Rosler MURR2 Schunk

Český průmysl může uspořit 14 % energie

Nejvyšší potenciál pro úspory energií v průmyslu mají budovy a provozní technologie, přičemž české firmy investují hlavně do výměny osvětlení, efektivnějších strojů a využití odpadního tepla. To jsou některé závěry vyplývající z průzkumu KPMG ČR pod záštitou MPO ČR a Státní energetické inspekce.

 

Cílem průzkumu je zmapovat energetickou efektivitu a budoucnost českého průmyslu, do něhož se zapojily více než dvě stovky firem. Firmy se k problematice úspor energie staví pozitivně a čím dál více jich zvažuje implementovat energeticky efektivní opatření, mají ovšem za to, že role státu v této oblasti je někdy až přehnaná. Zhruba 10 % firem se domnívá, že dosahování úspor by mělo fungovat na čistě dobrovolné bázi. Většina respondentů také nepovažuje povinnost provádět opakovaně energetický audit za funkční cestu k dosažení úspor, nicméně uznávají, že jim audit ukázal cestu, kudy se v úsporných opatřeních ubírat nebo potvrdil jejich správné směřování.

Audit nebo certifikovaný management?
Pokud jde o splnění požadavků daných předpisy a zákonem v oblasti snižování energetické náročnosti, ukázalo se, že většina firem volí energetický audit, necelá třetina certifikovaný management. Z průzkumu vyplynulo, že 70 % respondentů se rozhodlo splnit minimální požadavek novelizace zákona, tedy provedení energetického auditu. Zbylých 30 % se pak regulaci rozhodlo dostát zavedením certifikací environmentálního (19 %) nebo energetického managementu (11 %).
„Ohledně efektivity regulace v podobě energetického auditu panují mezi firmami rozdílné názory. Někdo ji vnímá pouze jako administrativní záležitost, někdo jako nesmyslnou zátěž, dalším naopak otevřelo provedení auditu oči. To samé platí i u obou systémů energetického, respektive environmentálního managementu. I v jejich případě respondenti hovoří o formální administrativně náročné záležitosti. Platí, že většina firem energetické úspory řeší sama od sebe, někde jim umožňují snižovat náklady, jinde se s vyšší efektivitou automaticky počítá u nových investic. V jiných, zejména nadnárodních společnostech, jsou bez ohledu na současnou regulaci energetické úspory nedílnou součástí průběžné optimalizace výrobního procesu, i jejich firemní kultury,“ říká Petr Lux, manažer KPMG ČR.      

  

Nejvíce energie ušetří budovy
Nejvyšší potenciál pro úspory vidí společnosti ve spotřebě elektrické energie, a to až 14 %. U spotřeby zemního plynu odhadují potenciál úspor na 10 %. Z pohledu „spotřebiče energie“ mají nejvyšší potenciál úspor budovy, přibližně 16 %, provozní technologie pak 12 %. Na spotřebě ostatních technologií jsou průmyslové firmy schopny ušetřit zhruba 6 % energie. „Zajímavým zjištěním průzkumu bylo, že společnosti, které provedly energetický audit, vidí vyšší potenciál pro úspory v budovách. Naproti tomu firmy s energetickým managementem předpokládají, že dokážou uspořit více než u budov v provozních technologiích,“ doplňuje Petr Lux.
Nejvíce firem (22 %) plánuje v následujících letech rekonstrukci osvětlení, dalších 18 % chystá investice do efektivnějších výrobních technologií, 17 % chce lépe využívat odpadní teplo a 14 % plánuje zateplovat objekty. Automatickou regulaci energetických zařízení chystá zavést 12 % firem. Ale pouze 5,5 % plánuje investovat do vlastních obnovitelných zdrojů energie.
Z kvalitativní části průzkumu mj. vyplývá, že za největší nedostatek regulace v oblasti energetických úspor firmy pokládají nedostatek informací ze strany státu. Dotazované firmy také uváděly, že mají většinou negativní zkušenosti s čerpáním dotací na úspory energií. Podniky by proto v oblasti energetických úspor ocenily více informací od státu a také sdílení know-how mezi firmami.

Tereza Skácalová

 
Publikováno: 26. 5. 2017 | Počet zobrazení: 1555 článek mě zaujal 255
Zaujal Vás tento článek?
Ano