Rosler MURR2 Schunk

Roboti – důležitá součást logistiky

Robotickými technologiemi je ovlivněno nejedno průmyslové odvětví, ale do logistických procesů se zatím nedostaly. Podle současných výzkumů se až v 80 % logistických provozů pracuje manuálně. Je to zapříčiněno složitostí činností, jako jsou manipulace s různorodými předměty v různých kombinacích, navíc na omezeném prostoru a v blízkosti lidí.   

 

Logistická společnost Deutsche Post DHL Group představila zprávu o trendech s názvem Robotika v logistice, která ukazuje, jak se stanou robotické technologie důležitou součástí světa logistiky, a jak její využití ovlivní dodavatelské řetězce. Zpráva zdůrazňuje, že vývoj nové generace robotů jde rychle dopředu, roboti budou nejen reagovat na prostředí, pohybovat se, ale také budou rozumět lidem a vykonávat úkony společně s nimi. Trh je v tomto oboru urychlován intenzivním růstem elektronického obchodu, ale musí se zároveň vypořádat s vysokým podílem lidské práce ve skladech a distribučních centrech e-shopů, kde se potřeba obsazení pracovních míst střetává s trendem klesajícího počtu a stárnutí zaměstnanců.
V tomto důsledku podporují vlády i skupiny rizikových investorů kapitálově novou vlnu výzkumu zaměřeného na vývoj robotů vhodných pro logistiku. Kromě USA, Číny, Ruska a Japonska má v této oblasti silné postavení i Evropa. V rámci programu SPARC Evropské komise bude EU investovat 700 mil. eur do výzkumu robotické technologie a konsorcium 180 evropských společností přislíbilo do roku 2020 dalších 2,1 mld. eur.
„I když jde v logistice vývoj rychle dopředu, k zavádění novinek nedochází tak pružně, jak bychom si představovali. Čárové kódy se např. používají zhruba 50 let, a i přesto, že existuje řada novinek, jejich využití stále převládá. V případě robotů by však jejich uvedení do praxe mohl výrazně urychlit aktuální nedostatek pracovních sil, se kterým se logistika potýká. Navíc manipulace se zbožím bude rychlejší a ekonomičtější,“ řekl Petr Polák, IT Delivery Manager DHL v ČR.
DHL Group již zahájila testy, které mají poskytnout odpověď, jakou roli by mohla robotizace sehrát v logistice. Zkouší spolupracující roboty ve vybraných skladovacích provozech s cílem nalézt řešení pro transformaci dodavatelských řetězců. Přehled výsledků z testování byl představen v dubnu na první akci Robotics Day v Inovačním centru DHL v Německu za přítomnosti předních výzkumníků v oblasti robotiky. /zm/
 

 
Publikováno: 1. 7. 2016 | Počet zobrazení: 1470 článek mě zaujal 311
Zaujal Vás tento článek?
Ano