Rosler MURR2 Schunk

RFID expediční brána - potenciál pro zvýšení efektivity

Speciálně vyvinuté zařízení zajišťuje automatické sledování sériových čísel a typů výrobků a správnost expedovaných palet bez nutnosti zásahu či manipulace se zbožím obsluhou.   

 

Tento systém řeší expedici zboží pomocí radiofrekvenční bezkontaktní technologie - RFID. Mezi největší přínosy systému patří především rychlost, spolehlivost a hromadné načítání dat, eliminace chyb a omylů při expedici, snížení manipulace s expedovaným zbožím, přesnost vyhodnocení, okamžité výstupy pro informační systémy uživatele a zpětnou dosledovatelnost.
Díky univerzálnosti nasazení je možné tento systém instalovat buď samostatně nebo kombinovat s použitím čárových kódů. Objem expedice u zákazníka, kde byl tento systém nasazen, se pohybuje okolo 400 expedovaných palet denně, tedy až 100 000 palet ročně. Po nasazení systému došlo ke zvýšení efektivity o 35 %. Nicméně tento systém je připraven pojmout mnohonásobně větší objem expedice.

Složení celého systému:
RFID tiskárna spolu s papírovými samolepícími etiketami, které v sobě mají integrován RFID inlay, tvoří část, kde se výrobky či produkty označují. Uživatel má  možnost specifikovat jednak velikost, tvar, typ a barvu etikety, ale také informace, které budou vytištěné na etiketě, spolu s informacemi zapsanými v RFID čipu. Tento způsob označení se nazývá SmartLabel. Od chvíle označení je tedy možné využít identifikace pomocí čárového kódu či RFID nejen během procesu expedice, ale ve všech procesech v celém logistickém řetězci až po koncového zákazníka.
Druhou částí systému je pak samotná RFID expediční brána, která je připojena k informačnímu systému zákazníka. Díky poskytnutým informacím o skladbě očekávaných sériových čísel či typů produktů ze systému je schopna přesně vyhodnotit správnost právě expedovaných palet. Pro snímání a vyhodnocení je přitom zapotřebí jen pár sekund. Vše se děje plně automaticky bez nutnosti zásahu. Obsluha expedice je pouze informována pomocí světelné nebo zvukové signalizace spolu s přesným zobrazením aktuálního stavu na monitoru.
Jeden cyklus čtení a vyhodnocení funguje následovně: při přiblížení vozíku s  paletami do RFID expediční zóny se rozsvítí oranžové světlo, které znamená zahájení čtení a vyhodnocování. Od prvního okamžiku čtení je zahájena komunikace s informačním systémem zákazníka a probíhá průběžné vyhodnocování správnosti. Pokud je zjištěna chyba ve skladbě expedovaných palet, dochází k rozsvícení červeného světla a je informován vedoucí pracovník. V případě, že je vše v pořádku, rozsvítí se zelené světlo a pracovník bez nutnosti s vozíkem zastavovat pokračuje na nakládací rampu a umísťuje palety do přistaveného kamionu. Přesný zápis seznamu expedovaných palet je proveden v okamžiku, kdy vozík projede za hranici expediční brány, což je zajištěno použitím kombinace optického čidla s označením vozíku RFID tagem. Zároveň zhasnou všechna světla a systém je připraven pro další expedici.
Jeden cyklus expedice je přitom otázkou několika sekund. Samozřejmostí je propojení se stávající strukturou logistických systémů (dle vyjádření ATOZ Logistics uvedla jako největší bolest v nedávném průzkumu nadpoloviční většina logistů v  České a Slovenské republice).

Systém eliminuje:
• Nutnost obsluhy opouštět kabinu vysokozdvižného vozíku
• Skenovat každou krabici zboží jednotlivě
• Možnosti lidských omylů
• Vícenáklady spojené s expedicí zboží
 

 

 
Publikováno: 5. 1. 2012 | Počet zobrazení: 2383 článek mě zaujal 535
Zaujal Vás tento článek?
Ano