Rosler MURR2 Schunk

Škola Linde má akreditaci od Ministerstva školství

Linde škola je projekt nových a opakovaných školení obsluh manipulační techniky, který v Linde Material Handling ČR běží již 6 let. Jde o službu s celostátní působností. Co je v projektu nového jsme se zeptali Ing. Luboše Procházky, obchodního ředitele servisu Linde Material Handling ČR.  

 

Nového je v projektu hodně, posilujeme naše regionální servisní týmy o další školitele, v loňském roce jsme také získali akreditaci od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k provádění rekvalifikací zaměřených na získání nových kvalitních řidičů vozíků.

Jak se v projektu projevilo krizové období?
V období recese firmy objednávaly méně základních školení, nábor zaměstnanců se v mnoha firmách úplně zastavil. Někteří dřívější klienti přesunuli svou výrobu dále na východ, někteří s výrobou skončili úplně. Nicméně i v nejtěžších dobách se naši školitelé nezastavili a naše dobré reference nám zvláště u podniků ve skupinách a nadnárodních firmách pomohly najít nové zákazníky.

Kde vidíte výhody vašeho projektu Škola Linde?
Je to především perfektní znalost techniky, pro kterou lektor provádí školení. Znalost nejnovějších servisních informací, ovládacích prvků, informací na displeji, chybových kódů, sdílení dat a informací. Naši lektoři nejsou vůči sobě v žádném konkurenčním vztahu a sdílejí spolu zkušenosti z celého trhu. V jednom regionu se například stane závažná nehoda vozíku a nejpozději při následujícím semináři se o ní dozví všichni lektoři vše potřebné. Můžeme pak zákazníky s podobnými provozy upozorňovat na rizika a varovat je před možnými problémy. Naší devizou je flexibilita a rychlost. Když se přiblíží termín pravidelného školení např. 120  osob u velkého zákazníka, víme o něm dopředu, zajistíme, aby bylo pro tento termín volných více lektorů a přesuneme je do potřebného regionu. Všichni naši školitelé jsou kmenovými zaměstnanci Linde a ve firmě pracují řadu let. Nikdo z nich nezačínal přímo na pozici lektora, takže je velkou výhodou, že mají širší zkušenosti z oboru manipulace. Procesy související se školením jsou popsány v systému EN ISO 9001:2008, školení mají jasný řád a jsou snadno modifikovatelná s ohledem na potřeby konkrétních provozů.

Jak se zaměřujete na každodenní údržbu vozíků?
Každý zákazník chce snížit náklady na provoz vozíků. Některým nákladům se vyhnout v praxi nedá, ale kromě toho je řada příležitostí, kdy to jde. Řidiči by měli správně provádět tzv. denní údržbu vozíku – jde hlavně o celkovou vizuální kontrolu zdvihacího zařízení, vidlic, pneumatik, stavu provozních náplní. Důležitá je správná péče o trakční baterii u elektrického vozíku a o startovací baterii u vozíku se spalovacím motorem. Lektoři toto v našich školeních velmi zdůrazňují, protože sami vědí, kolik prostředků je možno ušetřit na full-servisových projektech, když řidiči vědí, co mají kontrolovat a dělají to. Příklady jsou jasné. Nekontroluje se výška hladiny motorového oleje? Motor se může zadřít. Nedolévání destilované vody do trakční baterie má za následek snížení počtu využitelných cyklů, cizí předmět v pneumatice může způsobit při dalším používání její nenávratné poškození, atd.

 

 

Co znamená v praxi získání Akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy?
Udělením akreditace jsme oprávněni vést rekvalifikační kurzy a spolupracujeme s Úřady práce na celorepublikové úrovni. Pro systém permanentního vzdělávání můžeme vycházet z vlastních zkušeností, již před třemi lety jsme získali certifikaci pro bezpečnost práce a ochrany zdraví při práci BS OHSAS 18001:2007.
Akreditace udělená státním orgánem je pro nás zavazující a velmi si vážíme toho, že jsme dostali důvěru v oblasti rekvalifikačních kurzů. /jv/
 

 

 
Publikováno: 5. 1. 2012 | Počet zobrazení: 2414 článek mě zaujal 515
Zaujal Vás tento článek?
Ano