Rosler MURR2 Schunk

Bezpečné odpojení fotovoltaiky

Fotovoltaická střešní zařízení vyrábí stejnosměrné napětí, přičemž sériovým zapojením fotovoltaických modulů do řetězců vzniká napětí až 1000 V, což je problém, pokud je zařízení poškozeno, protože se nedá vypnout a DC vedení vedou dál vysoká napětí.  

 

Při poruše to pro lidi znamená riziko zásahu elektrickým proudem v důsledku dotyku vadných modulů a vedení, nebo proudových můstků mezi volně ležícími částmi zařízení, a také riziko popálení elektrickým obloukem při hašení hasicím přístrojem či vodou. Společnost Phoenix Contact představuje na letošní veletržní akci Hannover Messe unikátní řešení v podobě systému Solarcheck RSD, které dokáže uvést fotovoltaická zařízení při poruše automaticky do bezpečného stavu. Inteligentní odpojení fotovoltaického modulu s technologií Auto Rapid Shutdown zajišťuje bezpečnou práci ve fotovoltaických zařízeních. Tato patentovaná technologie je spolehlivější a rychlejší než jakýkoliv lidský odhad nebo manuální zásah.
Solarcheck RSD analyzuje poměry proudu a napětí na straně DC a podle principu Failsafe vede každá odchylka od normálního provozního stavu nebo odpojení měniče k aktivaci inteligentní technologie Auto Rapid Shutdown. Ta uvede Solarcheck RSD do bezpečného stavu s odpojením fotovoltaického modulu, takže při instalaci, údržbě nebo v nebezpečných situacích chrání před životu nebezpečným zásahem elektrickým proudem. Nové spuštění zařízení probíhá automaticky, pokud je okolí zařízení bezpečné a v technicky bezvadném stavu. Solarcheck RSD následuje provozní stav měniče. Je proto možné zařízení, např. kvůli údržbě, jednoduše manuálně zapnout a vypnout pomocí měniče.
Solarcheck RSD sestává z jednotek pro odpojení jednotlivých fotovoltaických modulů a spouštěcích jednotek, které uvádějí systém opět do provozu. Každá odpojovací jednotka odepíná příslušný modul od svazku řetězců. Spuštění probíhá automaticky při závadách a při každém odpojení měniče. Celková strana stejnosměrného napětí fotovoltaického zařízení je pak maximálně v oblasti ochranného malého napětí, takže nehrozí nebezpečí zásahu vysokonapěťovým elektrickým proudem.
Systém lze jednoduše instalovat do nových i stávajících zařízení, k uvedení do provozu není nutné žádné programování nebo manuální nastavení. Pracuje samostatně, nevyžaduje žádnou dodatečnou komunikaci.
 

 
Publikováno: 1. 7. 2016 | Počet zobrazení: 1439 článek mě zaujal 288
Zaujal Vás tento článek?
Ano