Rosler MURR2 Schunk

Polyuretanové podlahy pro průmyslové provozy

Specialisté firmy Basf na stavební řešení prezentovali na veletrhu IFFA, který se konal počátkem května ve Frankfurtu, hygienickou podlahu pro vysoké zatížení (tzv. kategorie “heavy duty”) Ucrete. 

 

Tento vysoce pevný polyuretanový podlahový systém s vysokou odolností se podle výrobce mimořádně dobře hodí ke splnění zvláštních požadavků zpracovatelského průmyslu, např. v potravinářství, ale i tam, kde jsou kladeny vysoké nároky na čistotu a hygienu, např. ve farmaceutickém průmyslu. Je vhodný také pro prostory, kde jsou používány kyseliny a jiné agresivní čisticí prostředky, např. v chemickém průmyslu.
Podlahy čelí průběžně intenzivnímu působení vlhkosti, mastnoty a horké vody používané pro čištění. Povrchy musí splňovat nároky na vysoké tepelné, chemické a mechanické namáhání, kromě toho musí také splňovat zdravotní a bezpečnostní požadavky. Polyuretanové podlahové systémy Ucrete se v těchto aplikacích dokonale osvědčily a nabízejí dlouhou životnost a bakteriální čistitelnost srovnatelnou s nerezovou oceli. V závislosti na tloušťce vrstvy mohou odolávat teplotám v rozmezí od -40 do +130 °C. Podlahové systémy, které jsou k dispozici v sedmi různých barvách, jsou extrémně odolné proti nárazu a také vykazují vysokou chemickou odolnost a účinné protiskluzové vlastnosti. 
Zejména při renovacích je jednou z klíčových výhod rychlé zpracování, vzhledem k tomu, že polyuretanové betonové systémy vyzrávají velmi rychle. Např. plochy na které je aplikována vrstva specifikace Ucrete UD200SR, mohou být vráceny do provozu již za 5 hodin při teplotě 10 °C, což znamená, že celé podlahy mohou být renovovány prakticky během normálních technologických přestávek ve výrobě. Tím jsou výrazně minimalizovány prostoje. Podlahy Ucrete jsou bez zápachu a nemají žádný vliv na chuť, mohou dokonce být položeny zatímco normální výroba pokračuje. Splňují požadavky AgBB (německého Výboru pro posuzování zdravotního stavu stavebních výrobků) a jsou držitelem zlatého certifikátu "Indoor Air Comfort".
Nové řešení nabízí jednotný a bezproblémový podlahový systém, který vytváří bezpečné a atraktivní pracovní prostředí. Využívá technologii založenou na polyuretanové pryskyřici, která dává podlahám mimořádnou odolnost vůči agresivním chemikáliím, extrémním mechanickým a tepelným šokům. Unikátní “heavy duty” polyuretanová pryskyřice Ucrete je vyráběna v několika různých provedeních pro specifické požadavky a různé aplikace:

JSA - pro silné provozní zatížení v suchých a hygienických podmínkách, nabízející kromě již zmíněných parametrů odolnosti i antistatické vlastnosti.
HPQ - v kombinaci s barevnými křemennými částicemi se uplatní v aplikacích, kde jsou kromě odolnosti kladeny nároky i na estetiku.
DP - zajišťuje definovaný povrchový profil s protiskluzovými nároky po celou dobu životnosti podlahy.
IF - obsahuje kovové částice, které jí dávají výjimečnou odolnost vůči agresivnímu provozu.
MF - pro mimořádnou odolnost vůči agresivním chemikáliím, rozpouštědlům a silnému provozu v suchých a hygienických podmínkách.
RG - verze pro rohové obložení, úhly a hrany a krycí lišty v agresivním prostředí.
TZ - je označení pro verzi “terrazzo aesthetics” vytvářející odolný terasový povrch např. do prostředí tzv. čistých provozů ve farmaceutickém průmyslu.
UD 200 - pro rychlou instalaci podlah odolných vysoké teplotě a chemikáliím v mokrém a mastném prostředí.
 

 
Publikováno: 1. 7. 2016 | Počet zobrazení: 1400 článek mě zaujal 323
Zaujal Vás tento článek?
Ano