Rosler MURR2 Schunk

Své školy chce stále více firem

Vlastní školy provozují zatím jen velké podniky jako strojírenští giganti Vítkovice Machinery Group, Třinecké Železárny, ŽDAS nebo Škoda Auto, která má kromě svého středního odborného učiliště dokonce jako jediná v ČR i vlastní vysokou školu technického zaměření. To by se však v následujících letech mohlo změnit, protože záměr zřídit své vlastní vzdělávací instituce už oznámily i další firmy.  

 

Jednou z možností je převzetí, resp. navázání na dosavadní tradici podnikového vzdělávání, což je třeba případ Třineckých železáren. Škola tam fungovala už od 30. let minulého století, nejdříve jako základní, poté po válce jako závodní učňovská škola, základní odborná škola a Středisko pracujícího dorostu až do počátku 50. let. Poté jako odborné a střední odborné učiliště střídavě v gesci státu a železáren. Ve své současné podobě, kdy je zřizovatelem podnik, funguje od roku 2009 jako soukromá střední škola, resp. od léta 2011 jako Střední odborná škola Třineckých železáren. Podnik tedy de facto vzdělávání svého technického dorostu nepřerušil a udržel si je v rámci své firemní struktury. Škola zavedla od loňska kreditní systém po vzoru univerzit k motivaci žáků o co nejlepší výsledky po celou dobu studia. Nejlepším pak nabízí pracovní příležitosti a možnost stát se kmenovými zaměstnanci. Pro školní rok 2016/2017 otevírá tří a čtyřleté studijní obory ukončené maturitní zkouškou. Ve čtyřletých studijních plánech lze získat kvalifikaci v oborech elektrotechnik, hutní operátor a mechanik seřizovač CNC strojů. Tříleté obory zahrnují strojírenské profese jako, elektrikář, instalatér, hutník, slévač, obráběč kovů či strojní mechanik.
Další, ovšem obvykle výrazně komplikovanější a náročnější možností, je zřízení školy zcela nové. Touto cestou se vydal např. český výrobce elektrotechniky a elektroniky Jablotron. Firma chce zřídit v Jablonci nad Nisou technické lyceum primárně zaměřené na elektrotechniku, a v případě, že se koncept osvědčí, počítá i s dalším rozšířením oborů. Jablotron původně chtěl převzít vybrané obory na jablonecké Střední průmyslové a technické škole, ale nepodařilo se dosáhnout potřebné dohody s jejím zřizovatelem - krajským úřadem. Firma od státu kromě jasně definovaných pravidel podporu nežádá, vše hodlá zvládnout vlastními silami, případně ve spolupráci s dalšími partnery z průmyslového sektoru. Projekt pokračuje, záměr zřídit a otevřít technické lyceum nadále trvá, ale otevření školy odhadují v Jablotronu nejdříve na školní rok 2018/2019.
Nová pravidla pro podnikové školy
Poslanci loni schválili novelu školského zákona, díky níž mohou oficiálně firmy nebo jejich sdružení od září zakládat vlastní střední školy a učiliště. Byl také vytvořen legislativní nástroj, o který se budou moci krajské úřady opřít, pokud budou chtít školy převést na firemní. Až dosud se musely řídit pravidly pro klasické komerční soukromé školy, zatímco inovované předpisy by měly lépe vyhovovat tomu, aby školy vznikaly podle skutečných potřeb trhu práce a ne jako komerční projekty. Aby absolventi nebyli úzce profilovaní jen pro určitého konkrétního zaměstnavatele, měly by zajistit jak státní maturitní nebo profilovou zkoušku, tak rámcové vzdělávací programy, v nichž je přesně stanoven povinný obsah a 30 % je k dispozici jako prostor pro konkrétní podnikovou profilaci. Kvalita absolventů by tak měla mít i u různých zřizovatelů škol víceméně standardizovanou úroveň. Pokračuje i úsilí prosadit další legislativní změny, které by mohly jejich zakládání podpořit, jako např. daňové úlevy pro firmy, které provozují vlastní školy.
 

 
Publikováno: 1. 7. 2016 | Počet zobrazení: 1416 článek mě zaujal 266
Zaujal Vás tento článek?
Ano