístroji sloužily jako garant přesnosti a nesuplovaly provozní kontrolu (drsnost, kruhovitost atd.).
Těmto skutečnostem odpovídala i skladba prezentované měřicí techniky na veletrhu CONTROL a lze předpokládat, že totéž lze očekávat i v budoucnu.

Dílenská a komunální měřidla
Výrazné přelomové novinky jsme na veletrhu nezaznamenali, výrobci postupně zvyšují technickou úroveň a kvalitu drobnými konstrukčními úpravami nebo použitím kvalitnějších materiálů (keramika, velmi tvrdé povlaky). Většina výrobců prezentovala standardní výrobní programy. Jednou z novinek byly hlavice na měření průměrů otvorů s čistou tříbodovou metodou (dosud se používaly pseudotříbodové - odvozené od dvoubodových) od firmy HEXACON. Ta vyrábí i zajímavé hlavice na kontrolu vnějších průměrů přírubových součástek, měřidla ozubení/drážkování s jednoduchým a účelovým vedením, a to navíc se supertvrdými povlaky (tvrdší než standardní „zlatý“ TiN).

Laboratorní přístroje
Tato technika je již většinou na vrcholu technické dokonalosti, je všeobecně známá, a není účelné se tu o ní blíže zmiňovat (např. 3D kontaktní i optické měřicí stroje). Přesto bylo možné zaznamenat postupná drobná zlepšení, ale i nové metody hodnocení povrchů (např. drall). V určitých případech ale působila nepřirozeně snaha některých výrobců implementovat jejich standardní laboratorní techniku do provozních podmínek se snahou o 100% měření. Zde je prostor pro úplně jiné měřicí metody. Laboratorní přístroje se budou ale dále vyvíjet a ještě dlouho neztratí svoji pozici a význam.

Snímače a vyhodnocovací jednotky
Ani v tomto segmentu nebyly výrazné novinky. Výrobci nabízejí řadu let prakticky stejný, byť velmi kvalitní výrobní program. Výjimkou byly některé nové verze snímačů v expozicích PETER HIRT a MARPOSS. Většina firem vyrábějících ploché indukčnostní snímače s hlavním předepnutým kuličkovým vedením, opatřila tato vedení těsnicími manžetami. Docílilo se tím zvýšení spolehlivosti měření v podmínkách s vysokou prašností nebo výpary olejové mlhy v ovzduší. Maximální citlivost nepřekračuje 10 nm. Nějaký nový soubor speciálních snímačů pro provozní zakázkovou měřicí techniku jsme nezaznamenali; to platí i pro měřicí doteky.

Účelově koncipovaná zakázková měřicí zařízení
Oproti loňskému veletrhu této techniky pro 100% a linkovou kontrolu výrazně přibylo. Mimo jiné snad i proto, že někteří uživatelé již přestávají trvat na tom, že jde o ryze jejich vlastní know-how bez možnosti zakázková zařízení prezentovat. Konečně si mnozí uvědomují, že v době metrologické globalizace se připravují o vynikající reklamu. Projektanti používají hlavně nejvhodnější metody, a tak na zařízeních vidíme široké spektrum řešení od ryze kontaktních metod přes kombinované až po čistě bezkontaktní měřicí metody.

Optické měřicí systémy
Tento obor metrologie dnes zaznamenává největší rozmach. Dnešní kontrolu si nelze představit bez měřicích mikroskopů, stínových a triangulačních metod, ale i rozsáhlé skupiny kamerových systémů, které umožňují i měření velkých dílů karosérií. Nepřehlédnutelné jsou nové disperzní metody pro rychlá nanometrická měření drsnosti a úchylek geometrického tvaru (kruhovitosti, přímosti).

CONTROL a Průmysl 4.0
Na rozdíl od jiných podobných akcí zahlédli návštěvníci odkazy na Průmysl 4.0 jen ojediněle. Má to své důvody. Několik let před vyhlášením tohoto programu byly na veletrhu CONTROL 2010 formulovány budoucí trendy rozvoje strojírenské metrologie v sériové výrobě. Za těmito myšlenkami stáli metrologové a technologové německých automobilek a také specialisté Fraunhoferových institutů. Jejich vize vycházely z přirozené potřeby progresivní hromadné výroby autodílů (včetně ložisek). Přirozeně se to netýkalo kusové výroby a její kontroly. Pro mnohé vývojáře to byl tehdy šok, ale rychle si uvědomili, že je to jediná možná cesta a měřicí technika se touto cestou začala ubírat.
Uplynulo pár let, a objevil se tu Průmysl 4.0 s myšlenkami formulovanými dříve jinými. Zahraničním partnerům jsem na závěr jednání pokládal otázku, co si osobně myslí o Industrie 4.0; prakticky všichni odpovídali stejně: „Ti, co něco umí, navrhují a vyrábí sofistikovanou techniku. Kterým to není dáno, mluví o 4. průmyslové revoluci. Každý se nějak musí živit…"
Zatím jsme většinou na úrovni Průmyslu 3.0. Nezaměstnanost sice klesá, ale většina průmyslových podniků, které nás hlavně živí, pociťuje nedostatek kvalifikovaných dělnických a technických kádrů. Školství si to ovšem zatím moc nepřipouští a stále produkuje nepotřebné absolventy a bohužel i velké množství pseudotechniků. Něco navrhnout, vyrobit, smontovat, oživit a odzkoušet není v hledáčku technického školství. Dobří pedagogové obvykle dávno odešli na lépe placené funkce do průmyslu.

Fraunhoferovy instituty
Expozice oborově specializovaných Fraunhoferových institutů patří na veletrhu CONTROL k největším a nejnavštěvovanějším. Tyto ústavy jsou jedním z hlavních pilířů úspěchu německého průmyslu včetně metrologie. Němci si dobře uvědomili, že aplikovaný výzkum je vedle kvalitního školství hlavním nositelem technického pokroku, konkurenceschopnosti a v konečné fázi i životní úrovně. Vědci a odborníci těchto ústavů jsou hodnoceni podle užitné hodnoty jejich práce a hojně publikují v nejčtenějších odborných časopisech pro nejširší technickou veřejnost. My jsme aplikovaný výzkum potlačili a vědci z VŠ a ústavů AV ČR byli dosud hodnoceni podle počtu článků v impaktovaných časopisech, které kromě nich skoro nikdo nečte, a ne podle toho, co konkrétního a užitečného přinesou společnosti. Jsou přirozeně i u nás výjimky potvrzující pravidlo (jmenujme např. ÚPT AV ČR). To je ale málo. Němcům můžeme jen závidět, a to jak výsledky v aplikovaném výzkumu, tak i pokoru tamních vědců a výzkumníků, že nejsou všichni předurčeni pro pracoviště, jako jsou např. ústavy Maxe Plancka.
Na veletrhu CONTROL prezentovalo několik Fraunhoferových institutů desítky měřicích zařízení, budících u zákazníků velký zájem. V řadě případů to sice nebyly žádné unikáty, nad nimiž by experti stanuli v němém úžasu, nicméně německý průmysl dostane tato zařízení do využívání a posílí úroveň metrologie (za přispění veřejných financí).

Hodnocení
CONTROL je nejpřirozenějším zdrojem nejnovějších informací o měřicí technice a řízení jakosti a z tohoto pohledu je poněkud zarážející a nepochopitelná tak malá účast naší metrologické veřejnosti, o pedagogických pracovnících nemluvě.
Potěšitelné na druhou stranu je, že Česká republika disponuje pracovišti schopnými produkovat konkurenceschopné snímače, unikátní účelové laboratorní přístroje a hlavně progresivní automatickou měřicí techniku do náročných provozních podmínek, a to včetně unikátních automatů na bezkontaktní rychlé nanometrické měření úchylek kruhovitosti a drsnosti.
Příští 32. ročník veletrhu CONTROL se uskuteční opět ve Stuttgartu 24. - 27. dubna 2018.
Ing. Jan Kůr, Mesing / jan.kur@mesing.cz

31. Control v číslech
9. - 12. 5. 2017, Zemské výstaviště Stuttgart
940 vystavovatelů, 30 % ze zahraničí
52 500 m2 výstavní plochy
27 000 návštěvníků z více než 90 zemí
10 % nárůst výstavní plochy oproti r. 2016

 
Publikováno: 1. 8. 2017 | Počet zobrazení: 1304 článek mě zaujal 249
Zaujal Vás tento článek?
Ano