Rosler MURR2 Schunk

Skladiště elektřiny na kolech

Pětinu elektřiny v Dánsku vyprodukuje vítr a tento podíl do roku 2025 vzroste na polovinu. Problémem ovšem zůstává, že při silném větru rotory turbín generují víc elektřiny, než dokáže dánská rozvodná síť zvládnout.   

 

Dánové přebytek elektrické energie z obnovitelných zdrojů posílají do sousedních zemí a ještě za to i platí. Intenzivně proto hledají technologie na akumulaci přebytků elektřiny. Orientují se hlavně na baterie používané v elektrických vozidlech. Chtějí, aby do 10 let každé desáté auto v Dánsku využívalo k pohonu elektrickou energii získanou z větru.
Poněvadž v současnosti musíme na evropských cestách hledat nějaký elektromobil spíše drobnohledem, vypadá tento nápad až příliš ambiciózně. Dánsko však v oblasti elektrické mobility rozběhlo množství projektů a pokračuje kupředu velmi rychle. Na některých participuje také společnost Siemens, která kromě jiného vyvíjí řešení pro připojení vozidel na rozvodnou síť.

Vítr pod kapotou
Na světovém ekologickém summitu o klimatických změnách v Kodani v prosinci 2009 představil Siemens tři automobily s elektrickým pohonem Stormster, které jsou výsledkem spolupráce s německou firmou Ruf, specialistou na úpravu vozidel. Mají integrovaný nabíjecí systém a lze je dobíjet z každé elektrické zásuvky na 230 až 400 V. Čas nabíjení závisí na výstupním výkonu, který zásuvka poskytuje. Vývojáři předpokládají, že v střednědobém horizontu dosáhnou takových výkonů, které výrazně sníží čas potřebný k dobíjení.
Specialisti na elektrická vozidla ze společnosti Siemens se účastní také rozsáhlého projektu Edison, který by měl přivést flotilu tisíce elektromobilů k elektrickým zásuvkám a připojit je na proměnlivou energii větru. Praktické zkoušky se uskuteční na dánském ostrově Bornholm v Baltském moři. Testovací vozidla se budou dobíjet elektřinou získanou z větru přes veřejnou síť. Pokud budou požadavky na odběr narůstat, například v čase ranních špiček, zaparkovaná vozidla budou vracet energii zpět do sítě.
Dánové doufají, že takto překlenou fluktuace v dodávkách energie z větru. Namísto bloků na uskladňování elektrické energie použijí elektromobily, které poskytnou dodatečnou skladovací kapacitu. Proto se také projekt Edison soustřeďuje na využívání obousměrného toku elektrické energie – ze sítě do vozidel a naopak. Jestliže se do sítě připojí například 200 000 aut s výkonem 40 kW, bude mít energetická soustava Dánska k dispozici celkový výkon 8 gigawattů. Je to víc, než potřebuje na kompenzaci špičkových odběrů i mnohem silnější ekonomika, jakou je například Německo.

Kontaminace sítě
Otázkou je, jak se bude chovat síť, ke které se budou denně připojovat a odpojovat miliony elektrických vozidel. Odpověď hledá vědecké středisko v Risø, které má vlastní elektrickou rozvodnou síť. „Umožňuje nám monitorovat vlivy takovýchto situací v malém měřítku,“ vysvětluje Sven Holthusen ze Siemens Energy, zodpovědný za projekt Edison.
Při obrovském počtu zařízení vznikají během připojování na síť s frekvencí 50 Hz harmonické oscilace, které mohou vést k rezonanci a vychýlit z rovnováhy síťovou frekvenci. Takové poruchy, které se označují jako kontaminace kvality sítě, mohou zapříčinit selhání celé soustavy. Holthusen proto usilovně hledá scénář na rychlou nápravu těchto situací.
Další překážkou je délka dobíjecích časů akumulátorů elektromobilů. Vědci chtějí zvýšit dobíjecí výkon na 300 kW, pomocí něhož by bylo možné dobít baterie za 6 minut.

/Zdroj: Siemens/
 

 

 
Publikováno: 5. 1. 2012 | Počet zobrazení: 2309 článek mě zaujal 510
Zaujal Vás tento článek?
Ano