Rosler MURR2 Schunk

Inteligentní elektřina pro 21. století

Nesoulad mezi výrobou a spotřebou elektrické energie roste. Řešením mají být inteligentní sítě – Smart Grids. Tato koncepce vnese do energetiky revoluční změny. Zatímco klasické pojetí energetiky počítá s kontrolovatelnou produkcí a nepředvídatelnou spotřebou, u Smart Grids je to naopak. Část výroby bude po větším zapojení obnovitelných zdrojů nepředvídatelná a naopak část spotřeby bude kontrolovatelná. Koncept počítá s distribučními sítěmi, které se dokážou samy regulovat. Průmyslové a veřejné objekty se promění v aktivní účastníky trhu s elektrickou energií. Změny se dotknou také její výroby, spotřeby a skladování.   

 

Jednou budeme Homo Electricus

Plošné výpadky elektrické energie, které v minulých letech zažilo několik průmyslových oblasti v Evropě i v Americe, jasně ukázaly, že současné rozvodné sítě dosáhly svých hranic.

Čím dál tím více energie proudí sítěmi, které jsou většinou starší než 40 let. V budoucnosti navíc budou sehrávat stále významnější roli obnovitelné zdroje energie a elektrické generátory menšího výkonu, jejichž využití naráží v rámci současné infrastruktury na velké překážky. Současně bude potřeba zvládnout špičkové odběry a přebytečnou energii naopak někde uskladnit. Nůžky mezi maximálními a minimálními odběry se budou více a více rozevírat.

Chytré sítě
Současné rozvodné sítě tyto požadavky nezvládnou. Vyžádají si výstavbu kompletně nové infrastruktury, která se nazývá Smart Grids čili inteligentní sítě. Některé státy už je začínají budovat.
„Použitím inovovaných informačních a komunikačních technologií jsme schopni povýšit úroveň distribuce energie z tradičních kanálů na inteligentní rozvodné sítě,“ vysvětluje generální ředitel společnosti Building Automation Andreas Schierenbeck. „Naším cílem je, aby všechny objekty pomocí automatizovaného energetického řídicího systému regulovaly svoje energetické nároky, uskladňovaly nevyužitou energii a dodávaly vlastní vyprodukovanou energii do rozvodné sítě.“
První vlaštovky v podobě inteligentních měřidel už lze najít v Itálii, Švédsku anebo Dánsku. Pilotní projekt zavádí i česká energetická společnost ČEZ v regionu Vrchlabí. Na základě těchto projektů si můžeme udělat představu, jak bude vypadat energetika v budoucnosti.

 

Miliardový strašák
Svět potřebuje inteligentní sítě, aby se rostoucí poptávka po elektrické energii uspokojovala spolehlivě a ekologicky. „Odhadujeme, že do roku 2030 se poptávka po elektrické energii zdvojnásobí i díky trendům, jakým je například e-mobilita,“ tvrdí generální ředitel Siemens Energy Wolfgang Dehen. Pomocí Smart Grids by se v nejbližších deseti letech mohla zredukovat víc než miliarda tun emisí oxidu uhličitého.
Kromě kladů, jakým je například i jednodušší zapojování obnovitelných zdrojů do elektrizační soustavy, mají Smart Grids také svoje zápory. Těmi jsou především vysoké investiční náklady, které si vyžádá potřebná infrastruktura. Odhady Electric Power Research Institute říkají, že jen v USA si během nejbližších 20 let modernizace sítí vyžádá 338 až 476 miliard dolarů.

Chceš ušetřit? Zeptej se mě!
Co přinesou Smart Grids spotřebitelům? Mnohem širší nabídku tarifů a možnost odbírat elektřinu v časech, kdy je levná. Přesun spotřeby do nízkého tarifu by měly automaticky zvládat pračky, mrazničky, sušičky i myčky. Spotřebiče budou přímo ze sítě vědět, jaká je aktuální cena elektrické energie. Myčka na nádobí řekne majiteli: „Jestli chceš ušetřit, automaticky se naprogramuji na nejvhodnější dobu. Jestli chceš nádobí umýt hned, zapni mě.“ Nízké tarify budou vhodné i pro dobíjení elektromobilů. Naopak, v čase vysokých tarifů se bude část energie čerpat z akumulátorů aut nabitých levnou elektřinou. Právě uchovávání elektřiny bude klíčové pro úspěch Smart Grids. Díky úsporám, které se takto dosáhnou, může spotřeba v domácnostech klesnout o 10 až 15 %.
 

 

 
Publikováno: 5. 1. 2012 | Počet zobrazení: 2373 článek mě zaujal 494
Zaujal Vás tento článek?
Ano