Rosler MURR2 Schunk

Fleet management Toyota I_Site Okamžité výsledky, měřitelné přínosy

Progresívní fleet management Toyota I_Site poskytuje vlastníkům a správcům flotily manipulační techniky informace a podporu potřebnou pro efektivnější a strategické řízení procesu manipulace s cílem výrazně snížit celkové provozní náklady.   

 

Principem činnosti Toyota I_Site jsou uživatelsky vyladěné reporty obsahující údaje o činnosti vozíků kombinované s adresnými analýzami a doporučeními expertů ze společnosti Toyota Material Handling.
Různých hotových systémů správy flotily, které ale neumožňují individuální přístup je na trhu mnoho. Toyota obohacuje správu strojového parku o inteligenci, která umožní přijímat správná manažerská rozhodnutí a přináší vám přehled a kontrolu, kterou potřebujete ke zvýšení bezpečnosti, snížení nákladů a zvýšení produktivity. Posunula správu strojového parku o notný kus za hranice tradičních nástrojů, a to zejména díky konzultacím a expertním doporučením kombinovaným s bohatou nabídkou integrovaných ekonomických dat a údajů o strojovém parku.

Toyota I_Site efektivně řídí proces manipulace
Progresivní fleet management Toyota I_Site umožňuje měřit bez prodlení prakticky každý aspekt manipulačního procesu a snáze tak docílit zlepšení na všech úrovních. Je unikátní kombinací promyšlené technologie, cenných informací, odborných znalostí a analytické podpory, jejímž výsledkem jsou jasně měřitelná zlepšení v oblasti produktivity, využití strojového parku, chování řidičů a snižování nákladů. Například náklady na škody způsobené řidiči nesoustředěnou nebo zbytečně riskantní jízdou klesají již v prvních týdnech po nasazení Toyota I_Site o desítky procent.

Přímočaře k levnějšímu provozu vozíků
Proces implementace začíná detailním pohovorem se specialisty Toyota I_Site, v rámci kterého se snaží pochopit vaše specifické obchodní cíle a provozní podmínky. Následují adresná doporučení a systém reportů na míru. Detailní, zároveň však snadno použitelné výkazy kombinují prvky jako je úroveň využití vozíků nebo údaje o nárazech získané prostřednictvím bezdrátového datového připojení s provozními informacemi, jako jsou údaje o smlouvách, náhradních dílech a servisních nákladech.
Jakmile je služba Toyota I_Site instalována, může uživatel začít pracovat na kontinuálním zlepšování svých provozů. Aktivity mohou zahrnovat cokoli od zajištění školení pro řidiče, kteří zaznamenali nadměrný počet nárazů, po upravení kritických míst pracovního procesu za účelem zvýšení efektivity, nebo dokonce změny strojového parku v podobě zredukování počtu vozíků. Díky Toyota I_Site mohou podniky identifikovat a okamžitě řešit každodenní provozní problémy a zároveň řešit problematiku manipulace s materiálem v širších souvislostech a z dlouhodobější, strategické perspektivy.
Snížení nákladů při současném zachování bezpečnosti a kvality je nejvyšší prioritou uživatelů. Toyota I_Site přináší přesně takové informace, podporu a doporučení, jaké podniky potřebují ke kontrole nákladů.

Máte problémy s poškozenými vozíky?
Prostředí mnoha skladů je v dnešní době charakterizováno vysokou frekvencí manipulace. Více je požadováno za kratší dobu, vozíky jsou rychlejší i rychleji akcelerují. Zvyšuje se i hodnota zboží na paletách i vybavení skladů. Na řidiče doléhá větší stres a výsledkem jsou nehody a škody.
Jste nespokojeni s příliš vysokou úrovní škod způsobených řidiči a vozíky ve vašich skladech a je vaším cílem nulová nehodovost? Není možné všechny škody eliminovat nastavením vhodných pracovních postupů a interních předpisů? Vaši řidiči je nedodržují a není možné je mít neustále pod kontrolou nebo zavinění všech škod způsobené nárazy jednoznačně prokázat? Cítíte se dušeni vysokými náklady a připravují vám škody na zboží a skladových technologiích horké chvilky? Pak věnujte pozornost následujícím řádkům.

Identifikujte problém
I ve skladu velmi často platí pravidlo 80/20. Tzn., že 20 % řidičů způsobí 80 % škod. Je důležité tyto řidiče identifikovat a přijmout taková opatření, která povedou ke zlepšení situace. Jednou z cest, která může provozovatelům vozíků usnadnit situaci je vybavení vozíků šokovými senzory. Šokové senzory jsou jednoduché přístroje, které jsou schopné přesně zaznamenat a měřit vnější vlivy a šoky, a to s velkou přesností a v několika úrovních. Většina vozíků může být vybavena tímto zařízením přímo z výroby.

Jak to funguje?
Šokový senzor je schopný zaznamenávat informace o nárazech na dvou osách - x a y. Jsou zaznamenávány jen nárazy, které svoji intenzitou překročí nastavenou úroveň, přičemž úroveň citlivosti senzoru může být měněna. Překročí-li síla nárazu nastavenou úroveň, vozík může automaticky zpomalit na rychlost pouhých 2,5 km.h-1 nebo zastavit. Jednoduchý reset, který poté uvede výkonové parametry do původního stavu, může být proveden například zadáním určitého PIN kódu, ale existují i další možnosti.

Výhody, které přináší šokový senzor na vozíku:
-    může být změřena intenzita nárazu do vozíku
-    je zaznamenán přesný čas nárazu
-    nárazy mohou být přiřazeny konkrétnímu řidiči na základě jeho PIN kódu
-    je zaznamenáno bezohledné a nebezpečné chování řidiče
-    instalace vede k lepšímu chování řidičů a k lepšímu chápaní hodnot, s kterými pracují
-    instalace vede ke snížení počtu poškození vozíku, regálů i zboží

On-line vyhodnocování s fleet managementem Toyota I_Site
Je-li šokový senzor použit například ve spojení se systémem Toyota I_Site, je jednou z velkých výhod schopnost systému monitorovat a vyhodnocovat záznamy on-line, aniž by musel oprávněný pracovník chodit k vozíku. Záznamy o nárazech mohou být sledovány z mnoha hledisek - podle síly nárazu, podle umístění flotily, podle konkrétního typu vozíku, každý vozík individuálně, každý řidič, resp. jeho osobní PIN, individuálně. Výsledky mohou být dále neomezeně sortovány a statisticky zpracovávány.

Tlak na správné chování řidičů
Systém vytváří tlak na lepší chování řidičů, ale na druhou stranu umožňuje i objektivní hodnocení jejich výkonu. I dříve bylo možné škodu nějak vyčíslit, ale chyběla přesná a průkazná data o síle nárazu i o viníkovi. Průkazné statistiky jsou díky šokovým senzorům k dispozici kdykoli a velmi rychle. Statistické údaje o využití vozíku jsou přesné, jasně vypovídající a prakticky okamžitě dostupné. Stačí jedno kliknutí myši. Přesné informace a důraz na lepší chování řidičů tvoří velmi produktivní funkční celek, přičemž každý jednotlivý dílek skládačky celkového obrazu má svůj význam. Je prakticky nemožné ošidit šokový senzor a nejde ani svést vlastní chybu na jiného řidiče bez znalosti jeho PIN kódu. Znáte-li chybující řidiče, je možné jim pomoci například dodatečným školením.

Tři roky poté, co společnost TMHE uvedla systém vzdálené správy flotily Toyota I_Site na trh, hlásí významné a měřitelné přínosy pro své podniky zákazníci již ze 17 zemí Evropy.

•    jednoduchá instalace - žádné speciální požadavky na HW a SW
•    instalace bez ohledu na typ a značku vozíku
•    přenos dat zajištěn přes mobilního operátora
•    soubor dat k dispozici přehledně přes webové rozhraní
•    přístup z jakéhokoli počítače s připojením na internet
•    zabezpečený přístup pomocí jména a hesla
•    provozní a servisní data s detailním členěním - náklady, lokace
 

 

 
Publikováno: 5. 1. 2012 | Počet zobrazení: 2406 článek mě zaujal 513
Zaujal Vás tento článek?
Ano