Rosler MURR2 Schunk

Inteligentní technologie řízené pomocí WMS

Téměř každý sklad je dnes řízený. Termín Warehouse Management System (WMS) je skloňován ve všech pádech a v nejisté době je hledání úspor a zvýšení efektivity jakéhokoliv řešení denním chlebem každého vedoucího pracovníka.   

 

Čárové kódy a RFID technologie odvádějí svou nejlepší práci tak jak umí, ale je možné udělat ještě něco dalšího? Díky neustálému technologickému rozvoji je jednou z cest nasazení nejmodernějších technických prostředků.

Dynamické skladování
Prakticky každý už se dostal do situace, kdy mu jeho současný sklad přestal dostačovat kapacitou. Klasický regálový sklad již naštěstí prošel několika evolucemi a v současné době jsou k dispozici moderní systémy dynamického skladování, které na malém půdorysném prostoru nabízí maximální skladovou plochu. Kvalitní WMS dokáže tyto skladové prostředky řídit efektivně tak, aby byly jejich možnosti využity na maximum. Jde především o přistavování polic se správným zbožím dle aktuální fronty práce a časové optimalizace z hlediska manipulačních dob. Nutná je také okamžitá reakce na změnu či naprosto bezproblémové ovládání z hlediska uživatele s přihlédnutím ke skladovým procesům. Dobře řízený výtahový systém za pomoci WMS dokáže nejenom výrazně zvýšit skladovací kapacitu na malém prostoru, ale také zkrátit čas potřebný k vychystávání.

Automatická manipulace
Klasická manipulační technika vyžaduje pokaždé ke svému provozu řídící lidskou osobu, která se bohužel nikdy nezbaví své schopnosti dělat chyby. Je však možné zajistit manipulaci automatickou, která je nejenom rychlejší, ale především stoprocentně přesná. K přesunu mezi definovanými místy v prostoru skladu jsou často využívané válečkové dopravníky, jež představují dálnici s automatickým provozem. Řídicí systém může být nejenom statický, často naprogramovaný v rámci PLC automatu, ale také dynamický s napojením na nadřazený systém skladového hospodářství. Ten umožňuje definovat nepřeberné množství kritérií, podle kterých je možné vlastní pohyb zboží po dopravníku dynamicky určovat a také sledovat.

Pokročilé vychystávací systémy
Operátorovi ve skladě, který má vychystat dle předem daného seznamu různé druhy různého zboží, dokáže situaci výrazně zjednodušit technologie Pick by Light, která ho navádí pomocí světelných signálů rozsvícených u té správné pozice se správným výrobkem. Veškeré informace jsou dodávány a následně předávány zpět do WMS systému, zajišťujícího trvalou kontrolu nad probíhajícími operacemi a vysokou efektivitu.
Další pokročilou technologií je také tzv. Pick by Voice. Příkazy k vychystání v tomto případě nejsou předávány v papírové podobě, ale komunikace se systémem probíhá v přirozeném jazyce formou rozhovoru. Operátor je vybaven sluchátky s mikrofonem a při vyskladňování se řídí příkazy, jež slyší ve sluchátkách a operace potvrzuje předem danou odpovědí, případně přečtením kontrolních číslic z identifikačního čárového kódu manipulační jednotky.
Výčet uvedených možností představuje několik zajímavých cest, jak za pomoci nejnovějších technologických prostředků vylepšit stávající skladové procesy, ale ne každý se dá uplatnit všude.
 

 

 
Publikováno: 5. 1. 2012 | Počet zobrazení: 2408 článek mě zaujal 512
Zaujal Vás tento článek?
Ano