Rosler MURR2 Schunk

EMO opět v Hannoveru

Na podzim letošního roku se do Hannoveru sjedou dodavatelé nástrojů pro obráběcí stroje a výrobci kovoobráběcích zařízení, aby po dvou letech opět představili od 18. do 23. září 2017 na prestižním mezinárodním veletrhu EMO nejmodernější novinky v oboru. 

 

Bosch Rexroth představí např. ve spolupráci s výzkumnými pracovníky Institutu pro řízení výroby, technologií a obráběcích strojů na Univerzitě aplikované vědy v Darmstadtu první specifická řešení pro energeticky úsporné výrobní operace zítřka. Kromě nástrojů samotných a jejich technických parametrů nabývá na významu i možnost jejich začlenění do širších, komplexnějších inteligentních systémů. Na základě monitorování stavu, který zjišťuje a sleduje stav opotřebení, prediktivní údržba předpovídá předpokládaný vývoj budoucího stavu stroje a plánuje potřebnou údržbu. Efektivní prediktivní údržba zvyšuje úroveň dostupnosti stroje, snižuje počet servisních zásahů a umožňuje rovněž efektivnější plánování linek. I když se v oblasti monitoringu a prediktivní údržby hodně spoléhá na senzory, na veletrhu budou zastoupeny i systémy umožňující sledování nástrojů bez dalších senzorů nebo jiné elektroniky - např. softwarový balíček integrovaný do řídicího systému, který monitoruje opotřebení nástroje či poškození, a další algoritmy umožňující kontrolu stavu a chování stroje.

Chytré nástroje v cloudu
Některá řešení jsou vyvíjena přímo ve spolupráci s výrobci nástrojů či obráběcích strojů. Příkladem je systém elektronického sledování pohonných prvků pomocí vlastního řídicího systému stroje. Ten získává a vyhodnocuje všechny zprávy a signály ze stroje, které poté používá k určení dynamického chování hnacích hřídelů a vřeten. Významnou roli v moderní diagnostice a prediktivní údržbě hraje i umělá inteligence ve spojení s vysoce výkonnou vyhodnocovací logikou filtrující podstatné informace z velkých objemů dat. „V budoucnu budou řešení založená na cloudu a umělé inteligenci získávat stále větší význam,“ konstatuje Dr. Holger Rudzio, výkonný ředitel společnosti DMG MORI Software Solutions. Prediktivní údržba, kterou firma Schaeffler vyvíjí a představí na EMO v rámci projektu „Společný vývoj obráběcích strojů 4.0 s přístrojem INA Schaeffler", se zaměřuje na detekci možných závad stroje nebo problémů v procesu, než se skutečně objeví.
Na veletrhu má své neopominutelné místo i upínací technika a právě její úloha a perspektivy jsou jedním z hlavních témat veletrhu. Potenciál upínací techniky v optimalizovaných výrobních procesech bude na EMO 2017 představen ze všech úhlů pohledu. Inteligentní upínací prostředky budou hrát v digitálně propojené výrobě ústřední roli a zcela nové možnosti otevírají v této oblasti rovněž aditivní postupy, např. u výkonných extrémně štíhlých sklíčidel, kdy se na základní těleso upínače vyrobené konvenčním způsobem metodou selektivního laserového tavení nanášejí funkční části. Jak konstatuje Bernt Ritz, vedoucí odboru techniky, normalizace a upínacích prostředků v Odborném svazu přesných nástrojů VDMA, trendy, na které musí reagovat výrobci upínací techniky, lze shrnout do několika základních oblastí, jimiž jsou: stále častější obrábění kombinovaných materiálů, lehkých dílů, tenkostěnných dílů a miniaturizace konstrukčních skupin, individualizace obrobků, větší přesnost kruhovitosti a vyšší kvalita vyvažování upínaných nástrojů. Dále pak plně automatizované výrobní procesy a spolehlivá kontrola, robotizace zakládání dílů, propojení a jednoznačná identifikace součástí upínací techniky, integrace senzorů pro sběr a přenos dat a v neposlední řadě on-line konfigurátory pro upínací součásti. Silný trend je možné pozorovat i v kombinaci upínacích metod. Souvislé propojení a komunikace upínacích prostředků s obráběcím strojem jsou rozhodujícími faktory optimalizace výrobních procesů.

Pokročilé materiály a netradiční řešení
Veletrh EMO představí i inspiraci pro lehké konstrukce např. na základě CFRP - kombinovaných materiálů vyztužených uhlíkovými vlákny. Tyto velmi pevné materiály jsou oblíbené nejen ve výrobě letadel a automobilů, ale i ve strojírenství, protože jsou poměrně lehké a přitom velmi stabilní. Problematické jsou však naopak pro obráběcí stroje, které při práci s těmito materiály často narážejí na hranice fyzikálních možnosti. Překážky, které je třeba přitom překonávat, ukáže náhled probíhajícího výzkumného projektu Fraunhoferova ústavu výrobní technologie IPT v Cáchách (Aaachen). CFRP využívané místo oceli nabízejí větší dynamiku, a v porovnání s osou vyrobenou z oceli dochází ke snížení hmotnosti o cca 60 %. Výzkumníci z IPT se zaměřují jak na konstrukci stroje jako celku, tak současně i na vývoj důležitých pohonných prvků obráběcích strojů. Zkoumají s výrobcem obráběcích strojů z Magdeburku, jak se chová nová strojní součástka z CFRP (suport pro soustruh) a jak dosáhnout optimální poměr mezi hmotností a tuhostí. Výsledkem projektu by měl být dynamický, přesný a především výkonný stroj, který by měl nalézt uplatnění především v oblasti výroby pro letectví.

 
Publikováno: 31. 7. 2017 | Počet zobrazení: 1240 článek mě zaujal 259
Zaujal Vás tento článek?
Ano